Bestyrelses-login
Giv en donation

Vores visioner
 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Vi er en landsdækkende støtteforening for præmature børn og deres pårørende. Vi ønsker at sikre gode vilkår for børn og familier - både mens børnene er indlagt samt igennem deres opvækst. I dag mangler der en viden i samfundet og det offentlige om børnenes særlige behov, og det vil vi gerne ændre på.


Foreningen har udgivet en række foldere og pjecer informerer vi om de særlige forhold, der gør sig gældende for præmature børn og deres familier. Udover vores medlemsblad Livsbladet, har vi en præsentationsfolder samt pjecer til henholdsvis pårørende, sundhedspersonale, institutionspersonale, socialforvaltningspersonale samt lærer- og SFO-personale. Derudover har vi en pjece for forældre, der står foran en udskrivelse fra hospitalet.

 

Større viden giver bedre forståelse

Vi arbejder med medier, offentlige myndigheder og politiker for at gøre opmærksom på præmaturfamiliers generelle særlige behov. Vi gør en indsats for at ændre lovparagraffer og kommunepolitikker, f.eks. ifm. pasningsmuligheder der tilgodeser familier med børn, der har behov for særlig støtte i de tidlige år.

 

Vores primære formål er at hjælpe familierne
og sikre at alle vores børn får et godt liv.