Bestyrelses-login
Giv en donation

Udvalg

Det er muligt at nedsætte et udvalg, såfremt der er behov for at arbejde intensivt med et projekt over en længere periode. Et udvalg kan nedsættes enten på bestyrelsens initiativ eller på en gruppe medlemmers initiativ. Sidstnævnte kræver, at projektet præsenteres for og godkendes af bestyrelsen. Foreningen har p.t. 2 aktive udvalg, nemlig Blad-udvalget og PR-udvalget.

<!--@ParagraphImageAltText-->

Bladudvalget

Bladudvalget står for udarbejdelse af foreningens medlemsblad Livsbladet, som udgives tre gange årligt. Medlemsbladet sætter fokus på information og temaer, der er relevant for pårørende til præmature børn angående deres udvikling, opvækst og særlige behov samt holder foreningens medlemmer orienteret om foreningens arbejde.

Bladudvalget består primært af Elizabeth Pöckel, redaktør.

Udvalget samarbejder med bestyrelsen omkring temaerne for de enkelte numre. Når temaet for et nummer er godkendt, har bladudvalget ansvar for at finde skribenter (forældre eller fagpersoner), som vil kunne bidrage med relevante indlæg. Redaktøren koordinerer udvikling og produktion af bladet med grafiker og trykkeri.

 

Vi søger hjælp til redaktørteamet

Pt. søger vi 3-4 frivillige, der har lyst til at indgå i et redaktørteam sammen med Elizabeth Pöckel, der er ansvarlig og tovholder i redaktionen.
Kvalifikationer: Rutineret i Word og e-mail. Lyst til at formidle budskabet om præmature børn til andre samt være i stand til at tage og vedligeholde kontakt til forældre og fagfolk. Skal være indstillet på indbyrdes networking med de øvrige personer i teamet. Kunne du tænke dig at være med? Så send en mail til bladredaktion@praematur.dk

PR-udvalget
PR-udvalget består af en fast kernestab, som suppleres med medlemmer af foreningen, der bidrager med arbejde til udvalget alt efter interesse for en given sag samt energi og overskud i en ofte presset hverdag.  Udvalgets formål er at udbrede kendskab og forståelse for præmature børns specielle behov, der gør den enkelte i stand til at tage hånd om de for tidligt fødte børn på bedst mulig måde. De tre hovedmålgrupper er:

forældre og øvrige pårørende
relevante faggrupper
offentligheden generelt

Indsatsområder

PR-udvalgets arbejde har resulteret i følgende pjecer:

Præsentationsfolder
Pjece til institutioner og dagplejere
Pjece til pårørende og venner 
Pjece til lærere og SFO-personale
Pjece til forældre ved udskrivelse

Udover informationsmateriale, arbejdes der med oplysningskampagner overfor institutioner og skoler i de forskellige kommuner.
 
Arbejdsramme

PR-udvalgets arbejde er afhængig af donationer og tilskud fra forskellige fonde og puljer.  Informationsmateriale produceres i takt med de midler vi modtager.

I første omgang har vi satset på oplysende tryksager, baseret på forslag fra medlemmer og godkendt af bestyrelsen. Vi har en fundraiser, der fokuserer på fondsansøgninger mens udvalget og evt. andre frivillige arbejder på indholdet. Når vi har tilstrækkelige midler og indholdet er godkendt af bestyrelsen, bliver materialet trykt og distribueret.


PR-arbejdet gennemføres i samråd med eksperter, der rådgiver os mht. indhold og indsats. Vi plejer kontakterne løbende. Foreningens formand presseansvarlige og er hovedkontakt til pressen.