Bestyrelses-login
Giv en donation

Køb alle numre af Livsbladet 

 

Livsbladet kan købes for kr. 25-50 pr. stk.  


 

   Livsbladet, 2019/1 kr. 60,00

 Læs om søvnvanskeligheder inkl. gode råd og redskaber, der kan hjælpe, ny forskning, unge og stress, Stille ADD,  råd til forældre, fagpersoner og pårørende, når et barn er indlagt på neonatal...og meget mere.


   Livsbladet, 2018/3 kr. 60,00

 

Læs om hvordan hjernen er anderledes hos for tidligt fødte børn og hvad det betyder for deres udvikling, nye tiltag og behandlinger på neonatalafdelinger, ny forskning fra forskellige lande, beretninger, nye produkter og meget mere.


   Livsbladet, 2018/2 kr. 60,00

Læs artikler om sociale relationer, faglige udfordringer såsom matematik, læsning og indlæring og mulige tiltag, hvordan sansning og motorik kan styrke skolegang, angst og stress hos for tidligt fødte børn, arbejdshukommelse, forskning og meget mere...152 sider i bogform.


   Livsbladet, 2018/1 kr. 50,00

 Læs artikler om hvordan det påvirker forældre at få et præmaturt barn, ny forskning om om hvordan børnenes udvikling på sigt ift. motorik, hjernen og mere. Fagartikler om angst, konflikthåndtering, neurofeedback, mestringsstrategier, børnesmerte, brug af video for at hjælp udsatte familier. Beretninger om at starte i specialtilbud, en ny graviditet, solstrålehistorier om ekstremt for tidligt fødte og nye produkter. 100 sider i bogform.


   Livsbladet, 2017/3 kr. 50,00
Læs om International Præmatur Dag, globale fakta om præmaturitet fra WHO. Temaartikler om forældrenes rolle i smertebehandling af for tidligt fødte børn samt forebyggelse af stress og smertelindring, flere artikler om spisning og spiseforstyrrelser, hvordan søskende bliver påvirket af at have et barn med særlige behov i familien. Læs desuden om den nyeste forskning inden for hjernens udvikling og hvordan det går på sigt, og mere.

 


   Livsbladet, 2017/2 kr. 50,00

Fokus på børnenes forudsætninger. Temartikler om hjernensudvikling, prognoser for de ekstremt for tidligt fødte, støtteaktiviteter samt beretninger om både den første tid og teenageårene.  96 sider i bogform. #praematur #fødtfortidligt


   Livsbladet, 2017/1 kr. 50,00

Temartikler om udviklingen inden for sansning og motorik, behandlingsmuligheder og igangværende projekter samt indspark til læring og udviklingsmuligheder. Forskningsprojekter inden for forebyggelse af tidlige fødsler og senfølger hos for tidligt fødte børn. Beretninger om fx. indretning af børneværelset, når barnet har særlige behov, særlige dukker, der kan hjælpe børn med at spejle sig, test af produkter til urolige børn, forældreråd for børn med angst mm. 84 sider i bogform. #praematur #fødtfortidligt

 


   Livsbladet, 2016/3 kr. 50,00

Læs om tiltag for tidligt fødte børn i kommuner, behandlingsmuligheder for børn med følelsesmæssige traumaer, tiltag på neonatalafdelinger med telemedicin, lydmålere for at reducere støj, sansemotorik, nye produkter som Tiimo samt beretninger om inklusion. 88 sider i bogform.


   Livsbladet, 2016/2 kr. 50,00

Læs om ny forskning, krisereaktioner hos mødre til for tidligt fødte. sprogudvikling, matematikvanskeligheder, når forældre skille, nye produkter og tiltag på neonatalafdelinger, forældreerfaring med støtte på gymnasiet. 84 sider i bogform.


   Livsbladet, 2016/1 kr. 50,00

Læs om ny forskning og projekter på vej, sensitive børn, urolige børn, nye produkter og tiltag på neonatalafdelinger, forslag til tidlig indsats og aktiviteter, der kan hjælpe for tidligt fødte børn i institution, skole og SFO samt forældreerfaringer. 100 sider i bogform.


65 produkter | Side 1 af 7 Næste