Bestyrelses-login
Giv en donation

Seneste pressemeddelelse

13. november 2009
 

For tidligt fødte børn presses i store institutioner

Dansk Præmatur Forening frygter at effektueringen af skolelukninger og sammenlægning af børnehaver, SFO og skoler kan få alvorlige konsekvenser for børn, som er født for tidligt. Børnene kan få stress og derfor få koncentrationsbesvær og problemer med indlæring af færdigheder.

”Hvis regeringens målsætning om, at 95 % af befolkningen skal have en videregående uddannelse, skal opfyldes, så skal de ansvarlige politikere også huske at skabe de rigtige rammer for indlæring, ellers er der risiko for, at samfundet på forhånd taber en relativ stor flok børn på gulvet, og det bliver dyrt på den lange bane,” påpeger Elizabeth Pöckel, der er formand for Dansk Præmatur Forening. - En forening, der arbejder med oplysning om og for de for tidligt fødte børn og deres familier.

Dansk Præmatur Forening er bekymret over samfundsudviklingen med fokus på færre og større enheder for at spare penge, når der samtidig aldrig har været så mange for tidligt fødte børn i institutionsmiljøerne, som der er i dag.

De stramme kommunale budgetter må være årsagen til at flere kommuner overvejer færre og større institutioner og skoler, netop for at opnå en rationaliseringsgevinst, men det kommer der menneskelige tab ud af på langt sigt, frygter Elizabeth Pöckel.

”Mange for tidligt fødte børn er psykisk skrøbelige i forhold til børn født til tiden. Hvis de får for mange indtryk ind på én gang, skaber det støj inden i hovedet på dem, da de ikke kan sortere i alle indtrykkene. Alt kommer ind med lige stor kraft, og vores erfaring er, at rigtig mange af disse børn får stress af for mange indtryk på én gang,” siger formanden, som selv har to tvillingedrenge, der er født 13 uger for tidligt.

Stressede børn har svært ved at koncentrere sig og konsekvensen vil ofte være, at de lærer for lidt. Netop derfor er det nødvendigt med fokus på de for tidligt fødte børns behov for særlige hensyn, for at de kan udvikle sig og trives, forklarer Elizabeth Pöckel.

Nogle af de specielle hensyn er blandt andet, at de for tidligt fødte børn skal undgå for mange sanseindtryk med berøring, lyde, lys og dufte på én gang. Derfor tæller børnene i nogle kommuner for to børn i dagplejen, har støtte i børnehaven eller går i en lille børnehavegruppe. I skolen kan der være behov for at være i små klasser, støtte eller andre særlige tiltag, da børnene kan have svært ved at koncentrere sig og derfor ikke når at høre og forstå kollektive beskeder, uddyber formanden.

Dansk Præmatur Forenings bekymring er også, at de for tidligt fødte børn får ødelagt deres selvværd og selvtillid, hvis ikke der vises de rigtige hensyn i folkeskolen. Børnene kan ende med at blive henvist til et specialskoletilbud, og det der skulle give besparelser på den korte sigt, ender på langt sigt med øgede udgifter inden for specialskoleområdet, men med menneskelige konsekvenser i kølvandet.
FAKTA:
Dansk Præmatur Forening arbejder for at støtte og rådgive forældre, pårørende og fagpersoner om for tidligt fødte børn og deres behov. Se mere på www.praematur.dk
17. november er International Præmaturdag, hvor flere lande i Europa og organisationen March of Dimes i USA for første gang sætter fælles fokus på de for tidligt fødte børn og deres behov.

I Danmark bliver der hvert år født omkring 4700 børn for tidligt. Det svarer til godt otte procent af en årgang, hvoraf 60 % forventes at få senfølger på et eller andet tidspunkt i deres liv.

I anledning af International Præmaturdag sætter Dansk Præmatur Forening fokus på oplysning om for tidligt fødte ved at udsende plakater og pjecer til alle kommunebiblioteker og sygehusenes børneambulatiorier og neonatalafdelinger (afdeling for for tidligt fødte).
 

For yderligere info, kontakt venligst:

Formand Elizabeth Pöckel
Tlf.: 20 25 92 89
Mail: formand@praematur.dk

Eller

PR-ansvarlig Britt Andersen
Tlf.: 22 67 61 67
Mail: PR@praematur.dk

Foreningskontakt:
Dansk Præmatur Forening
Allehelgensgade 13, st.tv.
4000 Roskilde
Tlf.: 70 25 20 27
 

www.praematur.dk

 

Download Word dokument med pressemeddelelsen her...