Bestyrelses-login
Giv en donation

Fact sheet 


Fakta om præmature børn


I Danmark fødes ca. 4500 børn hvert år for tidligt, det svarer til ca. 7,3% af det samlede fødselstal.  Af de 4500 er der ca. 250, som fødes ekstremt for tidligt.

Hvornår børn er født for tidligt: 

- Børn født i uge 37-42 er født til tiden.
- Børn født i uge 33-36 er født for tidligt.
- Børn født i uge 28-32 er født meget for tidligt.
- Børn født i uge 24-27 er født ekstremt for tidligt.

Man kan også opdele efter fødselsvægt:

Børn med lav fødselsvægt: under 2500 gram.
Børn med meget lav fødselsvægt: under 1500 gram.
Børn med ekstrem lav fødselsvægt: under 1000 gram.
 

 


 

Fakta om Dansk Præmatur Forening


Dansk Præmatur Forening er en landsdækkende forening for pårørende til for tidligt fødte børn.

 

Foreningen blev grundlagt den 6. maj 2000 på initiativ af forfatter og foredragsholder Jonna Jepsen.

 

Der er pt. ca. 1000 medlemmer, der består af familier, fagpersoner og voksne for tidligt fødte.

 

Foreningensaktiviteter omfatter rådgivning pr. telefon og mail, informationsmateriale, politisk arbejde, foredrag og arrangementer samt koordinering af lokalgrupper.

 

For mere information, billeder eller interviewpersoner kontakt:
 

Formand Elizabeth Pöckel på formand@praematur.dk eller tlf. 2025 9289.

Næstformand Jette Lambertsen på naestformand@praematur.dk eller tlf. 7025 2027.