Bestyrelses-login
Giv en donation

Foreningens arrangementer

 

 

Foreningens fødselsdag 6. maj 2007 

 

På foreningens 7 års fødselsdag holdte vi arrangementer forskellige steder i landet: Roskilde, Kolding, Århus og Ålborg. I Roskilde var der indvielse af foreningens nye landskontor, hvor Roskildes Viceborgmester Joy Mogensen holdte tale:

 

 

Tale ved åbningen af Dansk Præmatur Forenings Landskontor
v/ Joy Mogensen, 2.Viceborgmester i Roskilde Byråd


Tak for ordet og tak for velkomsten. Jeg er glad for at være her i dag, og for at kunne byde Jer hjertelig velkommen til Roskilde.

Vi her i Roskilde ynder at kalde os foreningernes by. Det gør vi, fordi vi er en by med utrolig mange foreninger i forhold til hvor mange indbyggere, her er.

Vi ved, at foreningerne er en vigtig del af det danske samfund, og vi er stolte af, at også I har valgt Roskilde som Jeres forenings hjemby..

Jeg håber, at I vil få gavn af bl.a. Roskildes centrale placering både på Sjælland og i forhold til København, og de gode trafikforbindelser.

Jeg er heller ikke i tvivl om, at vi her i Roskilde også kan få gavn af Jer.
Roskilde er jo en by i vækst.

Mens resten af Europa døjer med faldende fødselskurver, så er der stadig flere børnefamilier, som i disse år vælger at flytte til Roskilde.

Og med mange børn og stadigt flere børn, der fødes præmaturt, så tør jeg godt vove den påstand, at lige præcis Jeres forening også vil kunne finde mange børnefamilier her i området, som kunne få brug for Jeres hjælp.

I kommunen er vi således også begyndt at få øje på problemstillingerne, der ligger ved for tidligt fødte børn.

Så sent som i april i år indførte vi således et nyt projekt, der skal sikre præmature børn en bedre pasning i dagplejen.

De retningslinier, vi kørte efter, var:
- Der skal være god tid til barnet hele dagen igennem.
- Det skal være den samme person, der modtager barnet hver morgen.
- Der skal være en forudseelig hverdag med en fast rytme.
- Der skal være et roligt miljø med få voksne og få børn.
- Barnet skal forberedes grundigt på nye ting, inden de sker.
- Der skal være et meget tæt forældresamarbejde, som bl.a. fordrer, at den der passer
  barnet, kender til de forældrereaktioner der kan komme, når man får et for tidlig født barn.

Projektet bæres af et tværfagligt samarbejde mellem kommunen og Neonatalafdeling på Roskilde Sygehus.

Målet er også at udvikle vores viden om disse børn, samt at etablere et netværk mellem dem, som arbejder og gør sig erfaringer med præmature børn.

På den måde kan vi forhåbentlig også blive bedre til at give præmature børn den normering, de har brug for.

Jeg håber, at I vil spille ind med indspark til os, ligesom til resten af landet.

Joy Mogensen