Bestyrelses-login
Giv en donation

Hvad laver bestyrelsen? 

Bestyrelsen har ansvar for at udvikle foreningen og koordinere foreningens aktiviteter. Vi mødes ca. 8 gange om året på en hel dag plus ca. 4-5 arbejdsmøder om aften med udvalgte medlemmer af bestyrelsen. Derudover har vi 1-2 arrangementer og en generalforsamling.

På bestyrelsesmøder behandler vi vigtige emner, fordeler opgaver og sætter projekter i gang. Emner kan komme fra medlemmer, fagpersoner eller fra vores egne visioner. Vi prioriterer opgaverne og hvert medlem af bestyrelsen har bestemte kompetencer og ansvarsområder.

Koordinering og formidling
Hver uge kommer der utrolig mange henvendelser til bestyrelsen. Fagpersoner, der har spørgsmål. Studerende, undervisere og forskere, der har brug for information. Forældre, der har spørgsmål eller udfordringer af forskellige art. Producenter, der har brug for fakta og statistikker. Journalister, der har brug for fakta, interviewpersoner eller vinkler. Medlemmer, der har rigtig gode ideer eller værdifulde informationer at dele med os.

Bestyrelsen holder sig orienteret om hvad der rører sig inden for præmaturområdet i Danmark og til dels i udlandet. Vi modtager og formidler information. Vi ved hvor informationen findes. Vi gør fagpersoner og journalister opmærksom på vigtige trends.

Vi koordinerer telefonvagten, støtter lokalgrupper, udvikler foreningens website, udgiver publikationer, sender pressemeddelelser, taler med journalister, koordinerer de frivillige kræfter. Taler med politikere om vigtige emner. Hjælper familier og institutioner, der har brug for det.

Sammen står vi stærk
Meget af det, vi laver er nok usynligt for de fleste. Men i de 7 år som foreningen har eksisteret er der sket meget på området og selv om vi ind i mellem ikke synes det går hurtigt nok, kan vi se en tydelig forskel ift. da vi startede. Der er kommet en større opmærksomhed, viden og forståelse for præmature børn – og det giver os styrken til at fortsætte vores frivillige arbejde.

For det er ikke nemt at køre en forening baseret på frivillige kræfter, hvor stort set alle har sarte børn. Men vi brænder for sagen og ved hvor vigtigt det er. Og derfor kan vi altid finde det nødvendige overskud.