Bestyrelses-login
Giv en donation

Bestyrelsen  


24. marts 2012


Et velfungerende hold

Ved generalforsamlingen var der fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle blev genvalgt og dermed forbliver vores bestyrelse uændret. To af suppleanterne ønskede ikke genvalg og to nye trådte til: Heino Rye Rahbek Nielsen, Odense og
Lenette Vacher, København. På det efterfølgende konstituerende møde blev
Elizabeth Pöckel genvalgt som formand, Jette Lambertsen som næstformand,
Pia Daniel som kasserer og Lone Møland Rasmussen som sekretær.

Der blev foreslået en vedtægtsændring, der giver mulighed for lave invitationen til generalforsamlingen via website, nyhedsbrev eller mail. Det blev vedtaget.

Ud over bestyrelsen har vi en del medlemmer, der vil gerne bidrag til enkle opgaver. 
Vi kan altid bruge flere frivillige kræfter.Hvis du har lyst til at være en del af vores aktive netværk, så kontakt os, så vi kan snakke om, hvilke opgaver der kunne være interessante, og hvilke der vil kunne passe ind i din travle hverdag. Vores familier har første prioritet og sammen kan vi gøre en forskel. 
 

FORMAND

Elizabeth Pöckel, Christiansfeld
Mor til Torvald & Eskild 27+0/2001

Elizabeth har været medlem af bestyrelsen siden 2004 og har i de senere år været redaktør for Livsbladet, emnerådgiver, foredragsholder og medlem af lokalgruppe Sydjylland. Hun er amerikaner, er uddannet bachelor i psykologi og master i kommunikation, og arbejder som global marketingchef hos VIKING Life-Saving Equipment i Esbjerg. Den ene af hendes tvillinger går i 6.kl. på en specialskole (ADHD-afd.), hvor hun er skolebestyrelsesformand og den anden går på privatskole. Hendes fokus er på medlemsstøtte og informationsformidling.


NÆSTFORMAND

Jette Lambertsen, Tjæreborg
Mor til Maria 35+0/1999 og Martin 34+2/2001

Jette var medlem af den online støttegruppe i 7 år. Hendes Maria klarer sig strålende, mens Martin har senfølger og går i en specialklasse. Hun brænder for sagen og er interesseret i tiltag, der hjælper børn med særlige behov. Hun passer vores telefonrådgivning og koordinerer lokalgrupperne. Til dagligt er hun ansat i produktionsvirksomheden Westfire, hvor hun arbejder med økonomi og administration. 


KASSERER

Pia Daniel, Randers
Mor til Christian 31+1/2001

Pia var medlem af foreningen og den online støttegruppe i 9 år. Hun er cand.merc. og arbejder som bureauleder på et reklamebureau, hvor hun er vant til at holde styr på komplicerede projekter. Som kasserer styrer hun vores overordnede økonomi, og derudover vil hun hjælpe med branding og kampagner. Pias Christian går i 4. kl. på den lokale folkeskole, hvor det med lidt hensyn går rigtig godt.


SEKRETÆR

Lone Møland Rasmussen, Kolding
Mor til Frederik 33+6/1998 og Sebastian 35+3/2007.

Lone har været medlem af foreningen, siden den startede i 2000 og har deltaget i mange af foreningens arrangementer. Til dagligt er hun sekretær ved Syddansk Universitet. Hendes Frederik går i 6. kl. i et specialtilbud og har en del senfølger, og Sebastian går i børnehave. Lone har tidligere været involveret i bestyrelsesarbejde, f.eks. har hun af 2 omgange været sekretær i forældrebestyrelsen ved Dagplejen i Kolding Kommune. Hun er meget interesseret i informationsformidling og tiltag, der hjælper forældre, hvor de er.


BESTYRELSESMEDLEM

Winnie Motzfeldt Thomsen, Sæby
Mor til Signe 26+3/2001 og Julie 35+0/2005

Winnie er vores fundraising koordinator. Hun har været medlem af foreningen i 10 år, siden hun kom hjem fra hospitalet med Signe, der vejede kun 577 gr. ved fødslen. Hun er meget interesseret i at hjælpe foreningen gennem at gøre en indsats for at forbedre de for tidligt fødte børns forhold. Hun er ansat i Aalborg kommune, og i sin fritid er hun instruktør på børnehold for både karate og svømning. Signe går i 3.kl., Julie går i 1. kl., og begge har det godt. 


BESTYRELSESMEDLEM

Susanne Elefsen, Haderslev
Mor til Isabella 34+3/2001, Julius 2003 og Bertram 32+0/2006

Susanne har været medlem af bestyrelsen i 3 år og er lokalgruppekoordinator for Sydjylland, hvor hun arbejder på at få flere arrangementer og foredrag. Susanne er interesseret i informationsformidling og at støtte forældre i nærområdet. Både Isabella og Bertram har senfølger, og derfor har hun en stor interesse i information til personale, der har kontakt til forskole- og indskolingsbørn.


BESTYRELSESMEDLEM

Mette Ryhmann Bak, Haderslev
Mor til Emma 30+3/2002 og Laura 36+6/2005

Mette er medlem af lokalgruppen i Sydjylland. Hun er lærer på Lagoniskolen i Vojens, hvor hun også har erfaring i undervisning af børn med særlige behov. Hun er af sagens natur meget optaget af skoleområdet, og hvordan præmature børn kan sikres en god skolegang. Hendes Emma går i 2. klasse, og Laura går i 1. klasse. 


SUPPLEANTER


Tine Yngvardtsen Meyer, Højbjerg
Mor til Villiam 41/2007 og Vianna 31+5/2008

Tine er lokalgruppekoordinator for Århus og omegn


Pernille Bay Jørgensen, Vejle

Mor til enæggede tvillingepiger Caroline og Rebecca 31+1/2009

Pernille er medlem af Lokalgruppe Vejle.


Heino Rye Rahbek Nielsen, Odense

Far til Line 29+0/2008

Heino er lokalgruppekoordinator for Fyn


Britt Andersen, Otterup

Mor til Tobias 32+6/2003

Britt var i nogle år lokalgruppekoordinator for Fyn og har været med til at arrangere mange foredrag. Hendes Tobias har senfølger, og Britt er formand for foreningen Støttegruppe Nordfyn for handicapfamilier. 


Lenette Vacher, København

Mor til Zacharias 26+3/2005

Lenette har tidligere været suppleant og har været koordinator for Lokalgruppe Amager.