Bestyrelses-login
Giv en donation

Udskrivelsen

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Indlæggelsens varighed

Som forældre skal man forvente at barnet er indlagt indtil terminstidspunktet eller tæt på dette.

Barnet kan udskrives, når det selv kan spise og tager på i vægt.  Mange børn tager hjem et par dage på orlov før den endelige udskrivelse, især ifm. en lang indlæggelse pga. en meget for tidlig fødsel eller alvorlig sygdom.

Nogle neonatalafdelinger såsom Rigshospitalet og Hvidovre tilbyder en "tidlig hjemmeophold"-ordning (THO), hvor forældrene lærer at give sondemad og derfor kan tage børnene hjemme tidligere. Familien får hjemmebesøg af en THO-sygeplejerske og evt. tager barnet ind i afdelingen til kontrol én gang om ugen.

 

Efter udskrivelsen

De fleste neonatalafdelinger tilbyder ambulante kontroller til alle børn født før uge 32+0 og de fleste steder følges barnet til det kan gå, ofte 2 år. Nogle ambulatorier følger de ekstrem for tidligt fødte børn indtil de er 5 år og tilbyder en evaluering af en psykolog til brug for skolestart.

Hvis barnet har behov for det, vil der blive tilknyttet specialister på ambulatoriet såsom fysioterapeut.


Hvordan er det at komme hjem?

Det kan være en stor omvæltning at komme hjem og blive en familie igen. Den fulde forståelse af, hvad der er sket, kommer måske ikke lige med det samme, og som forælder har man ofte oplevet forløbet forskelligt. Tilvænning til den nye situation kan tage tid, specielt hvis der også er større søskende at tage hensyn til. Samtidig kan det være svært for venner og øvrig familie at forstå, hvad I har været igennem.

Det kan være en omvæltning at stå alene med ansvaret for barnet, hvor man på hospitalet har været vant til, at der altid var personale at spørge til råds. Det er her vigtigt at huske på, at I som forældre er dem, der kender jeres barn bedst og har en masse kompetencer i forhold til, hvordan det skal håndteres. Stol på jeres intuition, men vid også, at I til enhver tid kan henvende jer til enten lægevagten eller hospitalet, hvis I føler jer usikre på barnets tilstand.