Bestyrelses-login
Giv en donation

Forskningsprojekter

- for tidligt fødte børn


Her kan du læse om nyere forskning, der har med for tidlig fødsel eller for tidligt fødte børn at gøre.  Kender du til et forskningsprojekt som ikke findes her på siden, må du meget gerne sende informationen til info@praematur.dk

 

For tidligt fødtes komplekse sprogudvikling (26.03.12)

En ny studie i Pediatrics fortæller at for tidligt fødte kan have større vanskeligheder med komplekse sprogfærdigheder end fuldbårne, især mellem 3-12 års alderen. Det er ikke nødvendigvis et vedvarende problem, men det er vigtigt at holde øje med evt. problemer i skole, selvom den tidlige udvikling har været normal. Læs mere på engelsk her…


Stressede forældre kan påvirke for tidligt fødtes adfærd (19.03.12)

Ny, finsk forskning siger at både mor og fars psykisk velvære har en indflydelse på hvordan børnene har det ved 3 års alderen. Derfor er det vigtigt at forældrene får hjælp, hvis de har det svært.Læs mere på engelsk på HealthDay her…


Forskning i mink hjælper for tidligt fødte børn (17.03.12) 

Mave-tarm systemer hos nyfødt minkhvalpe og for tidligt fødte børn ligner hinanden. Den store minkproduktion i Danmark med grundforskning øger derfor kendskabet til tarmudviklingen hos for tidligt fødte børn. Læs om forskningen på Den Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet her…


Viborg deltager i nordisk projekt (14.03.12)

Viborg er ét af 20 hospitaler, der vil være med til afdække om magnesiumsulfat kan beskytte mod hjerneskader og spastisk lammelse hos præmature børn. Kvinder indlagt i truende fødsel uge 24-32 vil deltage i projektet og blive fulgt op ved 18 mdr. Læs mere her… 


Kort tid mellem graviditeter giver forhøjet risiko for tidlig fødsel (10.03.12)

Forkere på Aarhus Universitet har fundet ud af at indholdet af bindevæv i livmoderhalsen er mindre i året efter en fødsel, som giver en nedsat styrke og en højere risiko for tidlig fødsel. Læs på Aarhus Univ... 


Kort tid mellem graviditeter giver forhøjet risiko for tidlig fødsel (10.03.12)

Forkere på Aarhus Universitet har fundet ud af at indholdet af bindevæv i livmoderhalsen er mindre i året efter en fødsel, som giver en nedsat styrke og en højere risiko for tidlig fødsel. Læs på Aarhus Univ... 


Forskning: præmaturitet og vanskeligheder med matematik (26.02.12)

Univ. of Leicester i UK har lanceret et omfattende projekt, der undersøger hvad der giver så mange for tidligt fødte skolebørn vanskeligheder med matematik. Målet er at afdække hvor vanskeligheder ligger samt årsagerne for at kunne lave en forebyggende indsats.

Læs mere om projektet...  


 Tidlige opmærksomhedsproblemer forudsiger sprogudvikling (23.02.12)

Norsk forskning: opmærksomheds- problemer ved 18 mdr. kan forudsige sprogudvikling ved 18-36 mdr. for tidligt fødte børn med lav fødselsvægt. Det var især tydeligt for børn født før uge 33. Læs mere om SOL-studiet på Folkehelseinstituttet 


Håndholdt sonde forudsiger tidlig fødsel (18.02.12)

Forskere på Sheffield University i UK har udviklet en sonde på størrelsen af en blyant, der kan med 95% sikkerhed forudsige en tidlig fødsel allerede fra uge 20-22. Sonden bruger elektriske impulser til at måle svagheder i livmoderhalsen. Læs Ingeniøren