Bestyrelses-login
Giv en donation

Forskningsprojekter

- for tidligt fødte børn


Her kan du læse om nyere forskning, der har med for tidlig fødsel eller for tidligt fødte børn at gøre.  Kender du til et forskningsprojekt som ikke findes her på siden, må du meget gerne sende informationen til info@praematur.dk

Forskning i sundhed på lang sigt (06.02.13)

For tidligt fødte har forhøjet risiko for fedme, højt blodtryk og sukkersyge senere i livet måske pga. umodent stofskifte ved fødslen. Forskere i Holbæk og Odense undersøger hvad børnene skal spise. Læs mere ...


Tidlig omsorg kan forhindre tidlig fødsel (22.12.12)

Forskning fra jordemor og Ph.D Eva Reiter fra Roskilde Universitet peger på at en bedre pleje af de gravide kan reducere antallet af fødsler før tid. Læs mere...


Forskning om tarmsystemer (08.12.12)

For tidligt fødte har ofte problemer ved umodne tarmsystemer. Århus Universitet er i gang med forskning baseret på dyremodeller. Læs mere...


Forskning om mave-tarm får millioner fra Forskningsråd (07.12.12)

Forskningsprojektet Neomune ledet af Københavns Universitet undersøger hvordan børns infektionsmodtagelighed og tarm- og hjernefunktion bliver påvirket af fødsel, forskellig type mælk og sammensætning af tarmbakterier. Læs mere...


Sammensnoring af livmoder- halsen forhindrer tidlig fødsel (07.12.12)

Forskere i Århus har fundet at en cerklage lagt via kikkertkirurgi i bughulen er effektiv, når livmoderhalsen er svag. Læs mere...


Sammenhæng mellem blodtransfusioner, NEC og PDA (14.11.12)

Ny forskning fra Århus Universitet, Århus Universitetshospital og Randers Sygehus: tarmsygdommen NEC kan udløses af blodtransfusioner, når de for tidligt f'ødte har PDA (patent ductus arteriosis). Læs mere...


Flere komplicerede graviditeter blandt for tidligt fødte kvinder (01.10.12)

En ny studie fra Canada har fundet en højere risiko for komplikationer i graviditeten blandt kvinder, der selv er født for tidligt, især blandt dem født før uge 32. Læs mere på Videnskab.dk...


Stort dansk-kinesisk forskningsprojekt (02.07.12)

Statens Serum Institut og den kinesiske Shanghai Institute of Planned Parenthood Research undersøger hvorvidt marine n-3 fedtsyrer i fiskeolie forsinker tidlig fødsel og øger fødselsvægten. 5000 kinesiske gravide kvinder fra to provinser deltager i studiet. Læs mere om projektet på SSI.dk her...


Kobling mellem nedsat syn og hjerneskader (12.06.12)

Tidligere var nedsat syn hos ekstremt præmature tillagt øjenskader fra neonataltiden. Men ny, dansk forskning påviser at årsagen findes ligeså ofte i hjerneskader. Læs mere på Videnskab.dk her og i næste nummer af Livsbladet.


Lav risiko for psykiske sygdomme (04.06.12)

De fleste for tidligt fødte børn udvikler sig sunde og raske. Svenske og britiske forskere har fundet en forhøjet risiko for psykiske sygdomme senere i livet for tidligt fødte børn, men risikoen er ikke alarmerende stor. Læs statistikkerne og Rigshospitalets klinikchef Steen Hertels forklaring i JV...


Malaria medicin kan hindre tidlig fødsel (03.06.12)

Banebrydende forskning på Trinity College i Dublin har fundet at kvinder, der føder for tidligt eller får svangerskabsforgiftning har højere niveauer af barnets DNA i blodet. Morens immunforsvar kan reagere med en betændelsestilstand, der fører til tidlig fødsel. Forskningen viste at tilstanden kan blokeres med medicin mod malaria. Læs pressemeddelelsen her... 


Forskning om veer (28.05.12)

To ingeniørstuderende ved Århus Univ. arbejder på en målemetode, der kan vurdere både hastighed og mønster i veens elektriske aktivitet. Håbet er at kunne diagnosticere kvinder med veaktivitet tidligere i gravideten og måske forhindre en for tidlig fødsel (fra Århus Stiftstidende 26.05, ikke tilgængelig på nettet).


Nye behandlingsmuligheder kan medføre nye behov for sociale indsatser (20.04.12) 

Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for velfærd konkluderer at nye behandlingsmuligheder i forbindelse med for tidlig fødsel og barnløshed kan medføre nye behov for sociale indsatser.  Læs DR's konklusioner på rapporten, hvor du også kan linke til rapporten.


For tidligt fødtes komplekse sprogudvikling (26.03.12)

En ny studie i Pediatrics fortæller at for tidligt fødte kan have større vanskeligheder med komplekse sprogfærdigheder end fuldbårne, især mellem 3-12 års alderen. Det er ikke nødvendigvis et vedvarende problem, men det er vigtigt at holde øje med evt. problemer i skole, selvom den tidlige udvikling har været normal. Læs mere på engelsk her…


Stressede forældre kan påvirke for tidligt fødtes adfærd (19.03.12)

Ny, finsk forskning siger at både mor og fars psykisk velvære har en indflydelse på hvordan børnene har det ved 3 års alderen. Derfor er det vigtigt at forældrene får hjælp, hvis de har det svært.Læs mere på engelsk på HealthDay her…


Forskning i mink hjælper for tidligt fødte børn (17.03.12) 

Mave-tarm systemer hos nyfødt minkhvalpe og for tidligt fødte børn ligner hinanden. Den store minkproduktion i Danmark med grundforskning øger derfor kendskabet til tarmudviklingen hos for tidligt fødte børn. Læs om forskningen på Den Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet her…


Viborg deltager i nordisk projekt (14.03.12)

Viborg er ét af 20 hospitaler, der vil være med til afdække om magnesiumsulfat kan beskytte mod hjerneskader og spastisk lammelse hos præmature børn. Kvinder indlagt i truende fødsel uge 24-32 vil deltage i projektet og blive fulgt op ved 18 mdr. Læs mere her… 


Kort tid mellem graviditeter giver forhøjet risiko for tidlig fødsel (10.03.12)

Forkere på Aarhus Universitet har fundet ud af at indholdet af bindevæv i livmoderhalsen er mindre i året efter en fødsel, som giver en nedsat styrke og en højere risiko for tidlig fødsel. Læs på Aarhus Univ... 


Kort tid mellem graviditeter giver forhøjet risiko for tidlig fødsel (10.03.12)

Forkere på Aarhus Universitet har fundet ud af at indholdet af bindevæv i livmoderhalsen er mindre i året efter en fødsel, som giver en nedsat styrke og en højere risiko for tidlig fødsel. Læs på Aarhus Univ... 


Forskning: præmaturitet og vanskeligheder med matematik (26.02.12)

Univ. of Leicester i UK har lanceret et omfattende projekt, der undersøger hvad der giver så mange for tidligt fødte skolebørn vanskeligheder med matematik. Målet er at afdække hvor vanskeligheder ligger samt årsagerne for at kunne lave en forebyggende indsats.

Læs mere om projektet...  


 Tidlige opmærksomhedsproblemer forudsiger sprogudvikling (23.02.12)

Norsk forskning: opmærksomheds- problemer ved 18 mdr. kan forudsige sprogudvikling ved 18-36 mdr. for tidligt fødte børn med lav fødselsvægt. Det var især tydeligt for børn født før uge 33. Læs mere om SOL-studiet på Folkehelseinstituttet 


Håndholdt sonde forudsiger tidlig fødsel (18.02.12)

Forskere på Sheffield University i UK har udviklet en sonde på størrelsen af en blyant, der kan med 95% sikkerhed forudsige en tidlig fødsel allerede fra uge 20-22. Sonden bruger elektriske impulser til at måle svagheder i livmoderhalsen. Læs Ingeniøren