Bestyrelses-login
Giv en donation

Neonatalafdelinger i Danmark

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Der er pt. 33 fødesteder i Danmark, men kun 17 neonatalafdelinger. Hver neonatalafdeling er kvalificeret til at behandle børn med specielle typer af behov. I nogle tilfælde kan det betyde at et barn bliver overflyttet til et andet hospital hvis der er behov for specialister eller specialudstyr.

 

Nogle neonatalafdelinger behandler kun børn født efter en bestemt gestationsuge, nogle har ikke respirator-børn, nogle er mere specialiseret i hjertebørn eller børn med særlige mave- og tarmsygdomme.

 

Der er 3 neonatalafdelinger, der er kvalificeret til at behandle de ekstremt for tidligt fødte børn eller børn, der har særlige komplikationer: Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital og Skejby i Århus.