Bestyrelses-login
Giv en donation

Jylland

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Der er 8 neonatalafdelinger i Jylland. I Syddanmark behandles alvorlig syge børn, børn med særlig mave- og tarmsygdomme samt ekstremt præmature på Odense Universitets Hospital. I midt- og nordjylland behandles alvorlige syge og ekstremt præmature børn på Skejby i Århus. Børn med særlige hjertefejl i hele Jylland og Fyn behandles ligeledes i Skejby.

 

 

Esbjerg Centralsygehus:

Afsnit 144 har plads til 14 børn.
Besøgstid: 17.30-19.30

Tlf: 7918 2633 


Herning Centralsygehus:

Tlf: 9927 2727 


Hjørring (Sygehus Vendsyssel):

Børneafdelingen har et sengeafsnit med 24 pladser, hvoraf 5 er neonatalpladser.
Besøgstid: På neonatalafsnittet er der fri besøgstid men der er middagshvil for børn og mødre kl 12-14. Af pladshensyn er antallet af besøgende begrænset til 2 af gangen.

Tlf: 9964 3404 


Kolding Sygehus

Neonatalafsnittet har plads til 19 børn. Derudover råder afdelingen over hotelværelser til raske mødre og til fædrene, hvor man bor gratis. Syge mødre er indlagt på barselsgangen, men opholder sig rent fysisk det meste af tiden på neonatalafsnittet hos barnet. En forælder får fri forplejning, den anden og eventuelle søskende betaler. Der er 7 familiestuer i afsnittet, hvor forældre, søskende og barn kan bo sammen.

Der er fri besøgstid når en familie ligger alene på en stue, og når der ligger flere familier på samme stue, er besøgstiden 15–16 og 18.30–19.30. Tlf. 7636 2199

www.koldingsygehus.dk

Tlf: 7636 2223 


Randers:

Afsnit C 4 har plads til 10 børn.

Mødre er indlagt på barselsgang eller patienthotel.

Tlf: 8910 2704 


Skejby Sygehus:

Afsnit A 6 har plads til 18 børn, primært fra Århus Amt, men har også landsdelsfunktion inden for flere fagområder.


Der er plads og forplejning til medindlagte forældre. Den anden part henvises til at købe mad i kantinen og så medbringe på afdelingen, eller medbringe mad hjemmefra.


Besøgstider: Fri for forældre hele døgnet. Dog er der indført stille tider hvor aktiviteter mindskes af hensyn til børnene. (I disse stille perioder er det muligt at sidde med sit barn og nyde at der er ro. I disse perioder planlægges der ikke badning, personlig pleje, undersøgelser m.m. med mindre det er absolut nødvendigt for det enkelte barn)
Alle andre fra 13-14 og 18-19

Tlf: 89496881  


Sønderborg:

Tlf: 74182500 


Viborg-Kjellerup Sygehus:

Afsnit B 17 har plads til 14 børn.

Mødre ligger på barselsgang og på mor/barn-afsnit inden udskrivelsen, når barnets tilstand tillader det. Besøgstider: Fri for forældre og søskende, alle andre (ikke børn) 15-15.30 og 18.30-19  


Ålborg Sygehus:

Afsnit 104 har plads til 20 børn og 6 mødre.

Modtager børn fra Nordjyllands Amt.

Der er transportteam.