Bestyrelses-login
Giv en donation

Sjælland

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

 Der er 7 neonatalafdelinger på Sjælland. Rigshospitalet modtager og behandler kritisk syge børn fra andre hospitaler på hele Sjælland, Bornholm, Færøerne og Grønland.

Herlev 

Afsnit E110 har plads til 30 præmature og syge nyfødte børn.

Afdelingen modtager børn født efter fulde 28 uger og med fødselsvægt større end 750 gram.

Børn med behov for kirurgisk behandling eller respirator flyttes til Rigshospitalet.

Mødre ligger på de 2 barselsafdelinger. Der er ikke fast besøgstider.

Herlev Sygehus

Tlf: 4488 8290 


Hillerød Sygehus:

Afsnit 1541 har plads til  børn i alderen 0 til 8 måneder + plads til medindlagte mødre.

Hillerød Sygehus

Tlf: 4829 4829 


Holbæk Sygehus:

Har 15 pladser + 5  ekstra til præmature og syge nyfødte.   Heraf 4 mor/barn pladser og 4 mødrepladser.

Kirurgiske børn behandles i samarbejde med Odense og Rigshospitalet. 

Tlf: 5948 4242

www.vestamt.dk 


Hvidovre Hospital:

Afsnit 527 har plads til 20 børn.

Modtager primært børn fra Hvidovre  og Frederiksberg Hospital.

Afsnittet modtager børn født efter 28 fulde uger og op til 12 måneder gamle med behov for ukompliceret respiratorbehandling og intensiv overvågning.

Ved behov for kirurgisk behandling samarbejdes med Rigshospitalet.

Der er ikke plads til overnattende mødre, men der er 7 hvilepladser. Der er tilbud om udslusning på 2 forældre/barn stuer og der er tilbud om tidligt hjemmeophold.

Hvidovre Hospital

Tlf: 3632 3632


Næstved Sygehus:

Næstved Sygehus

Tlf: 5651 3097 


Rigshospitalet:

Afsnit 5023 har plads til 36 børn.

Afsnittet har lands -  og landsdelsfunktion for Østdanmark og lokalfunktion for HS og RH´s optageområde.

Der er tilbud om tidligt hjemmeophold.

www.neonatal.rh.dk

Tlf: 3545 3545 


Roskilde Sygehus:

Afsnit C 74 har plads til 18 præmature/syge nyfødte børn og mødre kan indlægges sammen med børnene.

C 74 modtager præmature fra fulde 28 uger.

Kirurgiske børn behandles på Rigshospitalet.

Der er plads og forplejning til medindlagte mødre. Fædre kan købe spisebilletter.

Besøgstider: Fri for forældre og søskende, for alle andre (ikke børn under 15 år) kl. 15-16 og

kl. 19-20.

Roskilde Sygehus

Tlf: 4732 4274