Bestyrelses-login
Giv en donation

Ordliste

 

Acidose

For høj surhedsgrad i blodet. Dette er almindeligt hos børn, der har åndedrætsvanskeligheder.

 

Alveoler

De små luftfyldte rum i lungerne.

 

Anæmi

Blodmangel

 

Apgarscore

Et pointsystem til vurdering af barnets tilstand lige efter fødslen, anvendes ofte 1 minut og 5 minutter efter fødslen. Det højeste tal på 10 points er sjældent hos et for tidligt født barn. Points mellem 4 og 7 er ret almindelige.

 

Apnø

Vejrtrækningsophold. Det for tidligt fødte barns nervesystem er umodent, hvilket gør at barnet ind imellem ”glemmer” at trække vejret.

 

Apnømonitor

Anordning, der advarer personalet om, at barnets åndedræt er for langsomt eller for svagt.

 

ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Forstyrrelser i opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Bilirubin

Farvestof i blodet, som opstår når de røde blodlegemer går til grunde. Leveren har til opgave at omdanne det fedtopløselige bilirubin til vandopløseligt, så det kan udskilles med urin og afføring. Hvis leveren er umoden kan den ikke klare dette tilstrækkeligt og den gule farve ses i huden som gulsot. En blodprøve tages for at kontrollere, hvor store mængder der er til stede, eller der benyttes et bilirubinmeter.

 

Blodgasser/syre-base status

Måling af mængden af ilt og kuldioxyd (og surhedsgraden) i blodet.

 

Blodtransfusion

Hvis blodprocenten er for lav kan det være nødvendigt at give en blodtransfusion fra en donor. Blodet løber langsomt ind direkte i en vene via et drop. Det tager 2-3 timer.

 

BOEL prøve

En test sundhedsplejersken laver på børnene, når de er 8-9 måneder gamle. Syn, hørelse og reaktionsevne testes.

 

Bradykardi

Pulsfald, altså hvor hjertet slår langsommere (under 80 slag i minuttet), ofte i forbindelse med apnø.

 

BPD = Broncho Pulmonal Dysplasi

Beskadigelse af lungerne, sædvanligvis midlertidig, som oftest forekommer hos meget for tidligt fødte børn efter langvarig respirator- og Cpap behandling.

 

Cerebral parese

CP=spastisk lammelse: Den medicinske betegnelse for en tilstand, der er opstået på beggrund af forstyrrelser i den umodne hjerne, mens den er under udvikling. Det kan give forskellige grader af handicap. Fælles er et fysisk motorisk handicap. Hos nogle kan der også være kognitive vanskeligheder.

 

Cervix (livmoderhals)

Nedre del af livmoren, der munder ud i skeden.

 

Cervix insufficiens

En tilstand hos moren, hvor livmoderhalsen åbner sig før tiden.

 

CO2