Bestyrelses-login
Giv en donation

Ordliste

 

Acidose

For høj surhedsgrad i blodet. Dette er almindeligt hos børn, der har åndedrætsvanskeligheder.

 

Alveoler

De små luftfyldte rum i lungerne.

 

Anæmi

Blodmangel

 

Apgarscore

Et pointsystem til vurdering af barnets tilstand lige efter fødslen, anvendes ofte 1 minut og 5 minutter efter fødslen. Det højeste tal på 10 points er sjældent hos et for tidligt født barn. Points mellem 4 og 7 er ret almindelige.

 

Apnø

Vejrtrækningsophold. Det for tidligt fødte barns nervesystem er umodent, hvilket gør at barnet ind imellem ”glemmer” at trække vejret.

 

Apnømonitor

Anordning, der advarer personalet om, at barnets åndedræt er for langsomt eller for svagt.

 

ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Forstyrrelser i opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Bilirubin

Farvestof i blodet, som opstår når de røde blodlegemer går til grunde. Leveren har til opgave at omdanne det fedtopløselige bilirubin til vandopløseligt, så det kan udskilles med urin og afføring. Hvis leveren er umoden kan den ikke klare dette tilstrækkeligt og den gule farve ses i huden som gulsot. En blodprøve tages for at kontrollere, hvor store mængder der er til stede, eller der benyttes et bilirubinmeter.

 

Blodgasser/syre-base status

Måling af mængden af ilt og kuldioxyd (og surhedsgraden) i blodet.

 

Blodtransfusion

Hvis blodprocenten er for lav kan det være nødvendigt at give en blodtransfusion fra en donor. Blodet løber langsomt ind direkte i en vene via et drop. Det tager 2-3 timer.

 

BOEL prøve

En test sundhedsplejersken laver på børnene, når de er 8-9 måneder gamle. Syn, hørelse og reaktionsevne testes.

 

Bradykardi

Pulsfald, altså hvor hjertet slår langsommere (under 80 slag i minuttet), ofte i forbindelse med apnø.

 

BPD = Broncho Pulmonal Dysplasi

Beskadigelse af lungerne, sædvanligvis midlertidig, som oftest forekommer hos meget for tidligt fødte børn efter langvarig respirator- og Cpap behandling.

 

Cerebral parese

CP=spastisk lammelse: Den medicinske betegnelse for en tilstand, der er opstået på beggrund af forstyrrelser i den umodne hjerne, mens den er under udvikling. Det kan give forskellige grader af handicap. Fælles er et fysisk motorisk handicap. Hos nogle kan der også være kognitive vanskeligheder.

 

Cervix (livmoderhals)

Nedre del af livmoren, der munder ud i skeden.

 

Cervix insufficiens

En tilstand hos moren, hvor livmoderhalsen åbner sig før tiden.

 

CO2

Kemisk betegnelse for kuldioxyd, én af de luftarter, der findes i blodet og i den luft, vi udånder.

 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Ved hjælp af en lille tryne i barnets næse og tilførsel af ilt/flow holdes et lille overtryk i lungerne, for at hjælpe et barn, der har vanskeligheder med at trække vejret.

 

CRP

Et protein som måles i blodet. Koncentrationen øges ved infektion.

 

CT( computeriseret tomografi)-scanning

Avanceret computerstyret røntgenundersøgelse, især nyttig til undersøgelse af hjernen, da den er mere detaljeret end almindelig røntgen.

 

DAMP (Deficit in Attention Motor control and Perception)

En mindre skade i hjernen, der medfører sanseintegrationsproblemer og adfærdsvanskeligheder. Påvirker ikke intelligensen.

 

DAP eller ”Ductus”                              =  Ductus Arteriosus persistens

Åbning som forbinder lungepulsåre og hovedpulsåre i fosterlivet, og som gør at blodet ikke passerer gennem barnets lunger for at optage ilt. Ilten får barnet gennem moderkagen. Åbningen skal lukke sig ved fødslen, men gør det ikke altid tilstrækkeligt. Ofte lukkes den af sig selv senere, men  hos nogle for tidligt fødte, kan det give problemer, hvis den ikke lukker sig. Den kan så lukkes med medicin og hvis det ikke hjælper med operation. En allerede lukket DAP, kan åbne sig igen, hvis barnet bliver stresset eller får en infektion. Diagnosen stilles ved at lytte på barnet og ved ultralydsundersøgelse. Mange fuldbårne børn har også DAP, men der er det ofte ikke lige så problematisk.

 

Diplegi

Dobbeltsidig lammelse

 

Endotrakeal tube

Et rør, der går gennem næsen eller munden ned i luftrøret.

 

Fontaneller

Bløde områder på barnets hoved; steder, hvor kraniet endnu ikke er vokset sammen. Det er normalt, at nyfødte har disse bløde områder, og det gør ikke ondt på barnet at røre ved dem.

 

Foramen Ovale

En forbindelse mellem hjertets forkamre, som hos fosteret hjælper med til at slippe en stor del af det iltede blod igennem, så det ikke skal gennem barnets lunger. Foramen Ovale lukker sig normalt ved fødslen.

 

Fostervand

Den vandlignende væske, der omgiver barnet i livmoren.

 

Fuldbåren/til terminen

Født efter 40 ugers graviditet eller en svangerskabslængde på 40 uger – med marginalerne 37 til 41 uger.

 

Gulsot

Aka Ikterus. Gulfarvet hud (og gulfarvning i det hvide i øjnene), som udvikler sig hos de fleste for tidligt fødte børn.

 

Hydrocefalus

For stor mængde vandlignende væske, sædvanligvis i de permanente hulrum midt i hjernen.

 

Hypertoni

Høj muskelspænding. Er generelt stiv og gør meget modstand mod passive bevægelser.

 

Hypoglykæmi

Et lavt niveau af sukker (glukose) i blodet. Påvises ved at undersøge en dråbe blod, der tages fra barnets hæl.

 

Hypoksi

Lavt iltindhold i blodet.

 

Hypotoni

Lav muskelspænding. Er slap og gør kun lidt modstand.

 

Hæmoglobin

Det røde farvestof, der giver blodet dets røde farve og hjælper det med at transportere ilt.

 

Ikterus (gulsot)

Gulfarvet hud (og gulfarvning i det hvide i øjnene), som udvikler sig hos de fleste for tidligt fødte børn.

 

Ilt

Den luft, vi indånder, indeholder ca. 21% ilt. Syge børn har ofte brug for ekstra ilt, til tider er der endda behov for 100% = ren ilt. Den iltprocent, barnet behandles med, kan altså variere fra 21 til 100.

 

Infektion

Angreb af sygdomsfremkaldende bakterier eller virus. Barnets almentilstand påvirkes.

 

Insufficiens

Utilstrækkelighed.

 

Intensiv neonatalafdeling

Den del af en neonatalafdeling med børn, som skal være under nøje observation eller som har brug for særligt udstyr.

 

Intra-arteriel

ndgivet i en arterie.

 

Intra-uterin væksthæmning = IUGR

Intra Uterine Growth Retardation (vækstretardering): Refererer til det ufødte barns for langsomme vækst. Vækstretardering betyder ikke, at barnet også er mentalt retarderet.

 

Intraventrikulær blødning

Blødning i hulrummene i midten af hjernen, som normalt er fyldt med en vandlignende væske. Dette kan opdages ved scanning.

 

Intravenøs

Indgivet i en vene.

 

Intravenøs ernæring

Hel eller delvis ernæring ved indgivelse af sukkervand og andre næringsstoffer i en vene.

 

Intubation

Luft/ilt tilføres gennem et rør (tube), som indføres via næsen til luftrøret. Kan tilkobles respirator.

 

Kateter

Rør og slanger af forskellige typer, sædvanligvis fremstillede af plastik.

 

Kernikterus

Hjerneskade pga. alvorlig gulsot. En meget sjælden komplikation. Gulsoten behandles for at forhindre kernikterus.

 

Korrigeret alder

Ved udviklingsbedømmelse af for tidligt fødte børn, anvender man korrigeret alder, d.v.s. man regner barnets alder fra det tidspunkt, det skulle være født, og ikke fra den faktiske fødselsdato. Dette gør, at et barn født i uge 28, d.v.s. 3 måneder for tidligt, bliver 1-års undersøgt, når det er 15 måneder = korrigeret alder 1 år.

 

Kuno Beller

En udviklingsbeskrivelse af 8 områder hos barnet, som siger noget om barnets udviklingsstadie. Den kan bla.a. udføres af sundhedsplejersker, pædagoger og PPR.

 

Kuvøse

Varmekasse (seng med kuppelformet, gennemsigtigt låg), som barnet ligger i for at holde kropstemperaturen på det rette niveau, for at få den rette luftfugtighed og for at kunne observeres.

 

Kængurometode

Kaldes det når det nøgne barn ligger på mors/fars nøgne bryst. Det anses for at stimulere barnet på en række områder, bla.a. vejrtrækning, mave/tarmfunktion.

 

Lammelse

Manglende bevægelighed i musklerne. Nogle spædbørn lammes midlertidigt med medicin, når de ligger i respirator, fordi det letter vejrtrækningen.

 

Lanugohår

De meget fine, dunede hår, der findes på kroppen af et for tidligt født barn.

 

Lav fødselsvægt

Et barn har lav fødselsvægt, når det vejer under 2500 gram ved fødslen. Nogle børn er født for tidligt, andre er født til terminen, men er ikke i livmoren vokset, som de skulle. (Se Intrauterin væksthæmning).

 

Levedygtig

Tilstrækkelig udviklet til at kunne overleve.

 

Lille-i-forhold-til-alderen (Small for Gestational Age, SGA)

Et barn, der er lille ved fødslen, fordi det ikke er vokset tilstrækkeligt i livmoren. (Se Intrauterin væksthæmning).

 

Lysbehandling

En behandling, der ofte anvendes ved gulsot. Der anvendes lysstofrør, med almindeligt dagslys, hvor de skadelige stråler er sorteret fra. Lyset gør at  bilirubin (se dette) bedre udskilles.

 

Mekonium

Barnets sorte eller grønne afføring i de første dage efter fødslen. Barnet kan til tider have afføring før fødslen, således at der kommer mekonium i fostervandet.

 

Meningitis

Betændelse i hjernehinderne.

 

Monitor (scop)

Maskine til registrering af barnets hjerteslag og åndedræt.

 

MPU

Motorisk Psykologisk Undersøgelse

 

Necrotiserende enterokolitis = NEC

Betændelse i tarmen.

 

Placenta (moderkage)

Efterbyrden. Det svampede organ i livmoren, der etablerer og opretholder forbindelse mellem moren og det ufødte barn gennem navlestrengen, således at det voksende foster kan få næring og ilt.

 

Pleuradræn

Et rør, der føres gennem brystvæggen for at fjerne luft fra en pneumothorax – se herunder (pleura betyder lungehinde).

 

Pneumothorax

Udslip af luft fra lungerne ud i brysthulen. Det sker nogle gange hos børn i respirator.

 

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. En afdeling i kommunen med specialister, der tager sig af børn med specielle behov.

 

Præeklampsi

Svangerskabsforgiftning. En komplikation under graviditeten. Moren kan have højt blodtryk, hævede fødder, hænder og ansigt samt æggehvidestof i urinen.

 

Præmatur (for tidligt født)

Et barn er født for tidligt, når det er født, før graviditeten har varet 37 uger.

 

PVL = Periventriculær Leukomalaci

Skader i den hvide sustans i hjernen med efterfølgende ardannelse, blødninger eller cystedannelser.

 

Respirator

Maskine, der varetager åndedrætsfunktionen.

 

Respiratorisk distress

Åndedrætsvanskeligheder af en hvilken som helst grund. Almindeligt hos for tidligt fødte børn.

 

RDS (Respiratorisk Distress Syndrom)

Umodne lunger. Mangel på det overfladeaktive stof (surfaktant), der holder lungerne udfoldede. En almindelig årsag til at det for tidligt fødte barn har vanskeligheder med at trække vejret.

 

ROP = Retinopathy Of Prematurity

En skade på nethinden som følge af, at blodkarrene  i øjet vokser fejlagtigt. Specielt i uge 28 – 30 er øjnene modtagelige for forstyrrelser i form af temperatursvingninger, højt iltniveau, medicinering. De for tidligt fødte bliver kontrolleret af en øjenlæge og tilstanden kan som regel laserbehandles. Læs mere om ROP på Syndanmark.dk her

 

Sanseintegrationsforstyrrelse

SI-forstyrrelser: Forstyrrelse i det at kunne modtage, organisere, differentiere og bearbejde sansestimuli og dermed besvær med at samle indtrykkene til en meningsfuld helhed.

 

SAT-monitor/-måler

Føler på barnets fod, som måler barnets iltmætning i blodet i %.

 

Sondemadning

Hos spædbørn, der ikke er i stand til at sutte, føres en tynd plastiksonde gennem  næsen ned i maven, og maden tilføres langsomt. Sonden kan ligge permanent, hvis barnet skal mades ofte.

 

Stridor

Skurrende eller pibende åndedræt.

 

Surfaktant = Curosuf

Et stof, der forbedrer overfladespændingen i lungernes alveoler. (Se Alveoler og Respiratorisk Distress Syndrom), så lungerne bedre kan holde sig udfoldede.

 

Svangerskabslængde

Antallet af uger, graviditeten har varet på det tidspunkt, hvor fødslen finder sted. Den normale svangerskabslængde er 40 uger.

 

Terminsdato

Dato, hvor barnet forventes født.

 

Transkutan elektrode

Apparatur, der kan måle blodets ilt- og kuldioxidindhold gennem huden. Elektroden sættes på barnets hud og varmes op. Efterlader ofte et rødt mærke, der forsvinder efter nogle timers forløb.

 

Trøske

En almindelig svampeinfektion, der viser sig ved hvide pletter på tungen, i ganen og på indersiden af kinderne.  Sædvanligvis er en sådan infektion ikke alvorlig, den behandles med mixtur mycostatin.

 

Udskiftning af blod

En procedure, hvorved det meste af barnets blod udskiftes med donorblod. Det kan gøres enten gennem navlevenen eller gennem blodårer i arme eller ben.

 

Ultralydsscanning

Lydbølger af meget høj frekvens anvendes ofte til at fremstille billeder af fx hjernen. Undersøgelsen er smertefri og tilsyneladende ufarlig og uden bivirkninger.

 

Umbilicus

Navle.

 

Ventoline

Medicin som forebygger/behandler astmaanfald. Det afslapper muskulaturen i luftvejene, så luften nemmere kan passere. Bruges også ved truende for tidlig fødsel ved at hæmme sammentrækningen af livmoderen.

 

Vernix = Fosterfedt

Hudens hvide fedtholdige beskyttelseslag – findes ikke hos det meget for tidligt fødte barn.

 

Våde lunger

Åndedrætsvanskeligheder på grund af for megen væske i lungerne. Tilstanden bedres sædvanligvis hurtigt og er som regel ikke alvorlig. Ses hyppigst hos større børn født ved kejsersnit.

 

Ødem

Hævelse p.g.a. væskeansamling i vævene.