Bestyrelses-login
Giv en donation

Til dagplejemødre og vuggestuepersonale

<!--@ParagraphImageAltText-->

Hvordan er for tidligt fødte børn anderledes?

En stor del af de for tidligt fødte børn klarer sig godt i en god dagpleje eller vuggestue. Men de sarte børn har nogle fælles træk: 
 

Nogle har behov for ekstra støtte
De kan have svært ved at begå sig. De kan være hypersensitive og have behov for særlig støtte, evt. i form af ekstra normering på barnets stue eller en støttepædagog tilknyttet barnet. Mange kræver ikke kun særlig opmærksomhed i indkøringsfasen, men ofte i hele institutionsperioden og op igennem skoletiden.

De kan være udviklingsforsinket
Når et for tidligt født barn begynder i institution eller dagpleje, vil det ofte ikke være alderssvarende mht. fysisk og psykisk udvikling. Der kan være konstateret senfølger, inden barnet starter i institution, men i visse tilfælde viser de sig først senere.

Mange er ualmindelig utryg ved nye ting
De har ofte problemer med nye omgivelser, nye indtryk, nye mennesker etc.  og mange har et stort behov for voksenkontakt (primærpersoner).


Problemer med sanseintegration

Pga. en negativ påvirkning af det umodne nervesystem i behandlingsforløbet på sygehuset, har et for tidligt født barn ofte sanseintegrationsproblemer, som gør det svært for barnet at bearbejde information og at skille væsentligt fra uvæsentligt. Det kan nemt blive afledt og forstyrret af flere samtidige indtryk. Derfor kan det være overordentlig vanskeligt for barnet at være omgivet af mange mennesker og meget uro.
 

Barnet bliver nemt stresset
Hvilket bl.a. kan vise sig ved motorisk uro, faren omkring uden mål og mening (hyperaktivitet), aggression, gråd eller indesluttethed og tilbageholdenhed.

Mange får koncentrationsbesvæ
Barnet kan have svært ved at fastholde opmærksomheden og koncentrationen i længere tid ad gangen, fx ved leg, spisning, påklædning, højtlæsning og samtale.

Svært ved at overskue aktiviteter
Barnet kan ikke altid overskue leg og aktiviteter med andre børn, det kan have svært ved at holde den røde tråd i legen.

Reagerer ofte i hjemmet og om natten
Her kan barnet blive aggressivt, det kan have svært ved at falde til ro, eller det kan græde. Nogle gange kan reaktionen også komme om natten. 

 

Hvordan sikres en god dag for barnet?

Man kan i hverdagen gøre meget for at gøre livet bedre for et for tidligt født barn med særlige behov.


En rolig start
Forældrene sikrer god tid til barnet om morgenen i hjemmet og ved aflevering i institutionen eller dagplejen.

Rutine og forudsigelighed
Så vidt muligt samme rutine og samme pædagog/-medhjælper modtager barnet hver morgen. En fast rytme i dagligdagen, så barnet hele tiden ved, hvad der skal ske. Giv barnet en fast plads ved bordet og i garderoben. Barnet forberedes grundigt på nye ting, inden de sker. Virkeligheden skal svare til forventningerne.

Ro
Veksle mellem fordybelse og fri leg. Det giver barnet en fast struktur og mulighed for at finde ro og få samling på sig selv. Undgå at råbe ad barnet, hverken hjemme eller i institutionen. Det er for voldsomt for et psykisk skrøbeligt barn.

Opmærksomhed på stress signalerne
Undgå at presse barnet til noget, det ikke er parat til. At tolke barnets signaler, hvad enten det udtrykker sig verbalt eller via kropssprog.

Overskuelige rammer
Hvor muligt ikke for mange børn og voksne omkring barnet. Derfor er det en god idé med en lille institution med få børn og små overskuelige forhold. I dagplejen vil turen i legestue ofte være for overvældende. Udflugter begrænses mest muligt, både af hensyn til den faste rytme og for at undgå overstimulering. Reserve-/gæstedagpleje begrænses eller undgås. 

Forældresamarbejde

Forældre til et for tidligt født barn har været meget igennem og er ofte mere ”hudløse”end andre forældre. De er givetvis mere opmærksomme end normalt på barnets signaler og -udvikling - både fysisk, psykisk og socialt. Derfor kan det være en god idé, hvis primærpersonerne noterer sig barnets adfærd i forskellige situationer og fx en gang om måneden drøfter barnets udvikling med forældrene.

  

For mere information bestil vores pjece til institutioner og dagplejere i sektionen Foreningens publikationer