Bestyrelses-login
Giv en donation

Til fagpersoner

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Dansk Præmatur Forening har et godt samarbejde med en række fagpersoner, der har særlig viden om præmature børn.

En stor del af foreningens arbejde består af informationsformidling. Vi har derfor udgivet flere pjecer med praktisk information og vejledning til dem, der møder præmature børn i deres daglige virke. 

Vi vil gerne sikre at de præmature børn og deres familier støttes bedst muligt og dermed sikre børnene en god opvækst.