Bestyrelses-login
Giv en donation

Til pædagogstuderende

<!--@ParagraphImageAltText-->

Vi har nogle forslag til pædagogstuderende, der skriver opgaver om for tidligt fødte børn. 

Der findes ikke forskning, der specifikt går på, hvilke pædagogiske metoder der anbefales til f.t.f. børn. Bogen "Gid jeg havde været foster lidt længere" af Sort og Guldborg berører emnet. Desuden beskriver bogen "For tidligt fødte børn - usynlige senfølger" af Jonna Jepsen "de usynlige senfølger" og deres årsager, lige som den kommer med forslag til forebyggelse og behandling, herunder også pædagogiske tiltag.

Relevante teorier kan findes inden for psykologien, hvor bl.a. Stern, Brazelton, Bowlby, Goleman og Gardner kan anbefales, og inden for pædagogikken, hvor Maslow, Glasser og Steiner henholdsvis forklarer og støtter de f.t.f. børns behov.

Derudover er teori og praksis vedr. sanseintegrationsproblemer, svækket hukommelse og koncentrationsbesvær meget relevant, lige som ADHD- og ADD-beskrivelser og -forskning er det.

Disse artikler omhandler for tidligt fødte børn og pædagogik:
Her findes litteraturlister samt forslag til handleplaner, henholdsvis pædagogisk og holistisk:

 

Handleplan for et præmaturt institutionsbarn

Holistisk handleplan for et præmaturt barn

Litteraturliste. Forskning

Litteraturliste