Bestyrelses-login
Giv en donation


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register


Ved manglende forståelse af rolig indkøring 12-05-2005 11:29
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Nu er det ved at være tid, at vores søn skal på institution, som var ved at blive en ren gyser. Sagen er den at vi har været så superheldige at vores søn (født uge 26,3) kan komme i samme dagpleje som hans storbror der er 16 mrd. ældre. Hun er en rigtig dejlig, varm omsorgskvinde, med liv i hendes øjne, og vi kan kun være glade og taknemmelige at det kunne lade sig gøre. Nu er det sådan, at fordi Mathias er født ekstremt for tidligt, findes der nogle særordninger om at hans normering skal gælde for 2. Og det kan være svært at få puslespillet til at gå op, hvis der er for meget økonomi med i det. De ville gerne fra dagplejekontoret presse os til før tid, at få ham ind. Jeg sagde fra til at han kunne komme ind før tid, pga. manglende parathed, samt at det så ville være indsbetydende med, at han skulle ind i en normalnormering indtil nogle af børnene holdte op. Og så går hele ideen jo tabt på gulvet. For det er for os, vigtigt at han får en langsomt start i hans tempo, så dagplejeren og Mathias kan lære hinanden at kende på en stille og rolig måde. Oppe fra dagplejekontoret har tonerne været helt oppe og ringe, og jeg må indrømme at jeg har været lidt rystet over at det skulle være sådan en kamp. Jeg føler virkelig at der mangler meget større forståelse for hvad det vil sige at være og have et præmatur-barn. Heldigvis har vi fået noget opbakning både fra dagplejemoren samt sundhesplejersken. For os har det været af stor betydning at Mathias kom samme sted som sin bror og være i trygge rammer som denne dagplejemor giver. I næste uge skal vi høre hvad kommunen siger til langsomt tempo. Vi føler os presset til at sige ja til institutionspladsen, selvom det er til normal normering. Det vil være ensbetydende med at vi kommer til at betale for en ekstre institutions plads, som vi ikke bruger,da vi mener at det er vigtigt at vores barns dagligdag ikke bliver præget af for mange børn, støj og stress. Og måske bliver vi nød til at betale, bare for at holde pladsen? Jeg har lige hørt i nyhederne at der faktisk bliver født 4700 børn hvert år før tid. Derfor handler det i princippet ikke kun om os og vores lille familie, men i høj grad, om holdningen til præmature-børn. I sidste ende vil det koste samfundet lang mere, hvis der fra starten ikke er plads til at tage de ekstre forbehold det "koster" at passe på disse børn. Jeg tænker også på det store arbejde at som familie at skabe trygge og tillidsfulde rammer for vores børn. Alt det der er blevet opbygget, skal det bare smides til jorden, fordi det bliver tænkt i økonomi. Nej og det tror jeg nu heller ikke det bliver, hvis der kommer mere oplysning om dette. Er der nogen der ved om der er et sted, udover sundhedsplejersken, som man kan henvende sig til i lignende situationer? Jeg tænker på om der findes et sted hvor man kan hente oplysninger med paragraffer eller lignende. Hvis vores sundhedsplejerske ikke havde skrevet nogle linier om ekstre behov til Mathias, havde han ikke fået de særlig hensyn i dag. Heller ikke, selv om han er født ekstremt for tidligt. Forældre har ingen bemyndigelse her !!!!! Og så er man jo lidt på den. Med Venlig Hilsen Berith Zenia Fagergaard
 
Re: Ved manglende forståelse af rolig indkøring 14-05-2005 10:29
By lydialydia Reply
Hej Berith. Jeres situatuion lyder en smule fastlåst. Har du stadig tilknytnig til hospitalet, hvor I har været indlagt? Ellers kunne det måske være en ide at få en snak med lægen, som har I haft kontakt med og foreligge problematikken? Deruover er der den mulighed at kontakte PPR i den kommune I er bosiddende i. Men ligeledes en børn-og unge sagsbehandler, kunne være aktuel i jeres situation. Hilsen Lydia Nu er det ved at være tid, at vores søn skal på institution, som var ved at blive en ren gyser. Sagen er den at vi har været så superheldige at vores søn (født uge 26,3) kan komme i samme dagpleje som hans storbror der er 16 mrd. ældre. Hun er en rigtig dejlig, varm omsorgskvinde, med liv i hendes øjne, og vi kan kun være glade og taknemmelige at det kunne lade sig gøre. Nu er det sådan, at fordi Mathias er født ekstremt for tidligt, findes der nogle særordninger om at hans normering skal gælde for 2. Og det kan være svært at få puslespillet til at gå op, hvis der er for meget økonomi med i det. De ville gerne fra dagplejekontoret presse os til før tid, at få ham ind. Jeg sagde fra til at han kunne komme ind før tid, pga. manglende parathed, samt at det så ville være indsbetydende med, at han skulle ind i en normalnormering indtil nogle af børnene holdte op. Og så går hele ideen jo tabt på gulvet. For det er for os, vigtigt at han får en langsomt start i hans tempo, så dagplejeren og Mathias kan lære hinanden at kende på en stille og rolig måde. Oppe fra dagplejekontoret har tonerne været helt oppe og ringe, og jeg må indrømme at jeg har været lidt rystet over at det skulle være sådan en kamp. Jeg føler virkelig at der mangler meget større forståelse for hvad det vil sige at være og have et præmatur-barn. Heldigvis har vi fået noget opbakning både fra dagplejemoren samt sundhesplejersken. For os har det været af stor betydning at Mathias kom samme sted som sin bror og være i trygge rammer som denne dagplejemor giver. I næste uge skal vi høre hvad kommunen siger til langsomt tempo. Vi føler os presset til at sige ja til institutionspladsen, selvom det er til normal normering. Det vil være ensbetydende med at vi kommer til at betale for en ekstre institutions plads, som vi ikke bruger,da vi mener at det er vigtigt at vores barns dagligdag ikke bliver præget af for mange børn, støj og stress. Og måske bliver vi nød til at betale, bare for at holde pladsen? Jeg har lige hørt i nyhederne at der faktisk bliver født 4700 børn hvert år før tid. Derfor handler det i princippet ikke kun om os og vores lille familie, men i høj grad, om holdningen til præmature-børn. I sidste ende vil det koste samfundet lang mere, hvis der fra starten ikke er plads til at tage de ekstre forbehold det "koster" at passe på disse børn. Jeg tænker også på det store arbejde at som familie at skabe trygge og tillidsfulde rammer for vores børn. Alt det der er blevet opbygget, skal det bare smides til jorden, fordi det bliver tænkt i økonomi. Nej og det tror jeg nu heller ikke det bliver, hvis der kommer mere oplysning om dette. Er der nogen der ved om der er et sted, udover sundhedsplejersken, som man kan henvende sig til i lignende situationer? Jeg tænker på om der findes et sted hvor man kan hente oplysninger med paragraffer eller lignende. Hvis vores sundhedsplejerske ikke havde skrevet nogle linier om ekstre behov til Mathias, havde han ikke fået de særlig hensyn i dag. Heller ikke, selv om han er født ekstremt for tidligt. Forældre har ingen bemyndigelse her !!!!! Og så er man jo lidt på den. Med Venlig Hilsen Berith Zenia Fagergaard [/quote]
 
Re: Ved manglende forståelse af rolig indkøring 14-05-2005 11:09
By lotte Falchlotte Falch Reply
Hej Berith. Ærgeligt at I allerede nu skal slås for Jeres søns sag - men det bliver desværre nok ikke den eneste gang.....! Det er sådan i mange kommuner, at det er sundhedsplejesken, der vurdere om et barn skal gælde for to pladser i dagplejen - ligesom i Jeres tilfælde. I FOA - Bladet fra oktober 2002 er der under pædagogisk sektor en artikel om tidligt fødte børn i dagplejen. Her er der også henvisning til foreningens pjece til dagplejere. Måske kunne du via FOA, få fat i artiklen til din dagpljeformidling. De har vist ikke læst den grundtig nok! Desværre står der ikke i hvilken kommune, det er at de har specialdagpleje til for tidlig fødte børn , men det kan FOA sikkert også hjælpe dig med. Held og lykke med den gode dagplejer, I har fået tilknytning til. Mange hilsner fra Lotte Falch
 
Re: Ved manglende forståelse af rolig indkøring 14-05-2005 11:23
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Lydia. Tak for dit svar. Den videreudvikling har så været, at vores dagplejemor har virkelig været oppe af stolen, og snakket vores sag hos kommunen. Hun har henvendt sig til sin fagforenning, for at høre hvordan man i en sådan sag kan forholde sig, og hvilke rettigheder og hensyn der skal være til et præmatur-barn. Og de har givet hende medhold at der skal tages særligt hensyn. Da kommunen ydermere hørte at vi som forældre var medlem af præmatur-forenningen, fik vi også en større respekt og blev taget mere alvorlig. Mener bare ikke at det må være nødvendigt at være organiseret, som hvis jeg var medlem af en fagforenning, for at blive hørt. Vi er selvfølgelig meget glade for at være medlem uanset, for jeg tror at vi kan støtte, udveksle osv. på samme måde som når jeg nu får et svar tilbage på mit udlæg. Historien håber jeg ender godt, ihverfald er de mere venlige og imødekommende efter denne omgang. Det betyder så meget med den første indkøringsfase for os. Mathias har det eneste "handicap", at han er født ekstremt for tidligt, og har gået hjemme i rolige, trygge omgivelser, med så meget kontakt som muligt. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvad han har af senfølger. Vi har egentlig heller ikke lyst til bare at prøve det af, for at se hvor langt han kan gå. vi ved at han er følsom over for støj, smerte, stress og når han bliver revet for meget ud af sin rytme. Ellers er han fuldstændig som andre børn. (umiddelbart) Vi ønsker derfor at der i starten særdeles bliver lagt vægt på denne overgang, at den skal være så blid som muligt. For os ønsker vi et barn der bliver psykisk robust, og det kan kun ske ved disse særlige hensyn. Så det jeg kan gøre nu,for at Mathias kan lære dagplejemoren at kende, er på daglig basis, når vores større søn bliver hentet hos hende, at tage Mathias med i barnevognen. Vi er 100% trygge med vores dagplejemor, så vi håber alligevel at alt ender godt. Så må vi melde ham ind i dagplejen hvis det bliver konsenkvensen, og betale de ekstre penge det måtte koste, indtil de har denne normering der er gunstigt for Mathias. de var også ude i, at han skulle et andet sted indtil da, men der sagde vi også venligst fra. Igen manglende forståelse. Men vi prøver at være fortrøstningsfulde og håber det bedste. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 14/05/2005 12:01:16 Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 14/05/2005 12:13:26
 
Re: Ved manglende forståelse af rolig indkøring 15-05-2005 02:21
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Lotte. Tak for dit svar, det er vist artikler jeg finder ret interessante. Det lidt groteske er at vores sundhedsplejerske faktisk har skrevet om Mathias, at han har behov for en 2 normering. Så det er hans eksame bevis for at der skal tages ekstra behov. Og den kan de ikke løbe fra. Fejlen er at der mangler lidt mere samlet dialog imellem dagplejemoren, kommunen og forældrene. Det sås tydeligt den dag situationen tilspidsede sig. Vi var til noget kommen sammen på dagpleje-dagen hvor Mathias var med, så dp-moren kunne hilse på ham. Vi talte om det videre forløb. Dp-moren (Lisbeth), fortalte at der først var et barn der skulle stoppe, før Mathias kunne komme ind på sin rette normering. Inden da kunne vi så tage Mathias med, om eftermiddagene når vi skulle hente hans storebror. Senere på dagen stødte jeg på dagplejelederen fra kommunen. Hun pressede på med det samme, med at jeg skulle komme med en dato. Jeg blev noget forvirret, over den anden meldning. Jeg sagde at det kunne være meget rart, inden jeg nu skulle stå og lave aftaler med hende , at vi alle stak hovederne sammen. Jeg kunne mærke at det ikke pasede hende, og havde også dagplejekontoret i røret den næste dag. Her fik jeg bl.a. at vide at Lisbeth havde ikke noget at skulle have sagt, - at det var dem der tog beslutningerne og hvis Lisbeth ikke forstod det heller, måtte de nok også indkalde hende til en samtale. Og igen ville de presse på den ene eller anden måde til en her og nu aftale. Jeg ringede med det samme til Lisbeth,som så tog affære De havde været temmelig oppe og køre fortalte Lisbeth,og da de havde spurgt hende hvad de skulle gøre ved det, havde Lisbeth sagt, bruge jeres pædagogiske viden og tænke på barnets situation og have noget forståelse, og arbejde for barnets sag, istedet for kommunens egen sag. Dagplejelederen havde spurgt: hvad med hende Zenia, hvordan er hun organiseret? er hun i det hele taget medlem af noget, hvorpå Lisbeth havde svaret: ja, hun er medlem af præmatur-forenningen, og så fik piben en anden lyd. Hun har envidere fortalt kommunen at de skal ikke sige noget de ikke kan tåle at få igen, for hun vil gerne spille med åbne kort. Hun har virkelig været en gav pige og til stor støtte. Og Gudskelov hvor er vi glade for denne opbakning, da vi i familien er temmeligt slidte i sokkeholderne i dette år, og har ikke regnet med at det skulle være sådan en kamp. Men det kan ende med, at vi kommer til at betale for en institutionsplads der ikke bliver brugt, for den rette normering er til stede. Og der kan godt gå 1-3 måneder endnu. Hvis jeg kommer i arbejde inden da, eller skal på kursus, håber vi noget familie kan træde til, i hvertfald krydser vi fingre. Det er trods alt ret heldig at vi har funde en sådan dejlig dp-mor. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 15/05/2005 14:28:07
 
Re: Ved manglende forståelse af rolig indkøring 15-05-2005 03:01
By lydialydia Reply
Hej igen. hvad med at prøve at benytte dig af de fagpersoner, som er tilknyttet fagpanelet. Der er jo både psykolog, sundhedsplejerske og ikke mindst socialrådgiver repræsenteret. jeg er sikker på de vil gøre brug af deres viden. Hilsen lydia