Bestyrelses-login
Giv en donation


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register


Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:01
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Alle herinde Jeg vil gerne viderebringe artikel, samt den respons der foreløbig har været med F.T. Jeg har tidligere kopieret artiklen, men gør det alligevel her igen, for at få den fulde udbytte af sagen. Det startede med at Ørni og jeg fik skrevet denne artikel i Rødovre Avias d.14 dec.2005. Rødovre Avis Rødovre Centrum 197 2610 Rødovre fax 72518001 Kampen for Mathias Barnetro De kæmpede for hans liv i de første tre en halv måneder. Nu skal de kæmpe videre - og oplever, at Rødovre Kommune mangler forståelse @Brød 1:Den værste dag var dengang, Mathias holdt op med at trække vejret. 11 gange, samme dag, med mor placeret i en stol ved siden af kuvøsen, og så Mathias lille krop med slanger og ledninger ud af, der skulle ruskes i live. 11 gange. -Hele min verden stoppede. Det var som at være i en osteklokke. Jeg sad bare i en stol og nægtede at tage hjem. Den nu 19 måneder gamle Mathias første måneder var en kamp uden lige. For ham, for moderen, Berith Zenia Fagergaard, ja for hele familien. Mathias er født i tre en halv måneder for tidligt og går under kategorien "ekstremt for tidligt født". Kort fortalt er Mathias i fare for at udvikle en lang række handicaps på grund af sin tidlige fødsel. Det er den risiko, Berith Zenia Fagergaard skal kæmpe imod. Desværre er Rødovre Kommune ikke nogen stor hjælp i kampen. En lille baby For at forstå familiens situation må vi starte ved begyndelsen. Mathias kom til verden ved et chok, en nat hvor Zenia vågnede op med voldsomme smerter. Hun røg afsted til Glostrup Amtssygehus, fik medicin, der skulle stoppe fødslen, men lige meget hjalp det. Formiddagen efter blev Zenia overført til Rigshospitalet i ambulance med blå blink og politieskorte. Mathias blev født, vejede 1,1 kg og målte 42 cm. -Der blev vist bedt mange bønner og tændt en masse hvide lys i denne periode, fortæller Berith Zenia Fagergaard, der tilføjer at det var hæsligt at vente på svar på alting: Overlevede han? Ville han få varige men? Hvad var der galt med hans lille hjerte? Og så videre. Berith og hendes mand Ørni havde også den 16 måneder gamle Silas at holde styr på, så der var nok af løse ender. Og så var der alt det følelsesmæssige rod: -I starten var jeg ganske enkelt bange for at holde ham. Jeg var bange for, at han gik i stykker, fortæller hun. Berith var mindst to gange dagligt hos Mathias på hospitalet og satte sig mere og mere ind i sin søns situation. Hun lærte om ernæring og penicilin, om minimumsværdier for jern i blodet, om blodtransfusioner og meget, meget mere. -Til sidst har man jo en lille laborantuddannelse....og så får man en skærpet intuition på sit barns vegne, siger hun. Men Mathias kæmpede også selv. Han fik det bedre, viste gode tegn, og efter tre måneder kom han hjem til sin familie. Selvom det ikke var en dans på roser, gik det. Fare for autisme Mathias begyndte i dagpleje da han var 16 måneder. Familien havde fået en dobbeltnormering tildelt af kommunen - og tilmed hos den dagplejer, som de kendte. Det var vigtigt, for Mathias bærer på en ubehagelig byrde. Ligesom landets 4.500 andre for tidligt fødte børn er han ekstremt følsom overfor forandringer. Han kan udvikle Damp eller andre skjulte handicap. -Han kan udvikle autisme. Han kan gå i stå motorisk eller sansemæssigt. Eller han kan trække sig tilbage, ind i sig selv. Det frygter jeg virkelig; at han ikke vil kunne fungere socialt med andre mennesker, siger Berith Zenia Fagergaard. Ifølge præmaturforeningen skal man først og fremmest sikre trygge, rutineprægede rammer for barnet - og sørge for at det er samme pædagog, der tager imod barnet hver dag. Via ro kan man forebygge de langsigtede skader. -Hvis Mathias bliver stresset eller overstimuleret, bliver hans verden kaotisk. Han bliver først og fremmest vred og ked af det. Og så vågner han hele natten og græder. Derfor passer vi meget på. Derfor er vi også glade for, at han har dobbeltnormering i dagplejen, fortæller Berith Zenia Fagergaard. Men kampen for roen i Mathias liv er svær at vinde. Når Mathias dagplejemor er syg, skal på kursus eller holde ferie og han så skal passes af en anden, går det galt. -De sætter ham ind til normal normering hos en anden. Der er meget mere tryk på, når der er normal normering. Og så kommer reaktionen hos Mathias senere på dagen. Kampen fortsætter I denne uge skal Mathias dagplejer være væk en dag, og Mathias skal formentlig placeres hos en anden dagplejer i normal normering. I så fald vil familien i den to-værelses lejlighed opleve en nats skrigeri. De vil opleve en Mathias, der er pirrelig og irriteret. Men endnu værre: Hans immunforsvar bliver svækket og Mathias risiko for at udvikle senskader vil være større. -Vi sender ham ikke afsted, hvis der kun er normal normering. Vi må holde ham hjemme. Men jeg kan jo ikke bare holde fri, siger Berith Zenia Fagergaard uden at vide, præcist hvad hun skal stille op. Hun har prøvet at bede kommunen om at lave en ordning, der kan hjælpe dem, men svaret lød, at der ikke er penge til det. -De siger, at jeg kan få penge for "tabt arbejdsfortjeneste". Fint nok, men så har jeg bare ikke noget job, siger hun. Hun er ikke interesseret i at ramme dagplejemødrene, for familien er meget glad for deres indsats. Men Berith Zenia Fagergaard er noget fortvivlet over, at hun skal kæmpe med kommunen. Efter alle de kampe, hun har taget for Mathias liv. -Man kan ikke lade et barn overleve og så efterfølgende sige: "Vi hjælper ham ikke". Det kan man ikke overfor barnet eller forældrene. -Man går så meget op i økonomi. Men på lang sigt bliver det meget dyrt for samfundet, hvis et barn som Mathias udvikler skader senere, siger Berith Zenia Fagergaard. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 12/01/2006 20:24:40
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:29
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Dette svar fik vi tilbage skrevet fra den øveste "top"chef inde for institutioner. Hun skriver således: Under billed står der: Mathias blev født ekstremt for tidligt og har krav på bedre pleje end andre børn, kommunen afviser den kritik, som hans mor rejste i avisen d. 14 december. (foto: K. Thomsen) Fuldt forsvarligt. Pia Mehlsen, daginstitutionschef i Rødovre kommune, fortæller om kommunens holdning til pasning af for tidligt fødte børn. Onsdag d. 14 december bragte Rødovre Avis en artikel under titlen ”Kampen for Mathias” som omhandlede en familie med et præmatur-barns særlige behov. I artiklen blev der bl.a. nævnt at præmatur bør i visse tilfælde har dobbelt normering i den kommunale dagpleje, hvilket betyder, at barnet tæller for to hos den dagplejer, som normalt passer barnet. Hvis den sædvanlige dagplejer bliver syg, eller på anden måde er forhindret i at passe barnet, træder gæsteordningen i kraft. Denne ordning tager udgangspunkt i, at barnet i sådanne tilfælde passes af en anden dagplejer, som barnet kender og er tryg ved. I øvrigt lægges der vægt på, at tilgodese de enkelte børn og forældres behov i størst mulig omfang. Der kan også opstå tilfælde, hvor barn gælder for to i deres sædvanlige dagpleje, ikke samtidig kan ”fylde” to pladser også hos gæstedagplejeren, idet dette ville betyde, at der til stadighed skulle stå u-udnyttede pladser til rådighed – pladser som andre familier kunne få glæde af. Imidlertid har Rødovre kommunale dagpleje for lang den overvejende del 3-børns plejere, dvs. at dagplejerne – når de har gæstebørn – sjældent have mere end 4 børn i alt. Det er derfor efter forvaltningens opfattelse tale om en fuld forsvarlig ordning, hvorfor der da også er den del forældre til for tidligt fødte børn, som vælger det lille nære miljø, som der er hos en dagplejer.
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:35
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hør så nogle forældres oplevelse til et præmature-barn fra samme kommune (Rødovre) Som også blev trykt i avisen samme dag (d.18 jannuar) Har fået lov at kopiere: Uvidenhed giver mistrivsel Skrevet af Jane Henriksen. Randrupvej 27 2610 Rødovre Jane undrer sig over kommunens slingrekurs overfor ekstremt for tidligt fødte børn. Jeg har med særlig interesse læst Pia Melsens svar på debatindlægget ”Kampen for Mathias”, da jeg selv er forælder til en dreng født tre mdr. for tidligt. Gustav er nu tre år og har været i dagpleje de sidste to år. Den ”holdning” kommunen iflg. P.M. har vedr. pasning af præmature virker lidt forvirrende på mig. P.M. skriver bl.a. at når den normale dagplejer er syg prøver de at finde en som barnet kender og er tryg ved?! Det håber jeg da de gør for alle børn, ikke kun for de for tidligt fødte?! Desuden skriver hun at børn der tæller for to ikke kan ”fylde” to pladser hos gæsteplejen?! Hvorfor ikke?! Med lidt velvilje kan nogle af dagplejerne have fem børn de få gange. Det sker jo i forvejen en sjælden gang. Det er oven i købet også sket at Gustav har været femte barn, - også i gæsteplejen! Der blev der i hvert fald ikke taget hensyn til hans behov. Så jeg kunne godt lide at vide hvad P.M. mener at ”tilgodese det enkeltes barns behov”? Da min søn startede i dagpleje fik han ikke lov til at tælle for to. Det gjorde Mathias derimod. Heldigvis for ham. Men hvad er kommunens holdning? Hvem får lov? De forældre der ”råber højest” eller hvad? ALLE børn født før uge 28 har i vidt omfang brug for ekstra støtte og omsorg de første år af deres liv, og vigtigst af alt tryghed. Da det er forbundet med stor utryghed pludseligt at skulle passes af fremmede, burde det være en naturligt ting at lade de børn det drejer sig om tælle for to. Både i dag- og gæsteplejen. Jeg følte mig svigtet af kommunen da min søn ikke fik lov til at tælle for to. Og det fik vi at mærke ved at have et meget utryg barn i mange måneder, selvom hans dagplejemor var fantastisk. Hun kom på meget hårdt arbejde med Gustav og fik oven i købet et nyt barn få måneder efter Gustav var startet. Det var hårdt for alle, da han bogstavelig talt sad på hende hele tiden! Ydermere blev han passet hos en ny hver gang han skulle i gæstepleje. Det gjorde ham endnu mere utryg og var et skridt tilbage for ham. Derfor valgte vi ofte at holde ham hjemme og måtte melde os syge på vores jobs. Det jeg savner, er en større forståelse for disse børn, fra kommunens side. Jeg synes Pia Mehlsens artikel afspejler stor uvidenhed omkring præmatures særlige behov. Dermed siger jeg ikke hun skal være ekspert på området, men måske overveje at sætte sig lidt mere ind i disse børns trivsel og/eller mistrivsel i dagplejen. Det er trods alt deres første stop i en stor og UTRYG verden.+ Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:54:10 Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:55:12
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:41
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Dette svar på hendes indlæg er idag trykt i avisen (18 januar) De er født bange Skrevet af: Berith Zenia Fagergaard. Damparken 20 st,th. 2610 Rødovre. Svarer på debatindlægget “Fuld forsvarligt” Af Pia Mehlsen, daginstitutionschef i Rødovre kommune. Kære Pia Mehlsen. Jeg ville ønske at du ville have en større viden om hvad det vil sige for et præmatur-barn at møde verden, når de skal starte på institution/dagpleje. Det at blive født for tidligt er oftest langt fra uden konsekvenser. Den tidlige fødsel medfører en lang række følger for sanser, motorik, psyke og følelsesliv. Eksempelvis er centralnervesystemet ikke færdigudviklet, hvilket medfører sanseintegrationsproblemer, der kan medfører ubalancer med motorik, koncentrations- og opfattelsesevne og indlæring. Så der er alle mulige grunde til at tage disse børn alvorligt samt at skabe de essentielle trygge rammer, idet den oftest traumatiske oplevelse har afstedkommet, at de er født bange. Pointen er også, at der fra starten er lagt kæmpe ressourcer I den for tidlige fødsel, både fra hospitaler, læger, forældre og andre sider. At blive revet væk fra moderen og gennemgå en oftest smertefuld behandling, gør ydermere at disse børn er sårbare, og mange har et lavt selvværd, pga. Den tidlige følelse af svigt, utryghed og angst. Derfor er det påkrævet netop at tilgodese disse børns behov. Det bør ikke være kommunens pengekasse eller bureaukrati, der tages hensyn til. Fokus bør være på barnet. Som borgmesteren sagde I sin nytårstale: ”vores fælles ansvar for Rødovre.. Vi skal ikke kun passe på os selv og vores, men også tage os af hinanden”. Gælder det ikke også de for tidlige fødte børn? Vi som forældre synes I allerhøjeste grad, at din artikel bevidner en stor uvidenhed overfor disse børn. Som forældre til Mathias, har vi endda fået den bevilling, men oplever ikke at den bevilling bliver overholdt. Hvilket fortæller os at I ikke har forstået disse børn, der så kommer I klemme I Jeres system. Dette er ingen bebrejdelse over for vores dagplejemor, der har ”stået på hovedet”, for at imødegå barnets behov. Det er blot svært, hvis systemet længere oppe ikke skaber ordentlige rammer. Vi kunne ønske os, at dagplejeren/institutionen I langt større grad også blev støttet af kommunen, så samarbejde mellem forældrene og de forskellige faggrupper blev optimalt. F.eks. at blive sendt på kursus gennem præmatur-foreningen, der jo alle har det tæt inde på livet og som derved har kompetencen, viden og erfaringen som ville være guld værd. Det ville også være relevant at støtte barnet gennem børne-fysio og ergoterapeuter og psykologer. Der mangler konkrete handlingsplaner lige fra starten. Der skal tænkes langsigtet for denne målgruppe, før det bliver fuldt forsvarligt. Hvis man vælger at disse børn skal overleve deres tidlige fødsel, må man også sørge for at de vokser op til et værdigt liv. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:50:50
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 05:48
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Det grænser til børnemishandling.. Efter at vi har haft en god fredelig og rar weekend, med nærvær, samvær med vores lille familie. Og Mathias har været glad, sjov og i balance, får han en "Fod pedal", lige i modsat retning, da han skulle i gæste dagpleje om mandagen.. HVORFOR ???????? Fordi den dobbeltnormering som vi har fået tildelt, til ham IKKE BLIVER OVERHOLDT, når han daglige dagplejemor skal have fri. Og ikke nok med det: Så skulle gæstedagplejemoren have haft fuld normering en af dagene. En af de andre dage, skulle hun have fri, så Mathias, skulle til en anden gæstedagplejemor, han overhoved ikke har noget forhold til, og historien ender heller ikke her, for hun skulle så have Mathias med i Legestue. Det har igen betydet at skulle op og "snakke" med dp-kontoret.. Vi har fået stoppet deres projekt "fremmed-gæstedp-mor for en dag, samt legstuen, lige nu. Her til aften og nat, har det været et sandt mareridt for hele familienm, idet Mathias har været utrøsteligt, hyperaktiv og der har bare været aktivitet, for fuld skrue.. Dety kan ikke være rigtigt.. Og de kalder det fuld ansvarligt, når det er dybt uansvarligt.. Det handler ikke en skid om tabt arbejdsfortjeneste.. Det handler om Mathias, og at vores familie har svært ved at fungere, fordi forståelsen for disse børn, ligger på et meget tyndt grundlag.. Vores dreng er ikke syg,han er blot et præmature-barn, hvor der ikke bliver taget hensyn til.