Bestyrelses-login
Giv en donation


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register


Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:01
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Alle herinde Jeg vil gerne viderebringe artikel, samt den respons der foreløbig har været med F.T. Jeg har tidligere kopieret artiklen, men gør det alligevel her igen, for at få den fulde udbytte af sagen. Det startede med at Ørni og jeg fik skrevet denne artikel i Rødovre Avias d.14 dec.2005. Rødovre Avis Rødovre Centrum 197 2610 Rødovre fax 72518001 Kampen for Mathias Barnetro De kæmpede for hans liv i de første tre en halv måneder. Nu skal de kæmpe videre - og oplever, at Rødovre Kommune mangler forståelse @Brød 1:Den værste dag var dengang, Mathias holdt op med at trække vejret. 11 gange, samme dag, med mor placeret i en stol ved siden af kuvøsen, og så Mathias lille krop med slanger og ledninger ud af, der skulle ruskes i live. 11 gange. -Hele min verden stoppede. Det var som at være i en osteklokke. Jeg sad bare i en stol og nægtede at tage hjem. Den nu 19 måneder gamle Mathias første måneder var en kamp uden lige. For ham, for moderen, Berith Zenia Fagergaard, ja for hele familien. Mathias er født i tre en halv måneder for tidligt og går under kategorien "ekstremt for tidligt født". Kort fortalt er Mathias i fare for at udvikle en lang række handicaps på grund af sin tidlige fødsel. Det er den risiko, Berith Zenia Fagergaard skal kæmpe imod. Desværre er Rødovre Kommune ikke nogen stor hjælp i kampen. En lille baby For at forstå familiens situation må vi starte ved begyndelsen. Mathias kom til verden ved et chok, en nat hvor Zenia vågnede op med voldsomme smerter. Hun røg afsted til Glostrup Amtssygehus, fik medicin, der skulle stoppe fødslen, men lige meget hjalp det. Formiddagen efter blev Zenia overført til Rigshospitalet i ambulance med blå blink og politieskorte. Mathias blev født, vejede 1,1 kg og målte 42 cm. -Der blev vist bedt mange bønner og tændt en masse hvide lys i denne periode, fortæller Berith Zenia Fagergaard, der tilføjer at det var hæsligt at vente på svar på alting: Overlevede han? Ville han få varige men? Hvad var der galt med hans lille hjerte? Og så videre. Berith og hendes mand Ørni havde også den 16 måneder gamle Silas at holde styr på, så der var nok af løse ender. Og så var der alt det følelsesmæssige rod: -I starten var jeg ganske enkelt bange for at holde ham. Jeg var bange for, at han gik i stykker, fortæller hun. Berith var mindst to gange dagligt hos Mathias på hospitalet og satte sig mere og mere ind i sin søns situation. Hun lærte om ernæring og penicilin, om minimumsværdier for jern i blodet, om blodtransfusioner og meget, meget mere. -Til sidst har man jo en lille laborantuddannelse....og så får man en skærpet intuition på sit barns vegne, siger hun. Men Mathias kæmpede også selv. Han fik det bedre, viste gode tegn, og efter tre måneder kom han hjem til sin familie. Selvom det ikke var en dans på roser, gik det. Fare for autisme Mathias begyndte i dagpleje da han var 16 måneder. Familien havde fået en dobbeltnormering tildelt af kommunen - og tilmed hos den dagplejer, som de kendte. Det var vigtigt, for Mathias bærer på en ubehagelig byrde. Ligesom landets 4.500 andre for tidligt fødte børn er han ekstremt følsom overfor forandringer. Han kan udvikle Damp eller andre skjulte handicap. -Han kan udvikle autisme. Han kan gå i stå motorisk eller sansemæssigt. Eller han kan trække sig tilbage, ind i sig selv. Det frygter jeg virkelig; at han ikke vil kunne fungere socialt med andre mennesker, siger Berith Zenia Fagergaard. Ifølge præmaturforeningen skal man først og fremmest sikre trygge, rutineprægede rammer for barnet - og sørge for at det er samme pædagog, der tager imod barnet hver dag. Via ro kan man forebygge de langsigtede skader. -Hvis Mathias bliver stresset eller overstimuleret, bliver hans verden kaotisk. Han bliver først og fremmest vred og ked af det. Og så vågner han hele natten og græder. Derfor passer vi meget på. Derfor er vi også glade for, at han har dobbeltnormering i dagplejen, fortæller Berith Zenia Fagergaard. Men kampen for roen i Mathias liv er svær at vinde. Når Mathias dagplejemor er syg, skal på kursus eller holde ferie og han så skal passes af en anden, går det galt. -De sætter ham ind til normal normering hos en anden. Der er meget mere tryk på, når der er normal normering. Og så kommer reaktionen hos Mathias senere på dagen. Kampen fortsætter I denne uge skal Mathias dagplejer være væk en dag, og Mathias skal formentlig placeres hos en anden dagplejer i normal normering. I så fald vil familien i den to-værelses lejlighed opleve en nats skrigeri. De vil opleve en Mathias, der er pirrelig og irriteret. Men endnu værre: Hans immunforsvar bliver svækket og Mathias risiko for at udvikle senskader vil være større. -Vi sender ham ikke afsted, hvis der kun er normal normering. Vi må holde ham hjemme. Men jeg kan jo ikke bare holde fri, siger Berith Zenia Fagergaard uden at vide, præcist hvad hun skal stille op. Hun har prøvet at bede kommunen om at lave en ordning, der kan hjælpe dem, men svaret lød, at der ikke er penge til det. -De siger, at jeg kan få penge for "tabt arbejdsfortjeneste". Fint nok, men så har jeg bare ikke noget job, siger hun. Hun er ikke interesseret i at ramme dagplejemødrene, for familien er meget glad for deres indsats. Men Berith Zenia Fagergaard er noget fortvivlet over, at hun skal kæmpe med kommunen. Efter alle de kampe, hun har taget for Mathias liv. -Man kan ikke lade et barn overleve og så efterfølgende sige: "Vi hjælper ham ikke". Det kan man ikke overfor barnet eller forældrene. -Man går så meget op i økonomi. Men på lang sigt bliver det meget dyrt for samfundet, hvis et barn som Mathias udvikler skader senere, siger Berith Zenia Fagergaard. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 12/01/2006 20:24:40
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:29
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Dette svar fik vi tilbage skrevet fra den øveste "top"chef inde for institutioner. Hun skriver således: Under billed står der: Mathias blev født ekstremt for tidligt og har krav på bedre pleje end andre børn, kommunen afviser den kritik, som hans mor rejste i avisen d. 14 december. (foto: K. Thomsen) Fuldt forsvarligt. Pia Mehlsen, daginstitutionschef i Rødovre kommune, fortæller om kommunens holdning til pasning af for tidligt fødte børn. Onsdag d. 14 december bragte Rødovre Avis en artikel under titlen ”Kampen for Mathias” som omhandlede en familie med et præmatur-barns særlige behov. I artiklen blev der bl.a. nævnt at præmatur bør i visse tilfælde har dobbelt normering i den kommunale dagpleje, hvilket betyder, at barnet tæller for to hos den dagplejer, som normalt passer barnet. Hvis den sædvanlige dagplejer bliver syg, eller på anden måde er forhindret i at passe barnet, træder gæsteordningen i kraft. Denne ordning tager udgangspunkt i, at barnet i sådanne tilfælde passes af en anden dagplejer, som barnet kender og er tryg ved. I øvrigt lægges der vægt på, at tilgodese de enkelte børn og forældres behov i størst mulig omfang. Der kan også opstå tilfælde, hvor barn gælder for to i deres sædvanlige dagpleje, ikke samtidig kan ”fylde” to pladser også hos gæstedagplejeren, idet dette ville betyde, at der til stadighed skulle stå u-udnyttede pladser til rådighed – pladser som andre familier kunne få glæde af. Imidlertid har Rødovre kommunale dagpleje for lang den overvejende del 3-børns plejere, dvs. at dagplejerne – når de har gæstebørn – sjældent have mere end 4 børn i alt. Det er derfor efter forvaltningens opfattelse tale om en fuld forsvarlig ordning, hvorfor der da også er den del forældre til for tidligt fødte børn, som vælger det lille nære miljø, som der er hos en dagplejer.
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:35
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hør så nogle forældres oplevelse til et præmature-barn fra samme kommune (Rødovre) Som også blev trykt i avisen samme dag (d.18 jannuar) Har fået lov at kopiere: Uvidenhed giver mistrivsel Skrevet af Jane Henriksen. Randrupvej 27 2610 Rødovre Jane undrer sig over kommunens slingrekurs overfor ekstremt for tidligt fødte børn. Jeg har med særlig interesse læst Pia Melsens svar på debatindlægget ”Kampen for Mathias”, da jeg selv er forælder til en dreng født tre mdr. for tidligt. Gustav er nu tre år og har været i dagpleje de sidste to år. Den ”holdning” kommunen iflg. P.M. har vedr. pasning af præmature virker lidt forvirrende på mig. P.M. skriver bl.a. at når den normale dagplejer er syg prøver de at finde en som barnet kender og er tryg ved?! Det håber jeg da de gør for alle børn, ikke kun for de for tidligt fødte?! Desuden skriver hun at børn der tæller for to ikke kan ”fylde” to pladser hos gæsteplejen?! Hvorfor ikke?! Med lidt velvilje kan nogle af dagplejerne have fem børn de få gange. Det sker jo i forvejen en sjælden gang. Det er oven i købet også sket at Gustav har været femte barn, - også i gæsteplejen! Der blev der i hvert fald ikke taget hensyn til hans behov. Så jeg kunne godt lide at vide hvad P.M. mener at ”tilgodese det enkeltes barns behov”? Da min søn startede i dagpleje fik han ikke lov til at tælle for to. Det gjorde Mathias derimod. Heldigvis for ham. Men hvad er kommunens holdning? Hvem får lov? De forældre der ”råber højest” eller hvad? ALLE børn født før uge 28 har i vidt omfang brug for ekstra støtte og omsorg de første år af deres liv, og vigtigst af alt tryghed. Da det er forbundet med stor utryghed pludseligt at skulle passes af fremmede, burde det være en naturligt ting at lade de børn det drejer sig om tælle for to. Både i dag- og gæsteplejen. Jeg følte mig svigtet af kommunen da min søn ikke fik lov til at tælle for to. Og det fik vi at mærke ved at have et meget utryg barn i mange måneder, selvom hans dagplejemor var fantastisk. Hun kom på meget hårdt arbejde med Gustav og fik oven i købet et nyt barn få måneder efter Gustav var startet. Det var hårdt for alle, da han bogstavelig talt sad på hende hele tiden! Ydermere blev han passet hos en ny hver gang han skulle i gæstepleje. Det gjorde ham endnu mere utryg og var et skridt tilbage for ham. Derfor valgte vi ofte at holde ham hjemme og måtte melde os syge på vores jobs. Det jeg savner, er en større forståelse for disse børn, fra kommunens side. Jeg synes Pia Mehlsens artikel afspejler stor uvidenhed omkring præmatures særlige behov. Dermed siger jeg ikke hun skal være ekspert på området, men måske overveje at sætte sig lidt mere ind i disse børns trivsel og/eller mistrivsel i dagplejen. Det er trods alt deres første stop i en stor og UTRYG verden.+ Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:54:10 Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:55:12
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 11-01-2006 11:41
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Dette svar på hendes indlæg er idag trykt i avisen (18 januar) De er født bange Skrevet af: Berith Zenia Fagergaard. Damparken 20 st,th. 2610 Rødovre. Svarer på debatindlægget “Fuld forsvarligt” Af Pia Mehlsen, daginstitutionschef i Rødovre kommune. Kære Pia Mehlsen. Jeg ville ønske at du ville have en større viden om hvad det vil sige for et præmatur-barn at møde verden, når de skal starte på institution/dagpleje. Det at blive født for tidligt er oftest langt fra uden konsekvenser. Den tidlige fødsel medfører en lang række følger for sanser, motorik, psyke og følelsesliv. Eksempelvis er centralnervesystemet ikke færdigudviklet, hvilket medfører sanseintegrationsproblemer, der kan medfører ubalancer med motorik, koncentrations- og opfattelsesevne og indlæring. Så der er alle mulige grunde til at tage disse børn alvorligt samt at skabe de essentielle trygge rammer, idet den oftest traumatiske oplevelse har afstedkommet, at de er født bange. Pointen er også, at der fra starten er lagt kæmpe ressourcer I den for tidlige fødsel, både fra hospitaler, læger, forældre og andre sider. At blive revet væk fra moderen og gennemgå en oftest smertefuld behandling, gør ydermere at disse børn er sårbare, og mange har et lavt selvværd, pga. Den tidlige følelse af svigt, utryghed og angst. Derfor er det påkrævet netop at tilgodese disse børns behov. Det bør ikke være kommunens pengekasse eller bureaukrati, der tages hensyn til. Fokus bør være på barnet. Som borgmesteren sagde I sin nytårstale: ”vores fælles ansvar for Rødovre.. Vi skal ikke kun passe på os selv og vores, men også tage os af hinanden”. Gælder det ikke også de for tidlige fødte børn? Vi som forældre synes I allerhøjeste grad, at din artikel bevidner en stor uvidenhed overfor disse børn. Som forældre til Mathias, har vi endda fået den bevilling, men oplever ikke at den bevilling bliver overholdt. Hvilket fortæller os at I ikke har forstået disse børn, der så kommer I klemme I Jeres system. Dette er ingen bebrejdelse over for vores dagplejemor, der har ”stået på hovedet”, for at imødegå barnets behov. Det er blot svært, hvis systemet længere oppe ikke skaber ordentlige rammer. Vi kunne ønske os, at dagplejeren/institutionen I langt større grad også blev støttet af kommunen, så samarbejde mellem forældrene og de forskellige faggrupper blev optimalt. F.eks. at blive sendt på kursus gennem præmatur-foreningen, der jo alle har det tæt inde på livet og som derved har kompetencen, viden og erfaringen som ville være guld værd. Det ville også være relevant at støtte barnet gennem børne-fysio og ergoterapeuter og psykologer. Der mangler konkrete handlingsplaner lige fra starten. Der skal tænkes langsigtet for denne målgruppe, før det bliver fuldt forsvarligt. Hvis man vælger at disse børn skal overleve deres tidlige fødsel, må man også sørge for at de vokser op til et værdigt liv. Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 18/01/2006 22:50:50
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 05:48
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Det grænser til børnemishandling.. Efter at vi har haft en god fredelig og rar weekend, med nærvær, samvær med vores lille familie. Og Mathias har været glad, sjov og i balance, får han en "Fod pedal", lige i modsat retning, da han skulle i gæste dagpleje om mandagen.. HVORFOR ???????? Fordi den dobbeltnormering som vi har fået tildelt, til ham IKKE BLIVER OVERHOLDT, når han daglige dagplejemor skal have fri. Og ikke nok med det: Så skulle gæstedagplejemoren have haft fuld normering en af dagene. En af de andre dage, skulle hun have fri, så Mathias, skulle til en anden gæstedagplejemor, han overhoved ikke har noget forhold til, og historien ender heller ikke her, for hun skulle så have Mathias med i Legestue. Det har igen betydet at skulle op og "snakke" med dp-kontoret.. Vi har fået stoppet deres projekt "fremmed-gæstedp-mor for en dag, samt legstuen, lige nu. Her til aften og nat, har det været et sandt mareridt for hele familienm, idet Mathias har været utrøsteligt, hyperaktiv og der har bare været aktivitet, for fuld skrue.. Dety kan ikke være rigtigt.. Og de kalder det fuld ansvarligt, når det er dybt uansvarligt.. Det handler ikke en skid om tabt arbejdsfortjeneste.. Det handler om Mathias, og at vores familie har svært ved at fungere, fordi forståelsen for disse børn, ligger på et meget tyndt grundlag.. Vores dreng er ikke syg,han er blot et præmature-barn, hvor der ikke bliver taget hensyn til. Hilsen Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 07:37
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Prøv lige at høre her. Vi har fået en flot skrivelse, skrevet af vores sundheds-plejerske der udtrykkelig anmoder om 2 normering til Mathias. Som vi derved har fået bevilliget. Vi har også en pragtfuld dp-mor, som vi er fuld ud glade for, og som i det daglige fungere for Mathias.. Der hvor det vælter, og det gør det når hun har fri, og han skal i gæste-dp, at han for det første altid har reaktioner de første dage ved nye omgivelser. Det lad det være vil, og er ganske forståeligt. Og der kunne man måske finde ud af, at han kun skulle være der i nogle timer, de første dage. Men at de ovenkøbet også putter ham ind i en normal nomering, og tager ham ¨med i legestue, er sgu da helt forrykt. Og når så denne gæstedageplejemor tager fri samtidligt, skal Mathias hos en fremmed dp-mor han overhoved ikke kender. Ved godt at jeg bruger stærke ord, som børnemishandling. Men konsenkvensen er et barn der fra at være et sjov, nyskerrig, nærværende og tryg barn. pludselig bliver kaotisk, bange, hyperaktiv, utrøstelig og super utryg. Det er ikke blot frustrende, men gør vildt ondt i mit hjerte, at der mangler så meget forståelse for disse børn. Der´findes mange gode formler, med tabt arbejdsfortjeneste, finde andet arbejde, osv.. Og jeg ved også at det er velment ment.. Og det vil måske blive aktuelt i sidste ende, hvis vores familie skal kunne hænge sammen i det daglige.. Selvom vores økonomi vil komme til at halte. Som familie kan det være svært at få en økonomi til at hænge sammen, uden arbejde.. Jeg har fundet ud af, at selvom man får tildelt en dobbeltnormering, findes der alligevel ingen retningslininer der beskytter barnet, så dette bliver overholdt Dvs. at i realiteten kan en kommune sige i uge 3 kan din barn, få dobbeltnormering uge 4 ikke... Blot ment som eksempel. Og du har ingen krav på at klage.... Du kan bare blive hjemme fra dit arbejde og søge tabt arbejdsfortjeneste.. Alt imens at barnet bliver kastet rundt i en manege, som som det var en eller anden bold. Ville det ikke være bedre at skabe nogle mere trygge rammer, så man vidste hvad man havde at få efter, samt lidt retningslinier.... Straks bliver der blot tænkt i penge, istedet for at tænke på barnet.. Der skal tænkes i meget mere lantids perspektiver med barnet, istedet for de korte.. Der skal ligges rammer FRA STARTEN, med alle der er impliserede i barnet i det daglige. Faggrupperne må på en eller anden måde, ligge strategi, der er til gavn for alle partnere, for alt andet skaber frustretion og misforståelser.. Jeg er selv tænkt mig nu, på grund af alt dette,´der har stået på et stykke tid nu, at få indkaldt til et møde, hvor de forskellige faggrupper kommer. Og se hvad vi får ud af det... Mit barn er ikke syg og svag. Han er blot præmatur og har derfor brug for de særlige hensyn.. Han kan sagtens fungere sammen med andre voksne og børn. Der må bare ikke være for meget larm, uro, støj, stress, for mange børn, og har ret meget brug for et menneske, han kan henvende sig til, når verden bliver for meget. Men alt det kender I til.. Med Venlig Hilsen Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 17/01/2006 20:13:01
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 08:08
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Måske dette lovforslag ville komme præmature-børn til gode.. Læst i tekst TV2 nyderne tirsdag d.17 januar 2006. Flere penge til udsatte børn. Børn i daginstitutioner skal have bedre mad og flere gåture og der skal bruges flere penge til udsatte børn. det er resultatet af regeringens forhandlinger med Dansk Folkeparti om fordelingen af 400 millioner kroner fra finansloven. "Vi ved at det gode dagtilbud kan gøre en forskel i forhold til udsatte børn", siger den konsevertive familie- og forbrugerminister, Lars Barfoed.. Med Venlig Hilsen Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 09:24
By annielanniel Reply
mon ikke begrebet børnemishandling er noget overdrevet! jeg tror det handler om afmagt! som jeg læser dit indlæg - kan jeg ikke se at dagpleje overhovedet kan bruges i jeres familie. begrebet "gæstedagpleje" har altid eksisteret og så før børn blev født for tidligt. jeg tro at I - Familie/kommune konstruere et pasningstilbud som er mere hensigtsmæssigt for jer. At Mathis "kører op" er da fuld forståelig - for det gør jo hele familien. mvh anniel
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 10:43
By annielanniel Reply
Min ældste datter startede i dagpleje i marts 1982. Min for tidligt fødte datter startede i dagpleje i marts 1992. Dilemmaet omkring gæstedagpleje var nøjagtig som du beskriver det er i dag. Min ældste datter overlevede sin "gæstedagpleje". For min fortidligt fødte datter var løsningen, at vi holdt fridage og ferier sammen med vores faste dagplejemor ( hun var helgigvis aldrig syg). Du bør være opmærksom på, at pasningsbehovet for for tidligt fødte børn ikke er ens. Din Mathias har brug for et særligt behov. Her mener jeg at, i som familie må være med til at finde en brugbar løsning som Mathias og I kan leve med. Jeg mener ikke, at det bør fortsætte sådan men, at I i dialog med kommunen må finde frem til det bedst egnede pasningstilbud, som på sigt kan styrke Mathias i hans udvikling og I som familie kan overleve. For os var det bedste, at jeg fik hel- ( indtil min datter var 2½ år)samt delvis tabt arbejdsfortjeneste indtil min datter var næsten 10 år. Hun profiterede af en kort "arbejdsdag", som ikke drænede hende for energi eller kunne stresse hende med overstimulering. mvh anniel
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 17-01-2006 12:55
By lotte Falchlotte Falch Reply
Hej Zenia. Nogen gange er virkeligheden ikke som man havde forventet, den ville blive.... Lige nu virker det ikke som om at din tillid til Mathias´pasning i dagplejeordningen kan genoprettes... eller? Set fra min stol kan du vælge at gøre to ting: 1.Gøre status og blive enig med dig selv om, hvad der er vigtigst- dit arbejde eller pasningen af Mathias? Hvis dit arbejde er mindre vigtigt: kan du enten søge orlov eller selv blive dagplejer for Mathias samt to andre børn. 2. Tage kampen op med det offentlige system og få dem til at betale for, at du passer dit barn selv. Det er dit barn og dermed er hans trivsel dit ansvar og ikke dagplejeformidlingens. Jeg synes ikke, at hverken du selv, Mathias eller dagplejeordningen fortjener at dine fustrationer løber af med dig... Se dette indlæg som et venligt ment skulderklap til at komme tilbage til at få overblik over situationen igen. Mange hilsner fra Lotte
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 18-01-2006 05:04
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Anniel. Kan vi gøre noget.. Det ryster mig også lidt, at foreningen (SELVOM DEN ER GULD VÆRD) ikke har særlig meget autoritation. Kunne vi som medlemmer af foreningen gøre noget politisk på Landsplan. For det jeg gerne vil frem til, er at, alle forældre/børn der har været gennem en hård medfart, og som ikke lige har ovverskuet til at finde ud af alle paragrafferne, og hvis de endelig finder ud af det, skal der kæmpes. Det kunne værer rart, at der var en en eller anden lovgivning, der helt naturligt trådte i kraft, for både at støtte forældre og barn. Så kan man altid sige nej tak til tilbudet, hvis forældrene ikke ønsker eller hvis behovet ikke er der.... De bedste hilsner Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 18-01-2006 06:34
By annielanniel Reply
vi kan gøre en masse. meld dig under fanerne og ring til formanden og spørg hvor du evt kan gøre en indsats. men men - forvent ikke at forandringerne kommer hurtigt - dette er langsigtet arbejde så måske er det ikke os og vores børn der kommer til at høste frugterne........
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 18-01-2006 07:17
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Kære Anniel Tak for det skrevne.. Ja, det er rigtig hvad du skriver... Behovene er forskellige , der er bare det at ved ekstremt for tidlige børn, er hyppigheden meget stor for sårbare børn.. Og som jeg også kan se fra andre forældre herinde, kan børn der også bare er født lidt fortidlig, også have deres vanskeligheder. Jeg synes måske bare lidt af, der mangler alligevel en eller anden model, til at støtte op til forældre generalt. F.eks. nogle flere klare retningslinier og en større velvillighed, til at støtte barnet. Det virker på mig at der er stor forskel imellem kommunerne, hvad der er af hjælp og hvad der ikke er.. Hvem der er god til at snakke sin sag, hvilket mennesker der forstår, eller ikke forstår. Måske vi mangler at synliggøre os mere i samfundet,og en større åbenhed, og fokus på vores børn. Der bliver trods alt, født et stigende antal fortidligt fødte børn hvert år, 4500. Ved I om ud over at få tabt arbejdsfortjeneste, om der er taget andre politiske initiativer for disse børn. Så disse børn, måske også i fremtiden, var beskyttet af en lovgivning der sikrede disse børn den fornødne hjælp ???? I mit tilfælde, kunne jeg aldrig drømme om, at skulle forlange af samfundet nogle ekstra ressourser til min søn, hvis det ikke var fordi at behovet ikke var der.. Med venlig Hilsen Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 18-01-2006 09:30
By annielanniel Reply
her rammer du virkelig en øm tå. Du har helt ret når din oplevelse er, at der er forskel fra kommune til kommune. Måden sagsbehandlerne tolker loven på er meget forskellig. Det opleves bl.a. af forældre til for tidligt fødte børn, som uretfærdigt. I en kommune gives der et tilbud, fx pasningsmulighed, i en anden kan dette slet ikke komme på tale.
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 18-01-2006 11:01
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Ja det lyder som en god idè. Faktisk er vi ved at slå os lidt sammen her i Rødovre, og påtænker måske at vi kunne lave noget på landsplan.. Underskriftsinsamling eller noget i den stil, få etbleret noget konakt til hospitaler og hvor det er muligt at få konakt Jeg har iøvrigt redigeret de 2 indlæg som Jane og vi fik skrevet. Grunden er at de 2 andre blot var nogle udkast, og at disse to nye er dem der er kommet i avisen i dag d. 18 januar.. Vil sætte hoved i blød, har skrevet hele aften og er både ør og mør, og er lige til køjs. De bedste hilsner Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 19-01-2006 07:48
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hej Lotte Det lyder som en god mulighed.. Har du et link til deres blad ???? Vi har tænkt os at slå os lidt sammen.. her i Rødovre. Og få lavet forskellige handlingsplaner, hvordan vi kunne synliggøre os selv. For derved at gavne og bane vejen til forståelse..... De bedste hilsner Zenia Edited by - Berith Zenia Fagergaard on 19/01/2006 20:19:32
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 19-01-2006 10:24
By annielanniel Reply
:o)
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 19-01-2006 12:18
By lotte Falchlotte Falch Reply
Hej Zenia. Måske ville det være en god idé at få etableret en rigtig god kontakt til sundshedsplejerskerne evt. via indlæg i deres fagblad. Det er sundhedsplejerskerne, der i de mindre kommuner indstiller et barn til at gælde for to i dagplejeordningen. Mange sundhedsplejersker kunne have gavn af denne opdatering. Mange hilsner fra Lotte
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 25-01-2006 10:19
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Endelig idag i Rødovre avis, kom de første spæde initiativer til for tidligt fødte børn. se her hvad der stod: Håb for Mathias. Tidligt født. Dagplejeafdelingen i Rødovre Undersøger, hvad de kan gøre for At hjælpe de for tidligt fødte børn. Af. Jacob Fälling. Dagplejeafdelingen ser på, hvad de kan gøre for de tidligt fødte børn, forklare Flemming Østergaard Hansen (S) Det er en meget sårbar gruppe: Vi skal gøre hvad vi kan for dem. Den nytiltrådte formand for børne- og skoleudvalget, Flemming Østergaard Hansen (S), har fulgt den seneste måneds debat om de ekstremt tidligt fødte børn her i avisen. Børnene har en dobbeltnormering i dagplejen, men når deres dagplejemødre holder fri eller er syge, placeres børnene ifølge deres familier alt for tilfældigt hos andre dagplejere. Oftest uden den dobbeltnormering, de har til daglig. Det giver børnene stress samt måske psykiske skader senere hen. Flemming Østergaard Hansen lægger op til at kommunen skrider til handling. Dagplejeafdelingen ser på mulighederne for at forbedre gæsteordningen, siger Flemming Østergaard Hansen. Han forklarer, at der er et stort pres på området lige nu, da kommunen skal leve op til pasningsgarantien. Der er simpelthen ikke kapacitet til at have ledige pladser stående til gæstedagplejen. Og gode dagplejere hænger ikke ligefrem på træerne. Alligevel fæster han lid til, at forvaltningen finder en bedre løsning end den nuværende. Flemming Østergaard Hansen kan ikke sige præcist, hvornår kommunen kommer med et udspil. Men han kan forklare, at kommunen gør en stor indsats for at holde sig opdateret sig på området. Vi holder med mellemrum foredrag med eksperter fra Rigshospitalets afdeling for tidligt fødte børn. Sidste gang var et par år siden. Men jeg ved, at der er planlagt et nyt møde for dagplejere og forældre, siger han. Flemming Østergaard Hansen mener ikke at man kan undgå at have gæstedagpleje, men håber, at systemet kan indrettes bedre. De børn har krav på en god start på livet indenfor rimelige rammer, slutter han.
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 25-01-2006 11:19
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Har der for uden skrevet ind til sygeplejerskernes blad, for derigennem at få kontakt til sundehedsplejerskerne, for at få debatten igang. Har sendt alle artiklerne der er blevet skrevet, og forelagt det i en mail. Håber at der også kommer en respons derfra.. kh. Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 25-01-2006 11:21
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Hørte iøvrigt at der idag eller var det i går, har været noget inde i folketinget omkring fokus på stress og for tidligt fødsler.. Håber at vi får vinden med os!!!! Kh. Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 26-01-2006 09:34
By annielanniel Reply
frederikssund kommune har noget de kalder børnemix. en særlig pasning der træder i kraft når den faste dagplejer har ferie eller fri. Prøv at undersøge hvordan børnemix fungere - umiddelbart ville jeg tro at en sådan ordning kunne rumme børn der har dobbeltnormering med sig. anniel
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 26-01-2006 10:03
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
Kære Annie. Tak for det skrevne, det synes jeg lyder ret interessant. Vil tage kontakt med kommunen og høre lidt om hvordan de gribber det an.. Det kunne være rart at der kom en god løsning til gæstedagpleje og en plan B. Vi har selv nogle ideer med at man kunne lave nogle Kuber eller andet der specielt tog sig af præmature-børn eller børn der er lidt mere udsatte.. jeg tænkte på den med dobbeltnormering, er det mest idag kun tilskyndet for ekstremt for tidlig fødte børn ???? for det er vel stadig individuelt ???? For et stykke tid siden, mødte jeg nogle forældre hvis barn, også var født ekstremt født for tidligt.. Og ham var der slet ingen problemer med, hverken lyd,støj, mange børn eller andet.. Jeg har også mødt børn, der kun er født lidt for tidligt, men som havde haft mangle komplikationer undervejs, hvilket faktisk gjorde dem sårbare for mange stres-belastninger.. De bedste hilsner Zenia De bedste hilsner Zenia
 
Re: Debatten mellem kommune og forældre til F.T børn 09-02-2006 08:57
By Berith Zenia FagergaardBerith Zenia Fagergaard Reply
God aften Det sidste der er sket er efter alle disse artikle er blevt trykt i lokal avisen, er der er kommet initiativer fra kommunen.. Så nu bliver vores dagpleje mor samt gæstedagplejeren tilbudt kursus i den kommende tid. De vil også prøve at imødekomme problematikken omkring normeringen med gæste dagplejeren, således at Mathias ikke kommer ud i fuld normering, kastet rundt tilfældigt, og udsættes for for mange forandringer.. Vi er meget glade og taknemelige at der sker noget nu. Hvis der skulle ske nogle enkelte smuttere, er vi da ti at tale med. Men bare det at der blir taget hånd og hjerte med forståelse og imødekommenhed. Det er et ret stort plus, og vi håber at det er med til at skabe en større bevidsthed, der vil komme både forældre og børn til gavn De bedste hilsner Zenia
 
 

Gravid

Er du gravid og bekymret for at føde for tidligt?

 

Læs her før du går videre på vores website....