Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2001

 

 

 

Emne: Ordinær generalforsamling i DPF.


Dato: 17. marts 2001 


Sted: Kildegården, Roskilde. 

Til stede: ca. 30 personer 
   

pkt. 1.  Palle Aarøe valgt som dirigent.
Anne Marie Møller valgt som referent.
Som stemmetællere valgtes Tina og Peter.
 
pkt. 2. Forretningsorden for generalforsamlingen blev godkendt. 
 
pkt. 3. Jonna aflagde bestyrelsens årsberetning, denne blev godkendt.
 
pkt. 4. Regnskabet blev godkendt.
 
pkt. 5. Ændringsforslag af  § 1 blev vedtaget.
Ændringsforslag af  § 3 blev vedtaget.
Ændringsforslag af  § 10 blev vedtaget.
 
pkt. 6. Uændret kontingent blev vedtaget.
 
pkt. 7. Budget for år 2001 blev taget til efterretning. 
 
pkt. 8. Jonna fremlagde handlingplan for år 2001.
 
pkt. 9. Lene Pedersen blev genvalgt som næstformand.
Helle Solhof  blev genvalgt som kasserer.
Lene Thorsager blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Heidi Morsing præsenterede sig og blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
Heidi er på valg igen i år 2002.
Trine Boardman præsenterede sig og blev valgt som 1. suppleant.
Birgith Schow præsenterede sig og blev valgt som 2. suppleant.
 
Pkt.10. Intet. 
 

            Refereret 19. marts 2001

            Anne Marie Møller.


Klik på nedenstående links for at læse:

 

Bestyrelsens beretning

 

Handlingsplan for 2001