Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2009 (2)

 

 
 

Ekstraordinær generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening 

Tid og sted:
Søndag den 23. august 2009, kl. 14:00 – 16:00 i Odense
 

 

1. Velkommen


Midlertidig formand Elizabeth Pöckel bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og udtalte, at Dansk Præmatur Forening trods den turbulente tid nu er ved at være på fode igen.
Herefter fulgte en præsentationsrunde af de fremmødte.
 


2. Godkendelse af rettidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Alle fremmødte godkendte, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

3. Godkendelse af vedtægtsændringer

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at linien ”Der vælges to suppleanter for ét år” under §11 i Dansk Præmatur Forenings vedtægter ændres til ”Der vælges tre suppleanter for ét år”.
 

4. Valg ifølge vedtægterne


Den ekstraordinære generalforsamling har som primært formål at vælge 5 nye bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter, idet der efter uoverensstemmelser omkring ambitionsniveauet i foreningen har fået 5 medlemmer til at trække sig fra bestyrelsen. Tilbage i bestyrelsen er midlertidig formand Elizabeth Pöckel samt Susanne Elefsen.

Følgende stiller op:
Pia Daniel
Britt Andersen
Winnie Thomsen
Mette Ryhman Jensen
Lone Møland Rasmussen
Jette Lambertsen
Sanne Pabst
Pia Rasmussen

 

Ovennævnte kandidater valgtes ved håndsoprækning.

Lone M. Rasmussen