Bestyrelses-login
Giv en donation

Beslutningsreferat 2016

Generalforsamling 
i Dansk Præmatur Forening
 

Tid og sted:
Lørdag, den 12. marts 2016 kl. 11.00 – 14.00 i Odense
 

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016.

 

Årsberetning 2015:

-       Der er nu ca. 850 medlemmer i foreningen, som er en nedgang i forhold til året før.

Indsatsområder

-       PR arbejde har krævet en hel del ressourcer pga. den store fokus på etik og den nederste grænse. Fokus har været på et samarbejde med fagpersoner, der optræder i medierne og på et positivt fokus for foreningen.

-       Der er ansøgt midler til et filmprojekt. Svaret forventes til juni.

-       Der er mange henvendelser via email, da en del familier og fagfolk ikke ønsker, at diskutere alt på de sociale medier.

-       International Præmatur Dag blev fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Under temaet ”duft, den usynlige navlestreng” donerede vi 1000 duftekluder til afdelingerne. Derudover oprettede vi Facebook siden Tak til neo, hvor forældre kunne lave opslag med før/nu billeder og sige tak til personalet.

-       Der er 9 lokalgrupper med de mest aktive i Esbjerg og på Fyn. Der blev afholdt lokalgruppemøder, foredrag, arrangementer og udsendt kampagnemateriale.


 

 

 

 

Handlingsplan 2016

Vi har følgende fokuspunkter for 2016:

-       Der skal fortsat arbejdes med medlemstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både online og offline.

-       Der skal arbejdes på større kontakt med andre foreninger med fælles mål.

-       Det er nødvendigt at forny kampagnepakkerne og materiale og arbejde mere med Livsbladets indhold.

-       Der skal arbejde mere med websitet og der ansøges om midler i fra de offentlige puljer.

Medlemstøtte

-       Sociale medier

-       E-mail

-       Fagpanel

-       Emnerådgivning

-       Studerende

Aktiviteter/projekter

-       Fortsat yde støtte til lokalgrupper og nye koordinatorer

-       International Præmatur Dag

 Fundraising

-       Fokus på puljer og projektansøgninger

 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Elizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Elizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

 

 

 

8. Valg i henhold til vedtægterne

Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år.

På valg er:

· Elizabeth Pöckel (modtager genvalg) – genvalgt

· Jette Lambertsen (modtager genvalg) – genvalgt

· Winnie M. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt

 · Heino Rye Rahbek (modtager genvalg) – genvalgt

 

Valg af fem-syv suppleanter for ét år.

På valg var:

· Susanne Elefsen (modtager genvalg) - genvalgt

· Tine Meyer Lange (modtager genvalg) - genvalgt

· Benny G. Kristensen (modtager genvalg) – genvalgt