Bestyrelses-login
Giv en donation

Støt Dansk Præmatur Forening
– giv et bidrag


Dansk Præmatur Forening vokser og foreningens aktiviteter bliver hele tiden udvidet. Der er et stort behov for støtte hos forældrene og vi mærke en stor efterspørgsel for information og arrangementer.

For at foreningens arbejde kan lade sig gøre, er vi afhængige af frivillige, der yder en aktiv indsats, samt ikke mindst økonomiske midler.

Flere hundrede familier med for tidligt fødte børn får hvert år hjælp og støtte fra vores hjemmeside, støttekorps, emnerådgivere og Livsbladet. Vi gør en aktiv indsats for at udbrede kendskabet til de vanskeligheder, der opstår omkring og efter en for tidlig fødsel, og gennem udgivelse af informationsmateriale samt politisk påvirkning forsøger vi at forbedre familiernes vilkår. Når du giver et bidrag, er du med til at gøre alt dette muligt.


Der er fra 2012 kommet nye fradragsregler - bundraget er bortfaldet og dermed er alle donationer fradragsberettiget


Dansk Præmatur Forening er godkendt til at modtage gaver, som er fradragsberettiget for giveren. For du som giver kan få glæde af fradraget, er det vigtigt, du indtaster dit CPR nr., så vi kan indberette din donation til SKAT. 

Ønsker du at støtte Dansk Præmatur Forening, kan du udfylde dette formular og du vil modtage en kvittering for din donation. 


Præmatur-pin kr. 50,00

Vis din støtte! For en 50 kr. donation, kan du få et præmatur-pin med det velkendte lille fodaftryk.Tilbage Føj til indkøbskurv