Bestyrelses-login
Giv en donation

International Præmatur Dag 2012

 

I anledning af World Prematurity Day har foreningen doneret vandflasker til landets neonatalafdelinger til gavn for forældre med børn indlagt på afdelingen, samt personale der arbejder i de tropiske temperaturer, hvor de allermindste børn befinder sig.

Der er sket meget siden teknologiske fremskridt gjorde det muligt for vores første, store generation af for tidligt fødte børn at overleve. Vi lærer noget hele tiden. I gamle dage handlede det alene om børnenes overlevelse, men nu ved vi alle sammen, hvor vigtigt det er for børnenes udvikling at familien trives som helhed.

Vi er meget taknemmelige for alle de gode tiltag, der forbedrer forholdene og inddrager familien. Den særlige oplevelse der er ved at have et for tidligt født barn, indebærer både glæder og sorger. Og familiens trivsel er i den grad afhængig af samarbejde.

Kilden til livet er os selv og vores relationer. Tak til alle på neonatalafdelingerne for jeres arbejde og omsorg – især i de svære situationer.

Bestyrelsen