Bestyrelses-login
Giv en donation

Om foreningen
 

<!--@ParagraphImageAltText-->

I Danmark fødes årligt ca. 4.000 børn for tidligt. Langt de fleste overlever, men deres liv kan komme til at forme sig anderledes end andre børns. 

Børnene starter livet uden for livmoderen alt for tidligt. De er ofte i akut medicinsk behandling, hvor de adskilles fra forældrene. En del af disse børn får psykiske eller fysiske senfølger pga. den for tidlige fødsel eller pga. den underliggende årsag til at de blev født for tidligt.

Forældrenes behov for støtte
Forældrene gennemlever ofte en lang og hård periode, hvor de ikke ved, om deres barn/børn overlever, og om det bliver med eller uden handicap.

Gennem børnenes opvækst kommer familierne ofte til at stå alene med deres problemer uden at blive forstået, fordi viden om de typiske senfølger af en for tidlig fødsel ikke er tilstrækkelig udbredt. 

Det betyder, at familierne hver især ofte kæmper deres egen kamp for at få den forståelse og støtte, de har så hårdt brug for. Dansk Præmatur Forening blev etableret af forældre til for tidligt fødte børn for at støtte familier, der har brug for det. Vores forening er et forum, hvor forældrene kan møde forståelse og ikke behøver at forklare og forsvare. Derudover er vi en forening, der blander sig aktivt i mediedebatten, påvirker politikerne, udgiver informationsmateriale og motiverer til mere forskning.

Foreningen blev etableret den 6. maj 2000
Dansk Præmatur Forening blev etableret på initiativ af Jonna Jepsen, mor til ekstremt for tidligt fødte tvillinger. Hun manglede et sted at henvende sig omkring for tidligt fødte børn. Sammen med en gruppe forældre, der var i samme situation, blev foreningen stiftet den 6. maj 2000. 

#praematur #fødtfortidligt

Vi ved hvordan det var og hvad det betyder
I foreningen ved vi, hvordan det er at falde igennem og lande på en neonatalafdeling, og vi ønsker at hjælpe andre igennem denne traumatiske oplevelse. Vi har alle haft forskellige forløb og oplevelser på en neonatalafdeling, men alligevel har vi meget til fælles… Vi lærte alle et helt nyt sprog: Sat, RSD, Surfactant, IVH, ROP, C-pap, Bradykardi, Apnø etc.

Vi sad foran kuvøserne og stirrede ind på vores børn og holdte øje med at de trak vejret, mens vi samtidig tænkte på, hvornår og hvordan vi ville komme til at omgås dem som andre der fødte til tiden. Vi blev vænnet til den vedvarende uro af bippen og ringetoner fra alarmer og klokker. Vi lærte at værdsætte en vægtforøgelse på 10 g om dagen og en forøgelse af mængden af modermælk på 2 ml om dagen. Vi målte vores babyers fremgang i disse små skalaer, og vi fejrede hvert eneste fremskridt. Vi tog billeder af vores præmature børn ved siden af mature børn og håbede, at de ikke ville se alt for små ud, og efterhånden lærte vi at lade være med at sammenligne.

Vi kæmpede hver især med følelsen af skyld, anger, vrede og jalousi, og da det til sidst var muligt for os at tage vores børn med hjem, følte vi glæde - og frygt. Men mest af alt er vi aldrig holdt op med at føle os taknemmelige for vores små mirakler og for de læger og sygeplejersker, der gjorde disse mirakler mulige.
Vi har været der, og vi ønsker at være der for andre i samme situation. 


Jo flere vi er, jo mere kan vi opnå
Har du lyst til at være en aktiv del af foreningen til gavn og glæde for vores medlemmer, så send en mail til mig på adressen: formand@praematur.dk og skriv lidt om, hvad du især brænder for.

Måske har du lyst til:
at starte eller overtage en lokalgruppe, være med til at påvirke medierne og/eller politikerne, hjælpe med at lave foreningsbladet, hjælpe med websitet, være emnerådgiver... der er masser af spændende opgaver!

#praematur #fødtfortidligt

Velkommen i foreningen!


De bedste hilsner


Elizabeth Pöckel
Formand