Bestyrelses-login
Giv en donation

Livsbladet

Livsbladet er Dansk Præmatur Forenings medlemsblad. Det sendes automatisk til medlemmer og tilsendes nye medlemmer efter kontingentbetaling.


Livsbladet udkommer 3-4 gange årligt. Oplag: 3.000 stk.


Hvert nummer har et bestemt tema med relevante forældreberetninger og faglige artikler. Desuden er der altid nyt fra bestyrelsen samt oplysninger om arrangementer, der kan have interesse for medlemmerne.

 

Efterårs temanummer for 2012 er Den gode udvikling.


Abonnement til Livsbladet

Livsbladet sendes automatisk til medlemmer af Dansk Præmatur Forening. For at blive medlem af foreningen, udfyld tilmeldingsblanket i sektionen Medlemsskab og støtte her på sitet.

Indlæg til bladet 

Alle indlæg til medlemsbladet sendes til:
 

Redaktør:
Elizabeth Pöckel
bladredaktion@praematur.dk

Tlf. 2025 9289 

 


Køb gamle numre af Livsbladet

Gamle numre af Livsbladet kan købes for kr. 25-50 pr. stk.