Bestyrelses-login
Giv en donation

Livsbladet
 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Livsbladet er Dansk Præmatur Forenings medlemsblad. Det sendes automatisk til medlemmer og tilsendes nye medlemmer efter kontingentbetaling. Bladet udkommer 3 gange årligt.
Oplag: 3.000 stk. 84-100 sider.

Hvert nummer har et bestemt tema med relevante forældreberetninger og faglige artikler. Desuden er der altid nyt fra bestyrelsen samt oplysninger om arrangementer, der kan have interesse for medlemmerne.

Abonnement til Livsbladet

Bladet sendes automatisk til medlemmer af Dansk Præmatur Forening. For at blive medlem af foreningen, udfyld tilmeldingsblanket i sektionen Medlemsskab og støtte her på sitet.

Indlæg til bladet 

Vi er altid på udkig efter artikler og beretninger, der er relevant for vores læsere: familier med for tidligt fødte børn og fagfolk, der har med dem at gøre. Idéer og indlæg kan sendes til:
 

Redaktør:
Elizabeth Pöckel
bladredaktion@praematur.dk

Tlf. 2025 9289 
#praematur #fødtfortidligt
 


Køb tidligere numre af Livsbladet

Livsbladet kan købes for kr. 50 pr. stk (numre fra 2000-2009 kun 25 kr.).