Bestyrelses-login
Giv en donation

Køb alle numre af Livsbladet 

 

Livsbladet kan købes for kr. 25-50 pr. stk.  


 

   Livsbladet, 2015/2 kr. 50,00

Information om ny forskning og nye tilag. Fagfolk fortæller bl.a. om hvordan man kan udvikle børnenes robusthed, hvordan de prøver at udvikle bedre ernæringsprogrammer, om sensitivitet og spisevanskeligheder, hvad der sker, når hjernen ikke lytter, læsevanskeligheder og meget mere. Nye produkter, nye tiltag på neonatalafdelinger og i kommuner,  interessante beretninger, 100 sider i bogform.


   Livsbladet, 2015/1 kr. 50,00

Fokus på nyheder inden for området. Fagfolk fortæller bl.a. om betydning af smerte for præmature børn, hvad babysvømning kan betyde for mor-bar relationen, læsevanskeligheder og selvværd, stammen, sansemotorik, inklusion samt det særligt sensitive personlighedstræk. Læs om nye produkter: specielt garn lavet af mælkefiber og en ny type forældrestol på vej. Spændende og lærerige beretninger, f.eks. erfaringer med diæt. Resultater fra 7 forskellige forskningsprojekter om alt fra tiltag på neonatalafdelinger til hvad en sen skolestart kan betyde for faglige resultater. Og meget mere! 92 sider i bogform.


   Livsbladet, 2014/3 kr. 50,00

Fokus på det, der fylder hos familier med for tidligt fødte. Identitet, urolige børn og struktur, børn med særlige behov i en digital verden, bevægelse beretninger, forskning, behandling og produkter


   Livsbladet, 2014/2 kr. 50,00

UDSOLGT!** Udkom den 29. september. Fokus er på hjernen med artikler om ny forskningsprojekter,  neurospykologiske undersøgelser, særlige forhold i forhold til arbejdshukommelse og udvikling samt sansemotorisk træning og matematiske evner. Derudover er der artikler om selvværd og selvtillid, spisevanskeligheder, redskaber som apps og soveposer, 5 beretninger hvor forældre deler deres tanker og erfaringer... og meget mere! 96 sider i bogform.


   Livsbladet, 2014/1 kr. 50,00

Udkommer den 29. april. Læs artikler om praktiske redskaber, der udvikler børn og forældre - fra digitale lejetøj og hjemmelavede dyner til yoga som terapeutisk aktivtet og råd fra en sovecoach. Der er ny viden om personlighed og livskvalitet hos voksne meget for tidligt fødte, forhold mellem hjernens kemi og udviklingsforstyrrelser, musikterapi og spisning, indlæringsvanskeligheder og ordblindhed samt kolik. Spændende beretninger fra voksne for tidligt fødte med overraskende drejninger, erfaring med PTSD, en pludselig fødsel i USA, dagplejestart med tvillinger samt processen ved at lave en bog om for tidligt fødte.
100 sider i bogform.


   Livsbladet, 2013/3 kr. 50,00

Temanummer Råd til familier. Læs artikler om spændende forskning bl.a. om tidlig træning, særlige vanskeligheder for tidligt fødte har med matematik og hvad man kan gøre for at støtte dem, signalstærke børn, forebyggelse af efterfødselsreaktioner, angst og for tidligt fødte, beretninger fra mødre og fædre, nye redskaber og terapiformer, spiseforstyrrelser og meget mere.
96 sider i bogform.

 


   Livsbladet, 2013/2 kr. 50,00

Læs om nye forskningsresultater og igangværende forskningsprojekter, artikler om tiltag, der tager udgangspunkt hele familien samt faglig rådgivning og forældreberetninger med gode råd til at andre. 
100 sider i bogform.

Bladet udkommer i september.


   Livsbladet, 2013/1 kr. 50,00

Dette nummer indeholder fagartikler om forskellige emner, der er relevante for de skrøbelige børn, herunder motorik, spisning, stress, skolegang, terapimuligheder og hjælpemidler, der kan styrke udvikling.


   Livsbladet, 2012/3 kr. 25,00

Dette nummer har alsidige artikler og beretninger om tiltag, der kan styrke børnenes udvikling, når de er født for tidligt. Populære emner som sprog, motorik, sociale færdigheder, skolegang og børnehavestart tages op. 84 sider.


   Livsbladet, 2012/2 kr. 25,00

Dette nummer sætter fokus på mulighederne for at styrke børnenes udvikling, når de er født for tidligt. Fagfolk forklarer baggrund for de typiske vanskeligheder og mulige løsninger. Der er værdigfulde råd fra familier og for tidligt fødte i hvordan de er kommet videre, når der er senfølger fra en tidlig fødsel. Vi sætter lys på to vigtige forskningsprojekter om hjernens udvikling og hvad det kan betyder for disse børn. 88 sider.


64 produkter | Side 2 af 7 Forrige Næste