Bestyrelses-login
Giv en donation

Køb alle numre af Livsbladet 

 

Livsbladet kan købes for kr. 25-50 pr. stk.  


 

Livsbladet, 2016/3 kr. 50,00

 Indhold

 

 • Om præmature børn og følelsesmæssige traumer (psykoterapeut Karen Hessel)
 • Tiimo – en lille hjælper i hverdagen (Helene Nørlem og Melissa Azari)
 • Telemedicinsk tidligt hjemmeophold (associate Professor Jane Clemensen og Phd studerende Kristina Garne Holm)
 • Herning Kommunes tiltag i forhold til for tidligt fødte (pædagogisk udviklingskonsulent Minna Bøgh Vindbjerg)
 • Børn med særlige behov sætter parforholdet på prøve (Charlotte Engelgreen)
 • Mentaliseringskompetence (psykolog Maja Nørgård)
 • Mentalisering i dagtilbud og skole (psykolog Maja Nørgård)
 • Rigshospitalet installerer interaktive lydmålere på neonatalklinikken
 • NeoNest for de allermindste (Rikke Enkelund)
 • For tidligt fødte i Thisted Kommune (sundhedsplejerske Ulla Holm Gjørup)
 • Fakta om RSV – Respiratorisk Syncytial Virus (EFCNI)                                                              
 • International Præmatur Day 2017                                                                            
 • Nyfødt – Forberedelse til fødsel og familie (Stine Glenstrup Lauermøller fra Projekt Nyfødt og Søren Brønchenburg)

 

Beretninger

 • Når man føder for tidligt, og siger undskyld (Maj My Humaidan)
 • Sandplay som hjælp til traumer og angst (Mette Nordby Østergaard)
 • Forældreerfaring med tiimo (Carsten og Randi Høxbro)
 • Forældreerfaring med telemedicin (Mie Brunsvig Stigsen)                                                           
 • Den gode inklusion (Jette Lambertsen)

 

Forskning

 • Flere kliniske forsøg med medicin til børn                                                               
 • Støj påvirker taktile færdigheder ved for tidligt fødte børn                                      
 • Fødevareforskning forebygger sygdom hos spædbørn (Lene Hundborg Koss, KU Institut for Fødevarevidenskab)
 • Vær opmærksom på højt blodtryk som voksne                                                      
 • Stjernestunder giver ro (børneergoterapeut Connie Nissen)


Tilbage Føj til indkøbskurv