Bestyrelses-login
Giv en donation

Find også Dansk Præmatur Forening på Facebook

Her finder du en lukket gruppe, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med andre forældre med for tidligt fødte børn. Der er tale om en lukket gruppe, hvor Dansk Præmatur Forening sikrer, at enhver debat foregår på en saglig og ordentlig måde, dvs. sobert sprog og ingen personlige angreb debattørerne imellem.