Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 


 

 

 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål til opgave 07-03-2007 15:58
By adminadmin Reply
Til Fagpanelet

Jeg skriver til jer, fordi jeg d. 23 januar skal til at skrive min større skriftlige opgave på HF. Min opgave vil omhandle præmaturbørn, og hvordan de behandles og varetages af det offentlige og samfundet i al almindelighed.

Jeg har selv en dreng på 3 år, som er født præmatur i uge 28+2, så jeg ved noget om det at være forældre til et præmaturt barn, men søger nogle professionelle svar og udtalelser.

Jeg vil gerne spørge Majbrit Hedegaard Bennedsen om følgende ting:

1. Hvis man ser udviklingsmæssigt på barnet, hvorfor er det så SÅ vigtigt, at man som kvinde går alle 40 uger i graviditeten?

2. Som sundhedsplejerske, kan du så se steder, hvor det offentlige kunne sætte bedre ind over for præmaturbørnene og deres familier?

3. Mener du, at samfundet sætter for store krav til den offentlige sektor, når det handler om præmaturbørn?


På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Gitte Nielsen
 
Re: Spørgsmål til opgave 07-03-2007 16:01
By adminadmin Reply
Hej Gitte

Hermed svar på dine spørgsmål:

Ad spg. 1. - Hvorfor er det vigtigt, at man som kvinde går graviditetens fulde 40 uger? Det er det, fordi vi ved, hvilken udvikling og modning barnet gennemgår i de forskellige uger af graviditeten, OG dermed hvad barnet kommer til at mangle, HVIS moderen ikke går graviditeten ud. - Og vi kan sætte det i relation til et barns almindelige udvikling.

Ad spg. 2. - Om der er steder i det offentlige, hvor der kunne sættes mere ind over for præmature? Ja, det er der da HELT bestemt - faktisk er der uendelig meget at tage fat på - vi skal "bare" politisk have bevilget nogle penge, OG så skal vi have en generel drøftelse i samfundet, OM man helst vil behandle børn, når de har vist, der er noget at behandle på (altså om barnet er skadet enten synligt fysisk eller usynligt), ELLER om vi skal undgå, at der i det hele taget bliver noget med barnet. Altså forebygge. OG det er faktisk en meget vigtig pointe, men det er to helt forskellige måder at anskue tingene på.

Ad spg. 3. - Om samfundet sætter for store krav til det offentlige?
Her er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilket perspektiv du vil lægge i opgaven - så vidt jeg kan forstå, vælger du ikke at se det fra forældres side - men derimod fra en kommunes - en regions - eller hele samfundets side (og her er det vel DK).  Det, synes jeg, er fint - vi har hørt meget om forældre gennem tiden - vi trænger til at få det løftet lidt højere op.

Men hvis du tænker på de to forskellige måder at tænke på:
- vil forældrene jo helst undgå, at børnene kommer til at fejle noget og vil derfor gerne gøre brug af al den hjælp, de kan få fra det offentlige (fx fra kommunen og forskellige fagpersoner) for at hjælpe barnet igennem uden de store mén.
OG så har vi dilemmaet, om kommuner vil betale, før det er bevist, at barnet fejler noget, OG så har vi igen konflikten, MED MINDRE der er en meget kompetent person, der kan give en ordentlig forklaring på, HVORFOR der skal tænkes modsat.
Og så er vi derhenne, at det er meget personbestemt og meget forskelligt fra kommune til kommune, hvad der kan tilbydes.

Og sådan skulle det ikke være - det burde være ens over hele landet, og der burde være lovgivet om det. Ja, det er jo altså min mening - du finder jo din egen konklusion i din opgave.

Og nu til sidst - du bad om korte svar, og det har du fået - skulle du få lyst at sende mig din opgave, vil jeg gerne læse den.

Hilsen og god arbejdslyst fra Majbrit