Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Ilt - skadelig virkning? 15-02-2002 09:23
By Niels Christian Steen HansenNiels Christian Steen Hansen Reply
Kære Gorm Greisen Jeg er lidt usikker omkring ilt og især for meget ilt. Min datter (32+1) (1914g) startede meget fint op med en apgarscore på 10 og uden behov for ekstra luft. Et par timer efter fødslen fik hun dog CPAP. I første gang kun atmosfærisk luft uden ekstra ilt (dvs. ilt 21%). Men senere tilført lidt ekstra ilt (27%). Hun har efter 7 dage slet ikke behov for CPAP mere. Jeg har senere erfaret, at hun, i en periode på ca. 12 timer på tredjedagen, fik tilført ekstra ilt 47%, formodentlig pga. at O2 og CO2 tallene ikke var tilfredsstillende. Jeg har forstået det sådan, at det blev sat ned, efter at en blodprøve sagde, at der ikke var behov for det. Herefter prøvede man så med et andet måleudstyr (Radiometer TCM3), som målte korrekt. Jeg har tidligere hørt om ret alvorlige skader så som blindhed, døvhed og hjerneskader på grund af for meget ilt (100%) på kuvøsebørn. Disse tilfælde skulle vist nok ligge mange år tilbage. Men jeg kan da læse advarsler omkring ilt, skrevet direkte på kuvøserne. Jeg har spurgt sygeplejerskerne, om der var nogle problemer med 47% ilt, men jeg får nogle vage og lidt usikre svar. Men konklusionen er, at der nok ikke er noget problem. Jeg håber, at du kan give mig et lidt mere præcist svar. På forhånd tak og med venlig hilsen Niels Christian Steen Hansen
 
Re: Spørgsmål: Ilt - skadelig virkning? 15-02-2002 09:27
By Gorm GreisenGorm Greisen Reply
Kære Niels Christian, Det er et vigtigt spørgsmål, som mange forældre til for tidligt fødte børn sikkert har stillet sig selv eller stillet til læger og sygeplejersker. Jeg mener ikke, at der er risiko for, at dit barn har taget skade af for meget ilt. Der er ingen tvivl om at for meget ilt kan skade nethinden, og i værste fald gøre et for tidligt født barn blindt. I slutningen af 1940erne opstod en epidemi af blindhed i USA hos for tidligt fødte børn. Epidemien blev først stoppet, da et videnskabeligt forsøg havde bevist sammenhængen mellem iltbehandling og blindhed. Man havde foreslået mange andre årsager til den nye sygdom. I forsøget trak man lod, om et barn skulle behandles frit med ilt, eller højst måtte få 50% ilt, og kun hvis barnet var blåt som tegn på iltmangel. Ialt 52 børn blev behandlet med fri ilt: af disse fik 13 børn nethindeskade. Ialt 104 børn fik begrænset iltbehandling: af disse fik 7 børn nethindeskade. Denne forskel var så stor, at det var usandsynligt, at det skyldtes en tilfældighed. Flere andre undersøgelser havde allerede tydet på det samme, og flere undersøgelser, som var påbegyndt inden resultatet kom frem, kunne bekræfte det. Derfor må man sige at det er sikkert. Lige siden har sygdommen haft navnet kuvøse-blindhed eller blindhed pga iltskade. Hvorfor fik for tidligt fødte børn nogensinde ubegrænset iltbehandling? Det paradoksale var, at børn af velhavende forældre på private hospitaler oftere fik ubegrænset iltbehandling, end børnene som blev behandlet af det offentlige. Ilt var dyrt, men behandlingen gjorde, at børnene fik færre apnøer og bedre kulør. Man anede jo ikke uråd. Efter 1956, hvor den videnskabelige undersøgelse blev offentliggjort forsvandt epidemien hurtigt. Først mange år senere opdagede man, at forekomsten af spastisk lammelse hos for tidligt fødte børn var steget i takt med, at forekomsten af blindhed var faldet. Børnene havde måske fået for lidt ilt. Den tekniske udvikling har siden gjort det muligt at måle iltindholdet i små blodprøver og gennem huden med transkutan eller pulsoximeter. Det tillader at justere iltbehandlingen mere nøjagtigt. Målingerne er imidlertid ikke altid rigtige. Det sikreste ville være at tage hyppige blodprøver fra et kateter i en pulsåre. Men det gør man kun, hvis et barn er meget sygt, fordi det trods alt bruger noget af barnets blod, det forstyrrer, medfører risiko for blodprop i pulsåren, infektion i katetret og er dyrt og besværligt. Så situationer, som den du beskriver, kan opstå. Riskoen for nethindeskade er større, jo mere umodent barnet var ved fødslen, og jo sygere det var efter fødslen. Man ved nu, at ilt kun er en af mange risikofaktorer. Sygdommen hedder derfor nu præmaturitets-retinopati eller nethindesygdom hos for tidligt fødte børn. Risikoen er nu praktiskt talt begrænset til børn med gestationsalder under 28 uger, og blindhed er blevet sjælden. I Danmark blev kun 1 barn ud af de 300 børn i årgang 1994 og 1995 blindt. At sygdommen er blevet så sjælden, skyldes dog også behandling af de tidlige stadier af nethindesygdommen med laser eller kulde (cryo). Man ved ikke, om der er nogen sammenhæng mellem iltbehandling og hjerneskade eller døvhed. Så alt i alt er din konklusion rigtig. Når du ikke fik klar besked, kan det skyldes, at det er svært at sige aldrig, men også at sygeplejerskerne ikke har vidst det, som jeg har skrevet her. Mange hilsner Gorm