Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering 12-05-2003 10:10
By Tina JørgensenTina Jørgensen Reply
Hej. Min Søn Mike kom til verden april 1996 født i 25 uge, vægt 720 g. Jeg har fået tabt arbejdsfortjeneste siden. Han kom først i børnehave ved 4 års alderen, det viste sig hurtigt, at det ikke var det rigtige miljø, trods at det var en skovbørnehave, hvor der var støttepædagog på Mike. Stoppede i børnehave og blev indstillet til speciel børnehave. Der var et års ventetid, så han startede så her i august. Det er bare sagen, 4 børn på en stue, 1 Pædagog til to børn plus en hjælper. Men desværre magter han ikke så meget, så han er der 2 dage, en dag fri, 2 dage igen og så week-end. Han bliver hentet i taxa kl. 7.15 og kommer hjem igen kl. 13.00, mere magter han ikke. Vi har lige fået diagnose på Mike, han har forskellige former for autisme, meget damppræget og måske mentalt retarderet. De kan ikke evneprøve ham endnu, da han er meget kontakt- og opmærksomhedsforstyrrende. Det kræver hårdt benarbejde for os som for pædagogerne, som arbejder med ham. Jeg har været kommunal dagplejemor og har været væk fra arbejdsmarkedet i 6 år. Jeg mener stadigvæk, jeg er berettiget til at få tabt arbejdsfortjeneste og ikke kontanthjælp. Det er umuligt at starte op som dagplejemor. Er jeg ikke berettiget til revalidering efter tabt arb. Med venlig hilsen Tina
 
Re: Spørgsmål: Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering 12-05-2003 10:12
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Tina. Jeg vil i det følgende forsøge at kommentere dit brev på bedste måde. Jeg har stor forståelse og sympati for jer som forældre i det forløb du beskriver omkring Mike, der som du selv betegner det har krævet hårdt benarbejde ikke bare af jer men også af de pædagoger der til dagligt arbejder med Mike. Forskellen er dog, at det er pædagogernes arbejde, og de har "fri" efter endt arbejdsdag, det har I ikke. Jeg får indtryk af, at man fra kommunens side har tilkendegivet, at der ikke længere vil blive bevilget tabt arbejdsfortjeneste, siden du nævner kontanthjælp - er det rigtigt? I såfald vil jeg formode at dette hænger sammen med, at der nu er tilbudt pasning til Mike, og at det derfor ikke længere er "påkrævet at barnet passes i hjemmet". Du skriver at Mike er blevet diagnosticeret, og at han i august dette år startede i specialbørnehave. En specialbørnehave er et særligt pasningstilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne har et særligt behov der ikke kan dækkes gennem ophold i et almindeligt dagtilbud. Man skal her kunne tilbyde den relevante støtte, behandling m.v . Mike vil således skulle kunne rummes i en special børnehave med de særlige behov han har som følge af sine vanskeligheder. Hvad siger man i børnehaven: vil man ikke, hvis du kom i arbejde, mene at Mike kunne være der hver dag?. 1 pædagog til 2 børn + 1 hjælper er vel ikke så dårlig en normering endda. Vil pædagogerne ikke kunne sørge for at Mike får den ro han har brug for? Med hensyn til revalidering, er dette noget der gives for at kompensere for en nedsat erhvervsevne og gives med henblik på at støtte en person til at vende tilbage eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet - og på så kort tid som muligt. Man kigger således på, hvad en person har "mistet", og på hvilken måde der kan kompenseres for dette. Der findes forskellige former for revalidering bl.a: arbejdsprøvning, optræning eller oplæring og uddannelse. Nu ved jeg ikke noget om, hvad du har lavet inden du blev dagplejemor, om du har en uddannelse fra tidligere o.s.v. Realistisk set vil dit langvarige fravær fra arbejdsmarkedet dog uundgåeligt have besværliggjort en tilbagevenden, uanset uddannelse og erfaring fra tidligere. Jeg vil dog opfordre dig til at få en snak med en revalideringsmedarbejder (socialrådgiver) om muligheder for dig. Det kan selvfølgelig ikke være i nogens interesse, at du overgår til kontanthjælp som varig forsørgelsesgrundlag. For at være berettiget til kontanthjælp, skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtage et tilbud om aktivering. Hvis man vurderer, at du er revalideringsberettiget, vil en realistisk plan dog formentlig indebære krav om at du vil kunne indgå i et forløb på fuld tid. Jeg håber jeg med dette svar har hjulpet dig lidt på vej. Da jeg ikke har nok kendskab til din konkrete sag, er det dog vanskeligt at give nogle mere præcise svar, hvorfor jeg også opfordrer dig til at tage en snak med din socialrådgiver omkring dine overvejelser. Du har altid ret til en skriftlig afgørelse og med vejledning omkring mulighed for at klage til Det Sociale Nævn. Held og lykke med det videre forløb. Hilsen fra Mette