Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Orlov? 12-05-2003 10:15
By Søren C. FischerSøren C. Fischer Reply
Hej Fagpanel, Jeg er far til en pige, født ca. 3 måneder før tiden. De første 4 måneder gik med indlæggelse. Vi har nu været hjemme i 2 måneder, og nu hvor der er kommet styr på vores tilværelse igen, er jeg begyndt at spekulere over orlov. Hvilke muligheder har jeg for at holde fædreorlov/forældreorlov/børnepasningsorlov nu, og hvorledes vil jeg blive "aflønnet"....? - Jeg bor sammen med min datter og hendes mor - Min datter er født 1. september 2001 - Min datter blev udskrevet 27. december 2001 - Jeg er ansat i det private erhvervsliv og har under hele forløbet passet mit arbejde uden ekstra fridage eller orlov. Jeg kan slet ikke gennemskue reglerne om 14 dage efter xyz, uge 25+26, o.s.v. Hvorledes regner man reglerne ud for præmature børn - tæller alting også "fra fødslen"....? Mvh. Søren C. Fischer http://www.fischer-streton.dk ...:::4895 Errindlev:::...
 
Re: Spørgsmål: Orlov? 12-05-2003 10:18
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Hej Søren Først og fremmest et stort tillykke med Jeres datter. Det må have været en drøj omgang med 4 måneders indlæggelse. Jeg håber, at det nu går rigtig godt med hende. I forhold til dine spørgsmål omkring forældreorlov og fædreorlov er dette ikke noget, jeg sidder med til daglig. Jeg har dog forsøgt at undersøge dette nærmere, og håber at nedenstående vil give dig et bedre indblik i og en større afklaring af de muligheder, der er. Reglerne herom findes i "Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v" samt "Lov om børnepasningsorlov". Indledningsvis kan jeg, hvad angår barselsperioden og barselsdagpenge, oplyse, at forældrene har ret til fravær fra arbejdet i tilsammen 26 uger. Indenfor de første 14 uger har faderen ret til fravær fra arbejdet i 2 uger (altså sammen med moderen). Fraværsretten kan herefter kun udnyttes af en af forældrene ad gangen. Efter den 14. uge efter fødslen kan indtil 10 uger udnyttes af faderen. Efter den 24. uge kan yderligere 2 uger alene udnyttes af faderen. Det er altså de uger, du skriver som uge 25 + 26. 26 ugers perioden begynder først fra og med kalenderdagen efter den dag, hvor barnet udskrives fra sygehuset. Ved indlæggelse i mere end 3 måneder løber dagpengeperioden fra udløbet af de 3 måneder. For Jeres vedkommende vil jeg derfor formode, at dagpengeperioden startede d. 2.12.01. I så fald vil du kunne holde indtil 10 ugers barsel efter den 14. uge (fra omkring d. 3.02). Endvidere har du som far ret til yderligere 2 uger efter den 24. uge. Du vil således kunne holde barsel i perioden fra d. 11.3.02 - 2.6.02, såfremt moderen ikke ønsker at holde barsel efter den 14. uge. Hvis du endnu ikke har holdt de 2 uger, du som far har ret til indenfor de første 14 uger, har du også mulighed for at afholde disse (inden d. 9.3.02). For at være helt sikker på, hvornår Jeres barselsperiode startede, vil jeg opfordre dig til at kontakte sygedagpengeafdelingen i jeres kommune, som også vil kunne give en grundigere vejledning omkring ovenstående. Vedrørende børnepasningsorlov kan dette bevilges til personer med børn i alderen 0-8 år. Man har ret til at passe egne børn i en sammenhængende periode på mindst 8 og højst 13 uger. Hvis barnet er under 1 år, er der dog ret til mindst 8 og højst 26 uger. Retten gælder for hver af forældrene og for hvert barn. Børn i alderen 0-2 år kan i orlovsperioden ikke benytte offentligt dagtilbud. Hvis man ønsker at udnytte denne ret, skal man være opmærksom på regler omkring varsling til arbejdsgiveren. Orlovsydelsen udgør til fuldtidsforsikrede et beløb svarende til 60% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Ansøgning om orlov indgives til arbejdsformidlingen. Med ønsket om en god barsels- og orlovsperiode. Hilsen Mette