Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Dækning af merudgifter efter § 28 12-05-2003 10:24
By Frejas morFrejas mor Reply
Hej til jer allesammen og stor tak for en virkelig god hjemmeside.... Jeg er mor til 4 skønne børn, hvoraf Freja er nummer to og er født i uge 33. Freja går i dagpleje hos den perfekte dagplejer... Dagplejemor er selv mor til 2 præmaturbørn og har været hele møllen igennem ... Hun er virkelig god til at håndtere Freja der, hvor hun er. Jeg fødte Freja på Gentofte Amts Sygehus ved kejsersnit (grundet placentaløsning) i April 99 og blev overflyttet til Neonatalafdelingen på Glostrup Sygehus. En udmærket afdeling, men ikke - efter min mening - en fyldestgørende afdeling med hensyn til oplysning omkring det at få et præmaturt barn eller omkring senfølger og den slags. Jeg flyttede i December 2000 til Dragsholm Kommune i Vestsjælland og har her fået meget information omkring Frejas situation, faktisk så meget at jeg på et tidspunkt troede, at Freja var syg, og at det var helt forfærdeligt med hendes situation. Men jeg er blevet klogere. Nu er det bare lige, at jeg gerne vil vide lidt om, hvad jeg kan få hjælp til i vores situation, både jeg og Frejas far er på kontanthjælp. Hvad kan kommunen give os af støtte til fys. og anden hjælp og støtte, som Freja måtte have brug for nu og senere i hendes opvækst??.... På forhånd tak. Store hilsner fra Frejas mor.
 
Re: Spørgsmål: Dækning af merudgifter efter § 28 12-05-2003 10:25
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Hej "Frejas mor" Du spørger til, hvilke muligheder der er for hjælp i Jeres situation i forbindelse med at Freja, der nu må være 5 år, er født for tidligt. Jeg får indtryk af, at der ikke har været de store komplikationer omkring den for tidlige fødsel, men at det mere handler om eventuelle senfølger, der kan opstå. Jeg synes, det er skønt at høre, at Freja til dagligt er hos en dagplejemor, der er særlig god til at håndtere Freja, og som kan være opmærksom på eventuelle behov. Jeg synes også, det er positivt, at du som mor til Freja ikke uforbeholdent tager alle "generelle" informationer vedrørende følgevirkninger hos de for tidligt fødte børn til dig, for selvfølgelig er Freja ikke syg - hun er født for tidligt. Måske opstår der nogle senfølger og måske ikke. Hvis der opstår behov for behandling eller lignende, og det lægeligt vurderes at være en følge af Frejas for tidlige fødsel, er der i henhold til Servicelovens §28 mulighed for dækning af nødvendige merudgifter, såfremt disse udgør minimum kr. 3.360,00 pr. år (sats i år 2002). Såfremt dette bliver aktuelt, vil jeg derfor opfordre Jer til at kontakte en socialrådgiver i Jeres kommune, der vil kunne rådgive og vejlede Jer omkring den konkrete situation. Jeres indkomst/økonomi har ikke indflydelse på hjælp efter §28. Jeg håber, I med dette har fået svar på Jeres spørgsmål. Ellers er I velkomne til at skrive igen. Hilsen fra Mette