Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Kørselsudgifter ifm. tabt arbejdsfortjeneste 12-05-2003 10:27
By Pia LundqvistPia Lundqvist Reply
Jeg har et spørgsmål til Mette Andreassen: Jeg går hjemme og passer min søn, der er født i uge 27 + 6. Eftersom han lå i respirator den første måned, er hans lunger meget dårlige og han skal helst undgå infektioner, hvorfor han ikke må komme ud at blive passet blandt andre børn. Jeg er blevet bevilliget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 29. Inden jeg får mine penge udbetalt, bliver jeg trukket for de udgifter, jeg sparer ved at gå hjemme, dvs. dagpleje og kørsel. Mit spørgsmål går så som følger: Jeg synes, at det er ok, at jeg bliver trukket for dagpleje, men jeg kan ikke forstå, at jeg skal trækkes for kørsel. De trækker 790 kr. pr. måned, hvilket svarer til det månedskort, jeg skulle have, hvis jeg skulle på arbejde. Der er bare det ved det, at hvis jeg havde været på arbejde, ville jeg have haft en kørselsfradrag på ca. 1000 kr. pr. måned, hvilket dækker udgiften til mit buskort + lidt i overskud. Det vil sige, at nu har jeg kun en udgift på 790 kr. X 12 måneder, hvorimod hvis jeg havde været på arbejde, ville jeg havde haft ca. 200 kr. i overskud + mit buskort betalt. Dette kan jeg ikke se det rimelige i, er dette korrekt?? Min mand har også fået udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, men han blev ikke trukket noget i sparet kørsel, da han cykler på arbejde og derfor ikke har nogen udgift. Derfor kan jeg ikke se det rimelige i, at jeg skal betale, bare fordi jeg har så langt, at jeg ikke kan cykle. Reglen må da gælde for alle, eller hvad?? På forhånd tak for svaret. Med venlig hilsen Pia Lundqvist
 
Re: Kørselsudgifter ifm. tabt arbejdsfortjeneste 12-05-2003 10:27
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Hej Pia Ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste, fremgår det af vejledningen (Socialministeriets vejledning af d. 5. marts 1998), at der ved beregning af eventuelt sparet befordring, må tages udgangspunkt i de faktiske udgifter. Der må også tages hensyn til den skattemæssige fordel, som personen eventuelt mister, i de tilfælde hvor vedkommende bor langt fra sit arbejde. Udgangspunktet ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste er, at familien skal have det samme beløb til rådighed som tidligere. For dit vedkommende lyder det ikke umiddelbart som om, man har været opmærksom på dette. Da jeg dog ikke kender den beregning der er lagt til grund, vil jeg ikke kunne give et mere præcist svar. Jeg vil dog opfordre dig til at tale med din sagsbehandler. Endelig er der mulighed for at klage afgørelsen til Det Sociale Nævn. En klage skal indgives til kommunen, der først revurderer deres afgørelse. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til nævnet. Mange hilsner fra Mette