Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Problemer med skole og SFO 15-02-2002 10:26
By Anita EskildsenAnita Eskildsen Reply
Kære fagpanel. I januar 1993 fødte jeg en lille dreng ca. 7-8 uger for tidligt på Herning Centralsygehus. Lasse vejede lidt under 2 kg, hvilket er en pæn vægt for et for tidligt født barn. Vi var indlagt på neo i 5 uger. Dagen oprandt, da vi skulle hjem. Lægerne fortalte mig at det at have født et for tidligt født barn mest drejer sig om, at de er fysisk bagefter, indtil de er ca. 3 år. Ingen fortalte om de "bløde" problemer. Så jeg tog hjem med godt humør - jeg havde en sund og rask dreng. I Tarm kommune var der ingen sundhedsplejerske, og hvis ikke Lasse var mit 3. barn, tror jeg, at jeg var bukket under. Det er gået godt for Lasse, men han har haft/og har stadig svært med skift, med uforudsete ting - han har klart separationsangst og kan ikke overskue for mange krav etc etc. Problemerne har vi løst hen ad vejen med megen omsorg, mange fridage osv osv. Men nu ramler det lidt - Lasse går i skole nu - og her har vi problemer. Nu har han for alvor separationsangst, græder meget, går ind i sig selv, og hvis jeg læser listen over psykiske følger fra jeres folder kan jeg sige: "ja, sådan har han det også". Problemet er- hvad stiller jeg op? Hvad gør jeg ved en "uvidende" folkeskole og SFO , en klassekvotient på 28, og en læge, som mener Lasse skal til psykolog, hvis han har problemer? Det skal han ikke, men han har brug for omsorg, ro og trygge rammer. Er det helt forkert at tro, at hans tidlige fødsel kan skyldes de ting, og hvor læser jeg noget mere, og hvordan klæder jeg folkeskolen på til det. Hvad kan jeg selv gøre, når økonomien ikke rækker til at være hjemmegående og give ham ro og sørge for, at han også slipper for at forholde sig til en SFO. Hvordan finder man ud af, hvornår han er "uartig", og hvornår han bare flejner ud på grund af for mange indtryk... Uha, spørgsmålene er mange. Har jeg krav på hjælp af sundhedsplejerske/læge?? Venlig hilsen Anita Eskildsen
 
Re: Spørgsmål: Problemer med skole og SFO 15-02-2002 10:30
By Majbrit BennedsenMajbrit Bennedsen Reply
Hej Anita De symptomer, du beskriver mht. til Lasse, kan godt skyldes hans for tidlige fødsel. Jeg ved også, at de nu på C1 ALDRIG mere sender en familie hjem med besked om, at de kan tage hjem med deres raske almindelig barn. Nu siger de, at de kan tage hjem med deres for tidligt fødte barn. Det, synes jeg, er godt. Og dernæst - selvfølgelig kan du benytte dig af sundhedsplejersken. Vi arbejder med børn fra 0 til 16 år, så ring du bare og bed om hjælp. Jeg har selv været til et regionsmøde i Skjern, Tarm, Egvad området og rådgivet sundhedsplejersker om for tidligt fødte børn, så de er nu bedre i stand til at hjælpe end det, du før har oplevet. - Du må gerne henvise til mig, når du ringer. Men jeg må også sige, at det er uhyrligt svært for os sundhedsplejerkser at søge ekstra timer ind til et for tidligt født barn, simpelthen fordi kommuner ikke prioriterer det forebyggende. Beklager! - Mht litteratur, så findes der ikke meget på dansk om større præmature børn, men jeg opfatter også problematikkerne som værende ens, de ytrer sig bare anderledes hos et spædbarn contra et skolebarn. Så prøv at søge på D.P.F.`s littaraturliste eller spørg på jeres bibliotek. - Hvordan du så får den viden videre til skolen, er et andet spørgsmål. Jeg oplever, at det er meget svært i skoleregi. MEN tålmodighed og og gode faglige underbyggelser på, hvorfor vore børn er, som de er, tror jeg på fremmer forståelsen. - Tilbage står vi så med Lasse, der har det svært i skolen. Der findes dokumentation på, at det er på det sociale område, at for tidligt fødte børn har det svært. Det virker som om, at jo færre uger børnene er født for tidligt, jo senere op i årene viser det sig, at der faktisk er et problem, og jo sværere er det for andre at forstår - det er ligesom meget indlysende, når det drejer sig om en, der er født 10 eller 11 uger før! Men ikke desto mindre er problemet der. Jeg har vældig god erfaring med, at der bliver indlagt passende pauser i barnets dagligdag. Pauser til at falde til ro og blive klar, til at klare det næste dagen byder på. Det synes jeg, du kan prøve at få skolen med på - gerne med sundhedsplejerskens vejledning. Det handler jo om, at han ikke stresser for meget op og dermed kommer til at virke uartig. Det bedste ville jo være, at I fik ham ud af SFO´en, og at han kom i en noget mindre klasse (en parallelklasse eller i yderste konsekvens en mindre klasse en årgang under) eller simpelthen en anden mindre skole med en mindre klassekvotient. Og jeg ved godt, at den slags tilbud ikke hænger på træerne! - Men ellers er der en stor forældreopgave bag - hvis de ydre forhold ikke kan laves om. - Det handler om at kompensere derhjemme for den meget uro i skolen. Han skal jo være klar til at indlære. - Så jo flere skift og jo flere projekter, der laves i skolen, jo mere skal vi forældre kompensere med en meget stram, stabil og forudsigelig rytme i dagligdagen. Det er en stor byrde i en hverdag, men det kan betale sig. - Men prøv at tale med jeres sundhedsplejerske og se, hvad I kan komme igennem med. - Jeg ønsker jer held og lykke med det. Hilsen sundhedsplejersken