Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Hjælp 16-09-2002 10:05
By Antons farAntons far Reply
Til fagpanelet Jeg er far til en dreng, Anton, født for tidligt d. 300101, uge 31+1, 970 gram. Indtil nu er det gået meget "godt", men da Anton (1½ år) skulle starte i dagpleje (han talte for 2 børn) d. 15/7-02, får vi efter 5 dage (i alt 9 timer) en opringning fra dagplejeformidlingen om, at Anton ikke kan være der mere, da han er for krævende at passe. Den næste plads, vi bliver tilbudt til Anton, er i vuggestue d. 15/8-02 (vi får besked om, at i vuggestuen tæller han for 1). Indtil videre går det nogenlunde. Familiesammenholdet hænger i en meget tynd tråd, ingen kram og knus fra min samlever, og det kan ingen holde til i længden. Hvilken hjælp kan vi få, og hvilke krav kan vi stille, da Anton er meget aktiv, har sanseproblemer, er meget tryghedssøgende og har søvnproblemer. Med venlig hilsen en fortvivlet far.
 
Re: Spørgsmål: Hjælp 16-09-2002 10:06
By Lisbeth Milting GathLisbeth Milting Gath Reply
Kære Antons far Tak for dit brev. Du fortæller om jeres dreng Anton på 1½ år, som er født i uge 31+1. Du beskriver Anton som et barn, der har sanseproblemer, er meget aktiv, tryghedssøgende og har søvnproblemer. Anton er blevet flyttet fra dagpleje til vuggestue. Du fortæller, dette skift har fundet sted på baggrund af en opringning fra dagplejeformidlingen, der meddelte, at Anton er for krævende at passe i en dagpleje. Du skriver også, at han i dagplejen talte for 2, mens han i vuggestuen tæller for 1. Jeg sporer i dit brev forvirring, fortvivlelse og bekymring for Anton og for jeres familieliv. Med beskeden om, at Anton skulle flyttes, er mellemregningerne udeblevet, og I må derfor sidde tilbage med nogle vigtige spørgsmål, der kunne lyde i retning af: Hvordan er de kommet frem til det resultat, at han skal flyttes? Hvilket grundlag er der for, at han tæller forskelligt i hhv. dagpleje og vuggestue? Hvordan oplever de konkret, Anton er for krævende, og hvad vil de anbefale, der bliver gjort for at hjælpe ham? Jeg tror, I får svært ved at finde ro som familie, førend I får en afklaring på, hvilke vanskeligheder Anton egentlig har og det, som det medfører for ham. Ud fra jeres egen oplevelse af hans problemer og ud fra det, at "nogen" på en eller anden måde har vurderet ham for krævende at passe i dagpleje, vil jeg anbefale, at I får Anton undersøgt. Jeg kan ikke ud af dit brev se, om Anton bliver fulgt på den børneafdeling, hvor han er født. Hvis han følges i afdelingens ambulatorium, er der her forskellige fagfolk, der i samarbejde kan udrede, om Anton har nogle specifikke vanskeligheder. Hvis der eksisterer nogle vanskeligheder, vil afdelingen vurdere og anbefale konkrete tiltag, der vil kunne hjælpe Anton. I vil her også have mulighed for at få råd og vejledning som forældre. En anden mulighed er at inddrage kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) mhp. en undersøgelse og vurdering af Antons udvikling og hans behov samt råd og vejledning. I har selv mulighed for at henvende jer til PPR, eller det kan ske gennem Antons daginstitution. Uanset om PPR inddrages eller ej, vil jeg råde jer til at indlede et nært samarbejde med Antons daginstitution. Det er vigtigt, at institutionen kender Antons særlige historie, og at I finder et fornuftigt samarbejde med det pædagogiske personale. I kan bede dem om at følge Anton tæt, sådan at I kan få en beskrivelse af, hvordan de ser, han fungerer. Jeg tror, I har brug for nogle konkrete beskrivelser af både det, der fungerer for ham og det, han har svært ved. Ud fra dette kan I snakke, dels om hvordan de i institutionen kan støtte ham (f.eks. med en støttepædagog), og dels hvordan I bedst selv hjælper ham. I forhold til jeres reaktioner som forældre er det ikke ualmindeligt, at den for tidlige fødsel og dermed svære start på familielivet tærer på ressourcerne, og at der kan opstå følelsesmæssig afstand mellem jer forældre. Uanset éns store kærlighed til sit barn er det en særlig form for sorg at få sit barn for tidligt, og konfrontationen med de mange forskellige og smertefulde tanker og følelser under indlæggelsen sidder dybt i én. Det bliver naturligvis ikke nemmere af, at I er bekymret for Anton og ser, at han har nogle vanskeligheder. Måske ønsker I hjælp til at håndtere alt det svære, I står i. Hvis I vælger at få PPR ind i billedet i forhold til Anton, vil det være nærliggende, at en psykolog derfra vil tilbyde jer samtaler, der både kan være rettet mod at hjælpe Anton, og at I som forældre får støtte, til gavn for hele familien. Hvis der er en psykolog på den børneafdeling (neonatalafsnit), hvor Anton blev født, er det også en mulighed at henvende jer der. Med venlig hilsen Lisbeth M. Gath Cand. Psych., aut. psykolog