Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spm: Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 12-05-2003 10:30
By Pia LundqvistPia Lundqvist Reply
Jeg har tidligere haft brug for din hjælp i forbindelse med nogle kørepenge. Nu er der desværre opstået et nyt problem, som jeg gerne vil høre din mening om: Jeg er blevet fyret fra mit arbejde, eftersom de ikke vil vente mere på mig. Jeg har ikke været der i 2 1/2 år nu, og skal fratræde d. 31.12.02. Så er mit spørgsmål som følger: Jeg har fra kommunen fået en bevilling på tabt arbejdsfortjeneste, der gælder indtil 01.06.03. Hvad så når det bliver d. 1.1.03, vil jeg så overgå til dagpenge, eller vil min bevilling fortsat løbe, så jeg får fuld løn, når nu den er blevet bevilliget?? Man kan jo også sige, at det er lidt snyd, hvis jeg skal overgå til dagpenge, da jeg jo ikke har mulighed for at få mig et job, eftersom jeg er nødsaget til at gå hjemme med min søn. Så vil jeg høre om en anden ting: Eftersom jeg har været ansat i over 13 år, får jeg en månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse. Den snakkede min sagsbehandler allerede om, at de ville inddrage, da jeg jo ikke kunne få penge 2 steder fra. Jeg vil høre, om det kan være rigtigt, at de kan inddrage den, da det jo ikke er løn, men en slags belønning for at have været ansat så længe. På forhånd tak for svaret. Hilsen Pia Lundqvist Edited by - Pia Lundqvist on 12/05/2003 22:32:14
 
Re: Spm: Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 12-05-2003 10:31
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Pia Det er beklageligt at høre, at du, som følge af dit lange fravær fra dit arbejde, nu er blevet fyret. Samtidig er det dog positivt, at din arbejdsplads ønsker at give dig en fratrædelsesgodtgørelse. I forhold til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, vil denne fortsat være gældende i perioden frem til d. 1.6.03. For som du selv nævner, vil du jo ikke have mulighed for at få et andet arbejde, da det er nødvendigt, at din søn passes i hjemmet. Og for at være berettiget til dagpenge, er det netop en betingelse, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvad angår den omtalte godtgørelse, vil jeg ikke mene, at dette er noget kommunen vil kunne modregne i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste, da der netop er tale om en godtgørelse og ikke en indtægt, der træder i stedet for en lønindtægt. Hvis kommunen vælger at modregne denne, vil jeg derfor opfordre dig til at få en skriftlig afgørelse, som du derefter klager til Det Sociale Nævn. En klage skal indgives til kommunen senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis kommunen ved en revurdering fastholder deres beslutning, videresender kommunen klagen til Det Sociale Nævn, der så træffer endelig afgørelse i sagen. Mange hilsner fra Mette