Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Lovgrundlag for forældre til for tidligt fødte 12-05-2003 10:35
By Roland NielsenRoland Nielsen Reply
Jeg er lige blevet farfar til en meget lille dreng, og vi står over for en lang rejse, inden han er på omgangshøjde med dagen og vejen. Spørgsmålet er, hvilke love og bekendtgørelser der kan hjælpe barnets forældre i denne sammenhæng. Jeg kan se, at der er noget, der hedder paragraf 28 og 29 (Mette Andreasen), men i hvilken lov? Med venlig hilsen Roland Nielsen
 
Re: Lovgrundlag for forældre til for tidligt fødte 12-05-2003 10:36
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Hej Roland. Først et stort tillykke med barnebarnet. Jeg håber, at han trods omstændighederne og sin lille størrelse har det godt. I forhold til eventuelle hjælpemuligheder er det korrekt, at der blandt andet er noget, der hedder §§28 og 29. Disse findes i Lov om Social Service - i daglig tale kaldet Serviceloven. Bestemmelserne retter sig til forældre med et handicappet barn/barn med nedsat funktionsevne og giver mulighed for hjælp til dækning af de merudgifter, der opstår som følge af barnets lidelse (§28) samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (§29). For at være berettiget til hjælp efter disse bestemmelser, er det således en forudsætning, at der er tale om et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Endvidere skal merudgifterne være nødvendige og en følge af den nedsatte funktionsevne. Med hensyn til tabt arbejdsfortjeneste er det en yderligere forudsætning, at barnets lidelse nødvendiggør, at barnet passes i hjemmet, fx i forlængelse af en barselsorlov, hvilket ofte kan være tilfældet for de meget for tidligt fødte børn. Hvorvidt dit barnebarn vil være omfattet af målgruppen for hjælp efter disse bestemmelser, kan jeg ikke afgøre, da jeg ikke kender de nærmere omstændigheder omkring hans fødsel, trivsel og udvikling. Der er dog på de fleste sygehuse tilknyttet en socialrådgiver, som kan give råd og vejledning omkring muligheder og rettigheder, og som eventuelt kan være behjælpelig med at udforme en ansøgning til socialforvaltningen. Som eksempler på merudgifter kan nævnes: forskellige udgifter i forbindelse med barnets indlæggelse, herunder udgifter til befordring og kost til en eller begge forældre, diætpræparater til barnet, leje af brystpumpe mv. Efter udskrivningen kan der være tale om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og befordring i forbindelse med barnets kontrolbesøg og behandling, forældres deltagelse i kurser der omhandler barnets handicap, hjælp til barnepige og/eller afløsning af forældrene mv. Jeg vil iøvrigt henvise til artikel i næste nummer af foreningens medlemsblad "Livsbladet", der udkommer medio december, som netop omhandler Servicelovens hjælpemuligheder til forældre med et for tidligt født barn. Foreningen har også udgivet en pjece til pårørende og venner, der giver et indblik i, hvad det vil sige at få et for tidligt født barn, og hvor der gives gode råd omkring, hvordan man som pårørende kan støtte familien. Pjecen kan læses og rekvireres på foreningens hjemmeside. Med venlig hilsen Mette