Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Arbejdsopgaver for fysioterapeut 16-01-2003 11:19
By Ane Kofoed-ToftAne Kofoed-Toft Reply
Til fysioterapeut Hanne Agerholm Vi er en gruppe ergoterapeutstuderende på Odense Fysio- og ergoterapeut skole, som arbejder med præmature børn. Vi håber, du vil være os behjælpelig med at svare på et par enkelte spørgsmål, da vi ikke har kontakt til andre behandlere, som er tilknyttet sygehus. Hvilke arbejdsopgaver varetager du? Hvilke dysfunktioner ved de præmature børn behandler du på? Eller er det forebyggende behandling? Ved man noget om, hvor mange af børnene, der får varige mén? Kunne du forestille dig at arbejde sammen med en ergoterapeut? Venlig hilsen Ane Kofoed-Toft
 
Re: Spørgsmål: Arbejdsopgaver for fysioterapeut 16-01-2003 11:23
By Hanne AgerholmHanne Agerholm Reply
Kære Ane Koefoed-Toft Jeg har mange forskellige opgaver. I forhold til de præmature kan det f.eks. dreje sig om: - udviklingsvurderinger - undervisning af forældre - stimulationsforslag til forældre ved behov - behandling ved behov - opfølgning til 5 år af alle præmature født < 32. uge Det er meget forebyggende, det vi laver. Dysfunktioner kan være mange f.eks. - cerebral parese, periventrikulær leukomalaci (giver oftest dysfunktion), uhensigtsmæssigt bevægemønster, forsinket udvikling, risiko for fejludvikling mm. Der er lavet mange undersøgelser både internationalt og nationalt vedr. følger. Ca 50% af børnene under 1500 gram får udviklingsproblemer i en eller anden grad strækkende sig fra helt små problemer til alvorlige handicap (ca. 12-20%). Resultaterne varierer, da kriterierne i forhold til opfølgning og undersøgelse er forskellige og derfor svære at sammenligne. Jeg arbejder sammen med ergoterapeuter og værdsætter det meget. Venlig hilsen Hanne Agerholm