Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Skolestart 07-02-2003 10:51
By Trine BoardmanTrine Boardman Reply
Hej! Jeg er mor til en dreng på nu 5 år. Han er præmatur og adopteret. Han vejede ved fødslen 1450 g og var 42 cm lang. Han er født i ca. 34. uge. Han blev adopteret af os, da han var 14 mdr. gammel. Jeg er endvidere også mor til biologisk pige på nu 16. Af profession er jeg pædagog. Vores dreng startede vuggestue, da han var to år gammel, men måtte efter råd fra en psykolog tages ud efter 3-4 måneder pga. stress, og fordi pædagogen ikke ville samarbejde om at få ham tryg (psykologens ord). Han blev derefter passet hjemme i et år, samtidig med at han blev behandlet med sanseintegrationstræning. For nu et år siden påbegyndte vi holdingterapi hos en børnepsykiater pga. tilknytningsvanskeligheder - dette har haft god effekt, selv om han stadig - og måske for altid? - meget hurtigt "tænder" på mit (mors) fravær, hvis jeg fx kommer senere hjem fra arbejde end han fra børnehave. Altså en meget svær start på livet for vores lille "pus". Og nu til spørgsmålet: Vores søn fylder 6 år til august og er derfor aldersmæssigt klar til skole. Vi har egentlig hele tiden været af den mening, at han skulle vente et år qua sin hårde start og altså derfor først begynde skole, når han blev 7 i august 2004. Men vi er blevet i tvivl pga. flere faktorer: a.. Han er mere end almindeligt kvik. Han regner og staver hele tiden. Han er udstyret med en utrolig logik (sagt af andre end bare os håbefulde forældre). b.. Tilsyneladende skal alle de andre børn på stuen i børnehaven (også de, der er flere måneder yngre end vores søn) i skole til sommer. Hvordan vil det påvirke vores drengs selvfølelse, at han skal blive tilbage? Og vil han kede sig med de meget yngre børn, der er tilbage på den anden stue? c.. Vi er ikke særlig tilfredse med børnehavens ledelse (har "magten"). Kommunikationen er dårlig, forstået på den måde, at bemærkninger som "er det ikke noget han kører med jer", "husk nu han skal have lov at være barn" og andet i samme dur, hvis vi tager problemer op, som vores søn rejser over for os (ie mobning, udelukkelse fra fællesskabet, ked af at være den eneste, der er mørk), så det er svært at få lov at "hjælpe" vores søn i børnehaven. d.. Hvis vi vælger, at vores søn skal vente, vil det så være for svært for ham, hvis vi flytter ham til en anden børnehave (én med andre mørke børn)? Dette var spørgsmålene. Egentlig ville vi jo helst, at han venter, men måske er det også os, der ser vores dreng som mindre, end han er (ikke fysisk). Adoptivbørn har mange aldre, afhængig af "emnet" og er absolut ikke "samlebåndsbørn". Samtidig er præmature børn oftest børn med særlige behov, så det er en svær cocktail. Men måske gør vi det sværere, end det er? Ser frem til svaret. Mange hilsner Trine Boardman
 
Re: Spørgsmål: Skolestart 07-02-2003 10:52
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Hej Trine Boardman Som du beskriver jeres søn, er han helt sikkert en skrøbelig dreng, som har brug for megen støtte for ikke at blive psykisk overbelastet. Han har haft en svær start på livet, som følge af at de omstændigheder du beskriver i dit brev. Han viser dog, ud fra din beskrivelse, tegn på at være klar til tilegne sig flere færdigheder. Det fremgår ikke helt tydeligt, hvordan han klarer sig socialt, men du giver udtryk for, at han udsættes for drillerier og udelukkelse i børnehaven. Det er en stor fordel at kunne begå socialt i børnefællesskabet, når man skal i skole. Men det er svært at bedømme i hvor høj grad hans sociale problemer skyldes umodenhed eller andre faktorer - det at han er anderledes. Hvis både I og børnehaven er i tvivl om, hvorvidt jeres søn er moden nok til at komme i skole til sommer, bør han psykologisk undersøges, da dette mere sikkert vil kunne fastslå hans kognitive og sociale funktionsniveau og hans eventuelle skolemodenhed. Kommunens Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) vil sandsynligvis kunne påtage sig undersøgelsen jeres søn. Det er dog muligt, at I er for sent ude mht. at kunne få ham undersøgt i PPR-regi inden skolestart i august, men I bør undersøge mulighederne. Hvis jeres søn skal i skole til sommer, mener jeg, at det vil være hensigtsmæssigt, at han tilknyttes en støttepædagog, som kan hjælpe ham i den svære overgangsfase. Det er sandsynligt, at dette vil mindske hans stressniveau samt hjælpe ham med at indgå i kammeratskabsgruppen. Hvis beslutningen bliver, at jeres søn vil have bedst af at blive i børnehaven endnu et år, tvivler jeg på, at det vil være en god ide at flytte ham til en ny børnehave, idet han så vil skulle forholde sig til en masse nye børn og voksne, som han skal flyttes fra igen efter et år. Det vil være synd at øge hans stressniveau med en løsning, som under alle omstændigheder vil være relativt kortvarig. Hvis I vedbliver med at have problemer angående samarbejdet med børnehavens personale, tror jeg, at det vil være en ide, at I tager initiativ til et forældremøde med personalet, hvor I har ordentlig tid til at forklare dem om jeres syn på jeres søn og hans vanskeligheder, samt høre personalets synspunkter. Derved vil der være bedre mulighed for at opnå en mere fælles forståelse. En eventuel psykologisk undersøgelse af jeres søn vil sandsynligvis kunne hjælpe med til at få et mere ensartet billede af ham og hans særlige behov, vanskeligheder og ikke mindst hans ressourcer. Angående din beskrivelse af at jeres søn muligvis føler sig drillet og udenfor på grund af sin hudfarve, kunne det måske være en idé, hvis I søger kontakt til en eller flere andre adoptivforældre, som også har mørke børn på hans alder, så han herigennem kan få knyttet nogle venskaber, hvor han ikke føler sig anderledes. Adoptivforeningen har muligvis også nogle tilbud, som I kunne gøre brug af; f.eks. forældregrupper. Med venlig hilsen Christina Jørck Psykolog