Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Arbejdshukommelse 03-09-2003 01:05
By Lotte FalchLotte Falch Reply
Til Christina Jørck Vores dreng på 8 år har igennem 1. klasse været igennem diverse tests hos skolepsykologen. Han var oprindelig indstillet af børnehaveklasselæreren, bl.a. fordi han havde brug for megen hjælp i nye sammenhænge. Han havde svært ved at koncentrere sig i strukturerede situationer, og når han skulle arbejde selvstændigt, var det svært for ham at huske, hvad han skulle gøre. Lige før sommerferien kom rapporten, og skolepsykologen sammenfatter, at vores dreng tilsyneladende har 2 problemområder: 1. Hans spændvidde/arbejdshukommelse er reduceret. Han har svært ved at fastholde enkeltelementer i hukommelsen, mens han skal arbejde med dem. Hans høje tempo ved opgaveløsning opleves gentagne gange, som om han skynder sig, inden tingene forsvinder for ham. 2. Hans evne til helhedsopfattelse/helhedsforarbejdning er begrænset. Han mangler det store overblik og må ofte klare sig med detaljeforarbejdning, dvs. en ting og en sans ad gangen og bid-for-bid metoden. Med denne forarbejdningsmetode er det vanskeligt at forholde sig til nye og/eller komplekse input - det tager tid og er besværligt at "tygge sig igennem" og herved opbygge en helhedsforståelse. Derudover viste testningen, at vores dreng er velbegavet og klarede både de sproglige prøver og handleprøverne alderssvarende eller bedre. Lidt om vores drengs baggrund: Han er født i Korea, og vi modtog ham, da han var 4½ måned gammel. Han er født for tidligt ved planlagt kejsersnit i 9. måned. Der er sat spørgsmålstegn ved rigtigheden af graviditetslængden af børnelæge Thomas Klinge (Holbæk Sygehus). Han havde en fødselsvægt på 2,6 kg. Han lå 14 dage i kuvøse, fik 13 dages iltbehandling pga. umodne lunger samt 7 dages lysbehandling pga. gulsot. Var anbragt i plejefamilie i Korea, indtil afrejsen til Danmark. Vores dreng har altid været en sart, følsom dreng med meget lidt selvtillid, og han bliver hurtigt utryg ved nyt. Jeg valgte derfor at blive dagplejer, så jeg kunne have ham hjemme sammen med andre børn, indtil han skulle i børnehave som 3½ årig. Han blev aldrig rigtig glad for børnehaven, og det, blandt mange andre grunde, gjorde, at vi besluttede, at han skulle begynde i børnehaveklassen, det år han blev seks. Der var ingen tvivl fra børnehavens side om vores drengs parathed, det var kun os selv, der var usikre. I børnehaveklassen kom så alle vanskelighederne for vores dreng: motorisk uro, koncentrationsbesvær osv. - problemer vi ikke oplevede herhjemme, men som vi så ved selvsyn på skolens ”Åbent-hus-dage”. Han fik lov til at blive et år ekstra i børnehaveklasssen, men det hjalp tilsyneladende ikke - derfor indstillingen til skolepsykologen. Vores dreng har gået til motorisk træning hos skolens motorikpædagog og har i 1. klasse deltaget i forebyggende specialundervisning i dansk, og i en klasselæseprøve ligger han i gruppe B1 som de fleste i klassen. Han er en af de bedste i klassen til matematik, og han er derudover en habil skakspiller (der ganske vist ikke kan lide at tabe). Han er af skolepsykologen indstillet til undersøgelse hos en børneergoterapeut (start i november), og vi har fået testet hans øjne hos en optometrist. Optometristen bedømmer vores dreng til at have manglende samsyn - dette venter vi på at få bedømt af en øjenlæge. Vores spørgsmål er: Er der noget, vi som forældre kan gøre for at hjælpe/træne vores dreng inden for de 2 problemområder, skolepsykologen konkluderer, vores dreng har? Hvordan kan vi forvente, det vil gå ham i skolen inden for de næste par år? Kan han mon blive i klassen eller skal han på specialskole? Vi bor i en lille by, og derfor er vi nødt til at være på forkant med situationen, hvis vi skal have udrettet noget..... På forhånd tak for hjælpen! Lotte Falch
 
Re: Spørgsmål: Arbejdshukommelse 03-09-2003 01:07
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Vedrørende dreng med reduceret arbejdshukommelse og begrænset helhedsforarbejdning. Ud fra det I fortæller om jeres søn, er mit umiddelbare indtryk, at han bl.a. har brug for ro omkring sig i indlæringssituationen (gerne i en lille gruppe). Da han i forvejen har problemer med arbejdshukommelsen vil forstyrrelser og uro indvirke negativt på hans mulighed for at fastholde og bearbejde materialet. Han vil sandsynligvis have gavn af en tæt kontakt til en støttelærer, som kan støtte og fastholde ham i opgaveløsningen og dermed hjælpe ham med at udnytte de evner, han har, bedst muligt. Det vil være gavnligt at opbygge forudsigelighed og rutiner i drengens hverdag, og give ham meget støtte, når han bliver stillet over for nye og komplekse situationer. Set i forhold til de problemer jeres søn har, kan det forekomme, at han kan have det svært i sociale sammenhænge (fx i skolen). Dette kan skyldes hans utilstrækkelige evne til helhedsforarbejdning/dannelse af overblik. Når man bliver nødt til at forlade sig på detajlebearbejdning, bliver det ind imellem også svært at overskue og forstå den sociale situation, hvilket igen gør det svært at vide, hvordan man skal gebærde sig i situationen og forholde sig til de andre. Hvis I oplever, at dette er et problem, vil jeres søn have gavn af voksenstøtte i større sociale situationer. Hvis han har det svært socialt, vil han muligvis også have gavn af specifik social træning, som helt konkret vil kunne lære ham nogle regler for, hvordan man skal gøre i forskellige sociale situationer. Denne indlæring og viden vil muligvis gøre ham mindre usikker og urolig i sociale situationer, idet han vil have nogle "redskaber" at benytte sig af. Derved opstår en vis grad af forudsigelighed og ro i situationen, som vil hjælpe ham til bedre at kunne overskue den. Struktur og forudsigelighed i hverdagen skabes bl.a. ved at skabe nogle faste rutiner samt forberede jeres søn godt på det, han skal. Derudover vil det være godt at opmuntre og støtte ham mht. de ting, som I beskriver, at han er god til – gerne via leg, men uden at presse. At opleve, at der er noget, han er god til, kan være med til at øge hans selvtillid. Jeg synes, at I bør kontakte den psykolog, som har undersøgt jeres dreng, og tale med hende/ham om, hvad I som forældre kan gøre for bedst muligt at støtte jeres søns udvikling. Dette vil være hensigtsmæssigt, fordi det, på baggrund af den psykologiske undersøgelse, er den undersøgende psykolog, der har det bedste indblik i jeres søns situation og hans ressourcer og vanskeligheder. Det er også kommunens Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning, som ved, hvilke former for støtte og tilbud jeres dreng eventuelt kan tilbydes i kommunalt regi. De kommende undersøgelser hos børneergoterapeut og øjenlæge vil helt sikkert også hjælpe jer videre, mht. hvordan jeres søn støttes bedst muligt fremover. Med venlig hilsen Christina Jørck psykolog