Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Aspergers contra senfølger? 20-10-2003 12:37
By Agata PrzybyszewskaAgata Przybyszewska Reply
Hej Jeg skriver til jer, fordi jeg ad omveje er blevet opmærksom på en mulig sammenhæng mellem senfølger og de problemer, som vi i øjeblikket oplever med vores søn Pawel på 8 år. Han blev født i uge 35, led af iltmangel i begyndelsen, og fik en voldsom gulsot, men ellers tog han fint på i vægt, og vi kom hjem efter 14 dage på sygehuset. Som lille havde han mange mellemørebetændelser og problemer med astma og astmatisk bronkitis. Desuden kom, at han var temmelig socialt isoleret, ked af at være væk fra mor, grådfyldte morgener både i dagplejen og i børnehaven. I børnehavetiden har han fået enkelte venner, men har aldrig været glad for at være med i en større gruppe. Pawel elsker trygge faste rammer og forudsigelighed, vi er nødt til at forberede ham på alle skift og ændringer, ellers kan han reagere meget voldsomt. I skolen er han godt med fagligt, men halter meget socialt, han har en god ven i klassen, men er mest for sig selv i skolegården. Er meget i sin fantasiverden, som nogen gange kan blive for voldsom. Sover dårligt om natten, har tit mareridt, vågner let. Er panisk bange for hunde, dybt vand, hader at få klippet negle og børstet tænder. Bliver urolig og anstfyldt ved ændringer i dagligdagen, som han ikke er blevet forberedt på. Nu har vi af en skolepsykolog fået at vide, at Pawel har infantil autisme eller Asperger Syndrom og skal på en specialskole - hvilket vi er meget kede af, da vi synes, at han har det godt på sin skole, er glad for at være der. Selv har vi svært ved at tro på diagnosen, da vi oplever, at drengen har mange gode sider, interesserer sig for andre børn, og dem han knytter venskaber til, er han virkelig gode venner med. Jeg er, ved at læse to artikler på hjemmesiden, blevet opmærksom på, at mange af de problemstillinger, som fik psykologen til at udstede diagnosen Asperger Syndrom, også bliver beskrevet som senfølger. Så jeg vil spørge til, om der findes noget faglitteratur, der omhandler lignende problemstillinger? Mine grundlæggende spørgsmål er nok: 1. Er det mon muligt at forveksle senfølger med autisme? 2. Hvad er det optimale skolevalg for et normalt begavet for tidligt født barn med ovenfor beskrevne senfølger - hvis man kan udelukke autisme? Med venlig hilsen Agata Przybyszewska, Pawels mor.
 
Re: Spørgsmål: Aspergers contra senfølger? 20-10-2003 12:52
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Hej Agata Senfølger af for tidlig fødsel kan komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvordan barnet eventuelt er skadet samt barnets personlighed. At jeres søn bliver urolig og angst, hvis der sker ændringer i hverdagsrutinerne og generelt har brug for megen tryghed, støtte og forudsigelighed, kan godt være senfølger af præmatur fødsel. At han er relativt socialt isoleret og befinder sig dårligt i en større gruppe, kan muligvis være et resultat af de ovenfor nævnte problemer, idet det gør det vanskeligt for ham at overskue og indgå i større sociale sammenhænge. Det er imidlertid meget vigtigt at gøre opmærksom på, at senfølger af præmatur fødsel og Aspergers Syndrom/autisme ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Der kan ofte være tale om en kombination. F.eks. skønnes det, at omkring halvdelen af Asperger Syndrom tilfældene har baggrund i tilstande opstået før, under eller efter fødslen, som kan have forårsaget hjerneskade. Hos en betydelig del af børn med Aspergers syndrom ses der et forløb med fødselskriser samt problemer lige efter fødslen. Hjerneskader før, under eller efter fødslen kan være den primære årsag til eller i det mindste indvirke på, hvor meget syndromet kommer til udtryk. Der regnes med 3 mulige årsager til autisme: 1) Genetiske faktorer 2) Uheldige begivenheder under fødslen og 3) Infektioner under graviditeten samt i tidlig spædbarnsalder som kan påvirke hjernen. Børns vanskeligheder har ofte en natur, der ikke let lader sig tilpasse modellen med afgrænsede sygdomsenheder. Vanskelighederne kan være komplekse og multidimensionale. Dette betyder, at et barn kan opfylde kriterierne for flere diagnoser samtidigt – Dette kaldes co-morbiditet. Det vigtige i denne forbindelse er at vide, 1) at diagnoser inden for udviklingsforstyrrelserne ikke afgrænser adskilte sygdomsenheder, men beskriver en samtidig forekomst af bestemte symptomer/adfærdstræk, 2) at diagnoserne ikke udelukker hinanden, 3) at børn med afvigende udvikling kan opfylde kriterierne for flere diagnoser og 4) at den grundlæggende hjernemæssige forstyrrelse under udviklingen kan udtrykke sig forskelligt og derfor give anledning til forskellige diagnoser. Dette betyder imidlertid ikke, at specifikke diagnoser ikke har deres berettigelse. F.eks. fremmer diagnoser forskning og udvikling af hensigtsmæssige behandlingsstrategier og pædagogiske tiltag i forhold til bestemte målgrupper. Diagnoser bidrager til synliggørelse og blåstempling af problemernes alvor, og vil i nogle sammenhænge være nødvendige for, at samfundet sætter ressourcer til rådighed. I forhold til diagnosen Aspergers Syndrom eller infantil autisme stilles den ofte på baggrund af en specifik psykologisk undersøgelse, som oftest foretages i børnepsykiatrisk regi eller ved Center for Autisme. (Diagnosen kan selvfølgelig også afkræftes ved en sådan undersøgelse). Da I giver udtryk for, at I er usikre på, om skolepsykologens diagnose er korrekt, vil jeg anbefale, at I beder om at få en henvisning til en børnepsykologisk undersøgelse i børnepsykiatrisk regi (for at kunne få en såkaldt ”second opinion”). Normalt er det kommunens Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning, der henviser til en børnepsykiatrisk undersøgelse og afklaring, men forældre har også mulighed for at henvende sig til egen læge for derigennem at få en henvisning til samme. Optimalt skolevalg for jeres søn kommer bl.a. an på sværhedsgraden af hans vanskeligheder, samt de ressourcer jeres kommune og amt har. Hvis der i jeres område er oprettet en velfungerende kommunal eller amtslig specialklasse, som tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder, kan dette være den bedste løsning. Der er også mulighed for enkeltinklusion (enkeltintegration) i en almindelig folkeskoleklasse med støtte og socialpædagogisk bistand. Om dette vil være til barnets bedste, kommer bl.a. an på, om skolen har de tilstrækkelige økonomiske og pædagogiske ressourcer til at imødekomme barnets behov, og det er ikke altid tilfældet. Endvidere bør man have med i overvejelserne, at det sjældent er let for et barn at være anderledes end de andre børn i en almindelig klasse, og barnet vil nemt føle sig udenfor. At gå i en specialklasse, som er tilpasset barnets behov, betyder ikke, at barnets faglige udvikling ikke prioriteres. Endvidere tager man løbende stilling til, hvordan barnet udvikler sig, og om det vil være hensigtsmæssigt at reintegrere ham/hende i en almindelig folkeskoleklasse. Forældre har klageret i forhold til den kommunale eller amtslige foranstaltning, som tilbydes. Jeg kan anbefale følgende faglitteratur: Tony Attwood: ”En fod ude – en fod inde”. (om Aspergers Syndrom). Dansk Psykologisk forlag. A Trillingsgaard, M. A. Dalby og J.R. Østergaard: ”Børn der er anderledes –Hjernens betydning for barnets udvikling”. Dansk Psykologisk forlag. Endvidere kan det anbefales at bruge Dansk Præmaturforenings litteraturliste, samt søge på internettet angående senfølger ved for tidlig fødsel samt Aspergers syndrom. Venlig hilsen Christina Jørck Psykolog