Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Agressivitet 20-10-2003 01:00
By Tine GundersenTine Gundersen Reply
Hej! Jeg er enlig mor til en dreng, Mathias, født 2 mdr. for tidligt med fødselsvægt på 1500g. Mit store problem er, at han ikke kan begå sig med andre børn. Mathias er den sødeste dreng i selskab med voksne, og alle roser ham og kan ikke rigtigt forstå mit problem, men når han så leger ude, eller er i børnehave, så "kanøfler" han alt og alle. Han er en rigtig lille tyran, han slår, river, bider og sparker, og der går ikke en eneste dag, uden pædagogerne klager over ham, men som jeg siger til dem gang på gang: "HVAD vil I have, jeg skal gøre?". Jeg mener selv, at vi har en meget harmonisk hverdag, forudsigelig og uden det store stress. Selvfølgelig "puster jeg mig op" engang imellem og skælder ham ud, når han endnu engang har tævet naboens pige, men jeg må indrømme, at min tålmodighed er ved at være brugt op. Er dette et almindeligt problem hos for tidligt fødte ??? Kan der gøres noget ??? Gør JEG noget forkert ??? Vi bor i øjeblikket i Grønland, har gjort det siden november sidste år, og skal hjem igen til november i år, men Mathias problemer er ikke startet heroppe, så det kan ikke være den omvæltning, vores "udflugt" har medført, men jeg håber, at Mathias kan få noget hjælp, når vi kommer hjem, for her på Grønland er der ikke megen hjælp at få. Jeg håber, I har nogle forslag til, hvad jeg kan gøre. På forhånd tak Tine Gundersen
 
Re: Spørgsmål: Agressivitet 20-10-2003 01:05
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Hej Tine Det er meget svært at sige, om din søns aggressivitet og udadreagerende adfærd i forhold til andre børn er en direkte konsekvens af, at han er født 2 måneder for tidligt. Sandsynligvis er det en kombination af flere forskellige faktorer. Jeg har ikke før hørt om, at aggressivitet skulle være et ofte forekommende problem for præmature børn, men forskellige mennesker vil have forskellige måder at forsøge at tackle deres problemer på – dette afhænger bl.a. også af medfødt temperament samt de erfaringer, barnet indtil nu har gjort sig. Hvis din søn har pådraget sig nogle neurologiske skader som følge af den præmature fødsel, kan dette være en del af forklaringen på hans adfærd. Eksempelvis kan det være at din søn, som følge af neurologiske skader, har svært ved at helhedsforarbejde og dermed danne overblik over og forstå de sociale situationer, han befinder sig i. Dette gør det svært for ham at vide, hvordan man skal gebærde sig i situationen og forholde sig til de andre. Hans forvirring vil da nemt give sig udslag i impulsiv aggressivitet, da det er hans måde at tackle problemerne på. En del af din søns problem kan også være, at han har svært ved at overskue konsekvenserne af sine handlinger, og at han har svært ved at forstå, at de andre børn bliver kede af det, når han handler som han gør. Sandsynligvis vil din søn have gavn af voksenstøtte i sociale situationer, hvor der indgår andre børn. Han vil muligvis også have gavn af specifik social træning, som helt konkret vil kunne lære ham nogle regler for, hvordan man skal gøre i forskellige sociale situationer. Denne indlæring og viden vil muligvis medvirke til, at hans aggressivitet mindskes, idet han vil have nogle "redskaber" at benytte sig af. Du beskriver samtidig, at din søn opfører sig meget fint, når han er sammen med voksne. Dette kan skyldes, at der i samværet med voksne ikke stilles så høje krav til ham om at kunne indgå i en gruppe samt overskue den sociale situation. Det lyder også som om han, i de voksensituationer du beskriver, er det eneste barn og derfor får al den opmærksomhed han har brug for. Det ovenfor nævnte er kun ment som mulige forklaringer på din søns problem. De beskrevne problemer kan muligvis også skyldes primært psykiske og personlighedsmæssige problemstillinger. For at kunne sige noget mere sikkert, er det nødvendigt, at din søn bliver psykologisk undersøgt, for på den måde at finde frem til, hvordan han hjælpes bedst. Jeg vil derfor anbefale at du tager kontakt til din kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning, når I kommer tilbage til Danmark. Jeg vil også anbefale, at du støtter ham og giver ham megen positiv feed-back m.h.t. de ting han er god til, samt når han gør eller har gjort noget positivt, både hvad angår sociale situationer og i andre sammenhænge. Når han udviser aggressivitet i forhold til andre, bør du sørge for at være meget konsekvent. Forsøg at lade være med at hidse dig op, men send ham i stedet ind på sit værelse (time-out) i et kort stykke tid, således at han ved, hvad konsekvensen af hans negative adfærd bliver. Når han har haft mulighed for at køle af, og I begge to ikke er ophidsede mere, bør du forsøge at tale med ham om det, han har gjort, samt at de andre børn bliver kede af det, når han ikke er sød ved dem. Prøv også at give ham nogle retningslinier for, hvad han skal gøre i stedet for kanøfle og slå de andre, når han bliver vred. F.eks. kan han henvende sig til en pædagog og fortælle denne om, hvad han er vred over, og dermed få pædagogens hjælp til at løse konflikten. Endvidere kan du måske hjælpe ham til at lære, at man kan trække sig ud af en konflikt ved at sige, at man ikke vil være med mere og gå sin vej, i stedet for at slå den anden. Med venlig hilsen Christina Jørck psykolog