Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Filmen knækker 28-07-2004 02:34
By Christians morChristians mor Reply
Hej Fagpanel Jeg vil gerne stille et spørgsmål til Mette Andreassen vedrørende min dreng Christian på snart 4 år. Han har en tvillingebror og en lillesøster på 2 år. Han er som udgangspunkt en glad, fornuftig og livlig dreng, men ”filmen knækker” let for ham. Han bliver ofte enten: overgearet og kåd eller voldsom og aggressiv eller indesluttet og vil ingenting Det er ofte let at se, når han ikke har det godt. Han laver ballade, provokerer, jagter sine søskende og kaster med sine ting. Ofte ender det i en voldsom konflikt mellem ham og mig, hvor jeg i afmagt råber alt for højt af ham. Han bliver dybt ulykkelig, og jeg sætter alle mine kræfter ind på at hjælpe ham på fode igen. Vi taler lidt om tingene (så meget det nu kan lade sig gøre), jeg trøster ham, og han falder til ro igen. Men det er som om, at vejen går over den voldsomme konflikt, og som regel vil han ikke have noget med mig at gøre de første 5 min. Hans voldsomhed er ikke ekstrem, nok fordi han hurtigt vender sin frustration indad. Hans almindelige adfærd gør, at han let bliver irettesat eller skældt ud, selv når alting virker fredeligt. Han klatrer i møblerne, piller ved alting, siger underlige lyde, fjoller med maden, leger med stikkontakterne o.m.a. Lige fra han gik i dagpleje, har det været et problem ”at komme hjem”. Han kunne gå hele vejen og glad fortælle om dagens begivenheder, men så snart han kom inden for havelågen, blev han ked af det, frustreret eller voldsom. Siden han begyndte i børnehave, har det også været et stort problem at komme ud af døren. Men han virker glad for børnehaven, og 1 times konstante konflikter forsvinder som dug for solen, når vi kommer ud på fortovet. Han taler glad om kammeraterne m.m. Under vores små samtaler er han dog nogle gange brudt grædende sammen og har sagt, at der ikke er nogen, der vil lege med ham. Men det kan pædagogerne ikke nikke genkendende til. Han leger godt med mange børn, siger de. I dagplejetiden gik han i legestue 1 gang om ugen, hvor de var 20-25 børn. Han sad tit for sig selv, ganske indesluttet, og dagplejemoderen kunne ikke få ham gjort glad, så han fik lyst til at deltage. Han er motorisk god og har et godt ordforråd, synes jeg. Alting går væsentlig bedre, når man er alene med ham, end hvis han søskende er til stede. Hidtil har jeg troet, at problemerne udelukkende skyldes vores opdragelse af ham og hans søskende. Men nu er jeg blevet opmærksom på de problemer, præmature børn kan have. Min mand og jeg da lært meget om os selv og børneopdragelse de sidste 2 år, men vi er stadig i vildrede om, hvordan vi bedst hjælper Christian, når han har det så skidt. Kan du hjælpe os? Med venlig hilsen Christians mor
 
Re: Spørgsmål: Filmen knækker 28-07-2004 02:35
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Christians mor Du giver en uddybende beskrivelse af din søn Christian på nu 4 år og af de vanskeligheder, han så tydeligt har og må "slås med". Vanskeligheder, som jeg umiddelbart tænker, er meget typiske for mange for tidligt fødte børn. Noget, der også er meget almindeligt for disse børn, er, at man som forældre kan komme til at føle sig utilstrækkelig, at man ikke gør det godt nok osv. I jeres situation vil denne følelse nok blive forstærket af, at der er en tvillingebror, der ikke har de samme symptomer. Men for tidligt børn har ikke de samme vanskeligheder. Det, der er generelt, er, at de er mere sarte end børn født til tiden. Sammenlignet med børn født til tiden, har det præmature barn ikke det medfødte "filter" (beskyttelse og modenhed) som andre børn, hvilket betyder, at barnet er hypersensitivt og har vanskeligt ved at filtrere og strukturere de mange indtryk - kaldes også manglende evne til sanseintegration. Mens små børn ved overstimulering, herunder: uro, høj aktivitet, nye oplevelser og forandringer kan reagere ved at græde, vende hovedet bort, være i konstant aktivitet mv., vil det lidt større barn reagere ved hyperaktivitet, passivitet eller aggressivitet. Barnet kan være meget aktivt, og dets handlinger er ofte impulsstyret, hvilket betyder, at barnet ikke tænker, før det handler. For et hypersensitivt barn opleves overstimulering væsentligt forstærket – sanseindtryk, som andre børn ikke vil reagere på, hvorfor det som forældre selvfølgelig også kan være meget vanskeligt at forstå og aflæse barnet. Du beskriver Christian som en glad, fornuftig og livlig dreng, men at "filmen let knækker" for ham, hvor han reagerer ved at blive overgearet, voldsom og aggressiv eller indesluttet. Det er i følge din beskrivelse tydeligt at fornemme, at han i sådanne situationer har det meget svært og bliver meget ked af det. Du beskriver, at Christians vanskeligheder typisk kommer til udtryk, når han kommer hjem fra dagpleje (nu børnehave), eller inden I skal ud af døren. Det er ikke ualmindeligt, at præmature børn har det, man kalder forsinkede reaktioner, hvor de i løbet af dagen lagrer de mange indtryk, og hvor reaktionen efterfølgende pludselig kan komme på én gang, når barnet er i trygge og hjemlige omgivelser. For dagplejere og pædagoger kan det derfor også være svært at sætte sig ind i og forstå forældrenes beskrivelse af barnets reaktioner, fordi barnet jo virker til at trives, når det er i institutionen. Nogle af de meget for tidligt fødte børn har brug for ekstra støtte i forbindelse med dagpleje- og børnehavestart. Dette kan være i form af, at barnet i dagpleje tæller for 2 - 3 børn, at der til børnehaven bevilges en støtteperson, men det kan også være i form af, at der tages særlig hensyn til, at barnet sikres den ro og tryghed, det har brug for, ved fx. at komme i en mindre børnehave eller i en mindre gruppe. Viden omkring præmature børn, deres vanskeligheder og behov, er gennem de seneste år heldigvis blevet mere udbredt. Det er dog endnu ikke alle steder (sundhedspleje, dagplejere, institutioner mv.), at man har den ekspertise, der kunne være ønskelig for på bedste måde at kunne vejlede forældrene, og ikke mindst for at kunne tage hensyn til de særlige behov hos disse børn. Det vil derfor ofte være en god ide, at orientere institutionen om det at være for tidligt født og eventuelt udlevere noget litteratur. Hvordan kan i som forældre bedst hjælpe Christian Mange af de præmature børn har som følge af deres vanskeligheder ekstra stort behov for blandt andet: ro, søvn (at være udhvilet), struktur, kendte grænser, klare/tydelige beskeder og forudsigelighed. For de meget aktive børn bør man også være ekstra opmærksom på sukkerholdig kost. Det er mit klare indtryk, at I allerede gør en stor indsats for bevidst at støtte Christian på bedste måde. I selve konfliktsituationen vil jeg foreslå, at I tænker sådan om det, at Christian ikke selv har redskaberne til at komme ud af konflikten - at få det stoppet igen, fordi han bliver så påvirket, som han gør. Det vil derfor være en stor støtte for ham, at situationen bliver så kortvarig som mulig - at I klart får meldt ud, at det og det vil I ikke acceptere, og så sørger for, at det bliver stoppet, inden situationen når derud, hvor afmagten tager over. Ingen lange forklaringer og diskussioner, fordi Christian formentlig ikke vil være modtagelig for dette i situationen, da det bliver for meget for ham. Tag endnu en snak med børnehaven og orienter om jeres oplevelser med Christian, og hvor I løbende kan blive orienteret om hans dag i børnehaven og på den måde måske kan blive opmærksom på situationer, som Christian bliver særligt påvirket af og reagerer på efterfølgende. I kan eventuelt kontakte jeres lokale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller tage en snak med jeres sundhedsplejerske for der at søge råd og vejledning. Hvis I ønsker min besvarelse uddybet, er I også meget velkomne til at kontakte mig pr. telefon. Jeg står anført som emnerådgiver i medlemsbladet, hvor i kan finde mit telefonnummer. Endelig vil jeg varmt anbefale en ny bog, der er udgivet af forfatter og tidligere formand for Dansk Præmatur Forening, Jonna Jepsen: For tidligt fødte børn - usynlige senfølger. Bogen henvender sig både til forældre og til professionelle og handler om, hvordan fysiske og psykiske følger og senfølger hos præmature børn kan forstås og afhjælpes. De varmeste hilsner fra Mette