Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Høj smertetærskel 26-09-2004 06:56
By Jonna JepsenJonna Jepsen Reply
Kære Hanne Agerholm Afledt af aktivitet i Debatforum om emnet høj smertetærskel vil jeg høre dig, om du har en eller flere gode forklaringer på den manglende smertereaktion, som mange præmaturforældre oplever hos deres børn. På forhånd tak og bedste hilsner Jonna Jepsen
 
Re: Spørgsmål: Høj smertetærskel 26-09-2004 06:59
By Hanne AgerholmHanne Agerholm Reply
Kære Jonna Vedr. høj smertetærskel: Det er svært at give et meget præcist svar på dit spørgsmål, men jeg vil prøve at give et bud: - smerte og stress er tæt relateret, dvs. barnet kan føle stress som smerte (det samme gælder faktisk for ubehag, sult mm.) - de smertemodulerende mekanismer tager tid om at udvikles, og der er intet i udviklingen, der har forberedt det lille barn på smerteoplevelser rent udviklingsmæssigt - det at blive udsat for sammenhænge eller situationer, som er uventet rent udviklingsmæssigt, kan føre til patologiske tilstande - en svær smerteoplevelse hos det lille barn kan resultere i vedvarende hukommelse/minde om oplevelsen, f.eks. ser man kraftig smertereaktion hos drengebørn, der er omskåret som små, når de får taget blodprøve i 6 måneders alderen - der sker nogle ændringer i den kemiske reaktion i hjernen ved smertepåvirkninger/ stresspåvirkninger, som sætter gang i andre kemiske reaktioner - ved at studere nervesystemet hos dyr, der udsættes for forskellige påvirkninger, har forskerne bl.a. fundet ud af følgende: - rører man ved en snegl, trækker den sig sammen, idet den opfatter berøringen som farlig. Ved en ny berøring trækker den sig endnu mere sammen. Hvis sneglen "forstår", at berøringen ikke er farlig, kan den ved næste berøring slappe mere af. Efterhånden lærer den at undlade at reagere på berøringen. Noget af det samme sker med rotteunger. Børn kan tilsyneladende reagere på 2 forskellige måder (hvis vi nu tager yderpunkterne) 1. De børn, der har fået "få" smerteoplevelser, har ikke "forstået", at det ikke er farligt og har en lav smertetolerance (reagerer voldsomt på smerte) 2. De børn, der har fået mange smerteoplevelser, har "forstået", at det ikke er farligt, og har en høj smertetolerance (reagerer ikke på smerte) Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem smertetærskel og smertetolerance. Smertetærskel er en fysiologisk reaktion, som kan variere i styrke, men altid vil være der, medmindre barnet/personen er født uden smertereceptorer eller er kommet til skade sensorisk, mens smertetolerance er noget, der kan påvirkes enten af individet selv eller situationen. Håber, du kan bruge ovenstående som en del af forklaringen på en manglende smertereaktion. Mange hilsner Hanne Agerholm