Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Forlænget barsel? 13-11-2004 07:27
By MortenMorten Reply
Hej Mit spørgsmål er: Har jeg krav på forlænget barsel? Vores datter er født i uge 27+3. Morten
 
Re: Spørgsmål: Forlænget barsel? 13-11-2004 07:28
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Morten Tillykke med datteren. Jeg håber, hun på trods af sin for tidlige fødsel trives godt. Du har som far ikke ret til forlænget barsel. Jeres datters for tidlige fødsel får derimod betydning for mors barsel, idet denne først starter fra den dag, barnet udskrives fra sygehuset (dog max. 3 måneder). I de første 14 uger efter barnets fødsel (udskrivning) har barnets mor ret til 14 ugers barsel. Far har i samme periode ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger. Efter udløbet af den 14. uge har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Forældrene har således mulighed for at dele barselsperioden. Hvis barnet er alvorligt syg, har forældre ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis må opgive deres arbejde. Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre ophold på hospital eller lignende i 25 dage eller mere. Ved at kontakte sygedagpengekontoret i den kommune du bor, vil du kunne få en mere udførlig vejledning omkring sygedagpengereglerne. Med ønsket om en rigtig god barselsperiode til jer alle 3. Mette