Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Start i 1. klasse 06-04-2005 08:39
By Birgit MüllerBirgit Müller Reply
Min søn, Sebastian, blev født 10 uger for tidligt i januar 1998. Kort efter fødslen blev det konstateret, at han havde haft en hjerneblødning (i hjernevævet i højre side af hovedet, samt basalganglierne og lillehjernen) før eller under fødslen. Man kunne på daværende tidspunkt dog ikke forudsige handicaps. Han var tågænger, siden han startede med at gå som 1½ årig indtil omkring 3 år på grund af meget korte læg- og hasemuskler. Han gik en overgang til fysioterapi pga. dette, men det har påvirket hans balance og motorik meget. Som 4 årig fik han konstateret dysartri og åben snøvl, som man forbinder med hjerneblødningen. Dette har betydet en meget utydelig tale og sen sprogudvikling. Han har været tilknyttet talepædagog, siden han var tre og gik 3 måneder i sproggruppe i 2003. I dag er status, at hans sprogforståelse er alderssvarende, men langt fra er det i ordforråd og sætningsdannelse. Han har svært ved at udtrykke sig og taler stadig utydeligt (især problemer med at udtale dobbeltkonsonanter). Vi har lige været til undersøgelse hos børnefysioterapeut, som konkluderer, at han generelt set er god til at lave motorisk planlægning og gå i gang med nye aktiviteter, men han har en umoden impulsstyring, da han hurtigt vil ændre på aktiviteten og ikke fastholder det, han bliver bedt om. Han har en fin dynamisk balance, men er afhængig af, at han ikke bliver forstyrret og ikke skal koncentrere sig om for mange sanseindtryk på en gang. Han har lette motoriske vanskeligheder, og disse er primært sanseintegrationsvanskeligheder, som skyldes begrænsninger i hjernens evne til at samordne sanseindtryk til en meningsfuld enhed – især øje-håndkoordination. Hans håndmotorik er løs og usikker, når han skriver, og han er meget dårlig til at tegne. Sebastian startede i børnehaveklasse på en lilleskole i august sidste år, velvidende at det måske ville være svært for ham, men vi fik fra flere sider bekræftet, at børnehaven, han gik i, ikke kunne tilbyde ham tilstrækkelige udfordringer og stimulans. Sebastian er meget social og har altid haft en stor selvtillid. Han leger med flere af drengene i klassen og af og til børn fra de større klasser, men han har ikke knyttet særligt stærke bånd til nogen bestemte børn. Sebastian er ikke bleg for at række hånden op i klassen eller til skolens morgensamling og har altid noget at sige. Skolen er dog bekymret for hans videre skoleforløb, og vi har lige fået en klasselærerudtalelse, som siger, at han er umoden både sprogligt, socialt, følelsesmæssigt og motorisk. Han er impulsstyret, motorisk urolig, mister fokus og giver let op/vil gøre tingene på sin egen måde. Han kan godt koncentrere sig om opgaverne, men kun i kort tid. De siger også, at han er glad, åben, blid og meget levende, og at han er respekteret i klassen, da han er tydelig at læse humørmæssigt. De andre børn er dog noget usikre over for ham, da de har svært ved at forstå hans sprog. Skolen mener ikke, han uden videre kan fortsætte i 1. klasse. Jeg synes selv at se, at han lærer langsomt, men så til tider bliver jeg meget overrasket over, at han alligevel suger til sig. For 1½ år siden lærte han at skrive mor på 10 minutter, uden ellers at kunne nogle bogstaver overhovedet, og det har så siddet fast siden. Sidste sommer lærte han at skrive sit navn, men med store vanskeligheder. Vi har kontakt med PPR omkring hans videre skoleforløb, men det går meget langsomt med en afklaring. PPR´s psykolog har endnu ikke testet ham, og det er mit indtryk, at en sådan test kun vil være en kognitiv test af hans faglige færdigheder og ikke en mere holistisk test af ham. Vi er meget usikre på, om han bør gå børnehaveklassen om (han vil jo være 7½ år), om han kan fortsætte i 1. klasse med støtteundervisning, eller om han vil have bedre af at blive flyttet til en lille ’indskolingsklasse’ eller starte i en ’specialklasserække’. Vi bor i Københavns Kommune, og i Styrelsesvedtægten står indskolingsklasserne beskrevet som at have til mål at udvikle elevernes sociale handlemuligheder. Det synes ikke at dække hans behov, men til gengæld bliver der arbejdet målrettet mod, at de skal ud i normal klasse efter 1-2 år? Så er der specialklasserækker for ’børn med generelle indlæringsvanskeligheder’, som står beskrevet som værende for børn som er fagligt svage, hvor indlæringen løber langsomt, men også hvor der er stor spredning med hensyn til intellektuel, følelsesmæssig, social og motorisk udvikling. Men der står ikke noget om udslusning til almindelig klasse. Talepædagogen mener ikke, hans tale- og sprogproblemer er så omfattende, at han vil have glæde af at starte i en egentlig taleklasse. Har I et godt råd? På forhånd tak Birgit Müller
 
Re: Spørgsmål: Start i 1. klasse 06-04-2005 08:43
By Tina NygaardTina Nygaard Reply
Hej Birgit Sebastian er velbeskrevet. Det eneste, I mangler at få beskrevet, er netop omkring det kognitive og indlæringsmæssige. Jeg vil komme med den påstand, at der ikke er nogen faggruppe som kan - og ej heller skal - lave en holistisk undersøgelse. Det er jo netop derfor, vi har de forskellige faggrupper. Der skal samarbejdes omkring barnet, og hinandens faglighed tages med ind i overvejelsen, når det skal vurderes, hvad der skal ske med Sebastian fremover. Det er vigtigt også fremover, når I får en beskrivelse af Sebastian, at I kigger på hvilken faggruppe, der udtaler sig. Hver enkelt faggruppe udtaler sig ud fra deres grundsyn og vil se på Sebastian med forskellige briller. I ved allerede fra fysioterapeuten, at Sebastian har brug for stimuli-fattige omgivelser, når han skal arbejde koncentreret med en opgave. Måske skal han sidde forrest, så han kun har læreren foran sig, og læreren kan se, hvor Sebastians opmærksomhed er henne, når de får en fælles besked. Når han skal arbejde selvstændigt, kan han have gavn af at have ansigtet ind mod en bar væk, med kun det mest nødvendige på skrivebordet. Måske har han brug for at en voksen, der fastholder ham, når Sebastian begynder at løse opgaver på sin egen måde (og dermed måske forkert). Måske vil han have gavn af at sidde på en kuglepude (forhandles af Protac, gå ind på www.protac.dk). Kuglepuden giver impuls til god siddestilling. Kuglepuden giver en dynamisk siddestilling og en god balancetræning, da kuglerne er fleksible. Når man sidder på kuglepuden, vil man bevæge sig ud over kroppens tyngdepunkt; kroppen vil fornemme dette og give signal til at flytte kroppens vægt for at holde balancen. De posturale muskler stimuleres, så man får impuls til at rette sig op, hvilket øger koncentrationsevnen. Jeg vil anbefale, at han får sanseintegrationsbehandling hos en ergoterapeut (der findes også mange private, gå ind på www.etf.dk og find én, der er i nærheden af jer), så han bliver bedre til at samordne sanse-stimuli, får forbedret sin koncentration og dermed også bliver bedre til at tegne. Der er stadig brug for, at der er fokus på hans sprog-udvikling. Jeg ved ikke, om han decideret har brug for talepædagog, men det burde overvejes, når de andre børn har svært ved at forstå Sebastian. Der er ikke nogen børn, der tager skade af at tage børnehaveklassen to gange. Jeg oplever, at børn generelt er meget tolerante over for dette. De andre børn er mere misundelige over, at Sebastian får lov til at lege et år mere. Og Sebastian bliver ikke presset ud i noget, han ikke er klar til endnu. Som I beskriver Sebastian, kan jeg godt følge skolens bekymring for at lade Sebastian gå videre til 1. klasse. Der er kravene større, og børnene skal arbejde mere selvstændigt. Dér nytter det ikke noget, at Sebastian laver om på opgaverne, fordi det passer ham bedre. Dette vil bevirke, at han får flere fejl ved test, og det er ærgerligt, for han kunne sagtens gøre det bedre, hvis han gjorde det på den ”rigtige” måde. Det, I skal se på, er: Hvordan har han udviklet sig i det miljø, han har været i i skolen i det forløbne år? Vil han fortsætte den gode udvikling ved at blive i miljøet? Og vil han udvikle sig så meget, at han kan rykke op i 1. klasse næste år? Hvis ja, kan det godt være, at det er en god idé, at han ”bare” tager børnehaveklassen en gang til. Hvis nej, så skal der gøres noget ekstraordinært. Enten støtte i klassen, hvilket det lyder til, at han ville have gavn af. Derved kan han blive fastholdt i aktiviteten med fuld opmærksomhed, og på den måde få udvidet sin koncentrationsevne og få hjælp til at lege med de andre børn, når de ikke kan forstå Sebastian. Eller en indskolingsklasse, hvor de arbejder med hans umodenhed motorisk, sprogligt, følelsesmæssigt og socialt. På din beskrivelse lyder det til, at Sebastian har potentiale til at blive udsluset til en normal klasse med tiden, men har brug for støtte lige nu. Men det afhænger af PPR´s vurdering af Sebastian. Det er dem, der har det sidste ord. Det er vigtigt, at de får alle de informationer, I har omkring Sebastian fra fysioterapeuten og skolen til at lave deres vurdering af Sebastians fremtid. Jeg håber, at dette vil hjælpe jer i jeres videre vurdering af Sebastians fremtidige skoleforløb. Held og Lykke. Venlig hilsen Tina Nygaard